Jordens struktur

Jordens struktur beskriver den fysiske konstruktion af jorden

Jordstrukturen beskriver den fysiske opbygning af jorden. Sandpartiklerne i en sandet jord holdes løst sammen og danner ikke aggregater, mens lerpartiklerne i en lerjord nemt danner aggregater, som gør lerjorden let at bearbejde og forbedrer transporten af luft og vand.