Jordpakning kan reducere udbyttet betydeligt

Jordpakning medfører sammenpresning af de porer, som ellers transporterer vand og luft. Dette hindrer rodvæksten og kan medføre iltmangel. Jordpakning kan reducere udbyttet betydeligt.  

Jordpakning betyder pr. definition, at jordens presningsgrad øges, når den trykkes sammen. Med andre ord bliver jorden tættere og hver liter jord vejer mere, når porerne er sammenpresset. Det er let at forstå og måle effekten af jordpakning ved at betragte et traktordæk, som kører over løs jord under fugtige forhold.

Diagram soil compaction trials

Komprimeringsforsøg

Læs mere om