Pløjede systemer

Pløjning i marken

Pløjning er en pålidelig og gennemafprøvet jordbearbejdningsmetode, som fungerer godt under de fleste forhold og giver en række  fordele. I et træk kan ploven producere en halmfri overflade og løsnet jord til etablering af såbed og ny afgrøde.

Pløjning

Ploven er et gammelt redskab, men det betyder ikke, at den ikke længere bliver forbedret. Den moderne plov har skær, der kan klare både øverlig og dyb arbejdsdybde, redskaber der praktisk talt sikrer en halmfri overflade og et kontrolpanel i traktorkabinen, der sikrer øget kapacitet. Automatisk og GPS-assisterede plove og specialplove til øverlig pløjning er også tilgængelige på markedet.  

Et almindeligt problem ved pløjning er skabelsen af en pløjesål. Pløjedybden bør derfor varieres gennem  årene. Hvis der er store mængder halm, er der en risiko for, at der dannes et halmlag i den pløjede jord, et problem der kan løses med en overkørsel med en Carrier.

Læs mere

Såbed og såning

I let jord efterlader ploven en overflade, der kun kræver en nivellering og rekonsolidering for at skabe et godt såbed. Hvis der anvendes en kultiverende såmaskine som Rapid eller Spirit, kan anden jordbearbejdning begrænses til en eller to passager eller endda helt undlades.  

I lerjord efterlader ploven en overflade, der kræver mere arbejde, før den er egnet til såning. Tidligere blev kultivatorer, tromler og udjævnere brugt indtil et såbed var skabt. I dag bliver diskredskaber som Carrier brugt i vid udstrækning i kombination med kultivatorer for at reducere antallet af overkørsler. Kultiverende såmaskiner som Rapid eller Spirit stiller også lavere krav til såbedet sammenlignet med konventionelle såmaskiner.   

I koldere regioner hvor jorden fryser om vinteren mindskes behovet for såbeds forberedelse på lerede jorde og kan her sammelignes med det på lettere jorde.

Læs mere

Ulemper ved pløjning

Pløjede systemer er mindre egnet til tørre forhold, da jorden mister relativt store mængder fugt under den intensive bearbejdning, hvilket kan resultere i dårlig fremkomst, hvis der ikke falder nedbør efter såning.     

Krafig nedbør efter såning kan også forårsage problemer, da den halmfrie overflade kan danne en tyk skorpe i visse jordtyper. Derudover kan tung nedbør og vind medføre en risiko for erosion i nogle områder.

Den intensive bearbejdning, der er forbundet med pløjning, reducerer antallet af regnorm i jorden.

Med undtagelse af de områder, hvor skorpe, tørke og erosion er kritiske faktorer, så er den primære drivkraft bag reduceret brug af pløjning den økonomiske faktor. Selvom selve ploven ikke er det dyreste redskab, betyder den lave kapacitet, at omkostningerne per hektar er høje. Hertil kommer, at pløjning er en tidsmæssig dyr ressource, hvilket udgør et problem på store gårde, hvor ledig tid er begrænset, især om efteråret. 

Læs mere