Know-how videoer

Med vores know-how videoer ønsker vi at dele vores viden om landbrug og dyrkningsmetoder, for at hjælpe dig med at optimere din landbrugsbedrift.

Hos Väderstad fremstiller vi ikke kun landbrugsmaskiner, men vi driver også Väderstad-gårde i Sverige og Tyskland. Hovedformålet med disse gårde er at drive udviklingen af vores maskiner og samtidig få førstehånds indsigt i forskellige dyrkningsmetoder.

Bare rul ned og klik på den film, du er interesseret i. Du kan se den på vores hjemmeside (lille eller fuld skærm) eller se den på Youtube.

Know-how videoer: Optimering

Disse know-how videoer hjælper dig med at beslutte, hvilke værktøjer du skal bruge for at forbedre dine resultater yderligere.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Hvornår skal man bruge forskellige former for vingeskær?

At vælge det korrekte vingeskær er afgørende for at forbedre arbejdsresultaterne, både i jorden og på overfladen. Vingeskærene spiller en vigtig rolle for at opnå en grundigt brudt arbejdshorisont, især når der arbejdes i øverlig til mellemdyb dybde.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Hvilken spids skal man vælge i forhold til vejret?

Vejret spiller en vigtig rolle i valget af den rigtige spids. Afhængigt af vejrforholdene kan spadetesten hjælpe med at beslutte, om man skal køre eller vente. Lette jorde er generelt stabile uanset vejret, mens tunge jorde kan forberedes til ekstreme vejrforhold.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Hvilken spids skal man vælge i forhold til jordtype?

Jordtypen har stor indflydelse på valget af spids. Spidsernes vigtigste funktion er at bryde komprimeringen op og inkorporere planterester. I lettere jorde, som har tendens til at komprimere sig selv, er prioriteten at maksimere rodpenetrationen. Tungere jorde har generelt en god struktur, og her er der risiko for, at der dannes klumper under harvning.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Hvordan påvirker ledeskinnen tandharvens arbejde?

Ledeskinnen er lige så vigtigt som spidsen. Mens spidsen bryder jorden op, styrer ledeskinnen jordstrømmen. En god ledeskinne kaster jorden fremad i stedet for opad. Det fordobler effektivt blandings- og smuldringseffekten.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Hvordan vælger man harvespids i ekstreme år?

Adgang til vand er ofte den mest begrænsende faktor for afgrødens udvikling. Valget af den optimale spids bør overvejes nøje i både ekstremt tørre og ekstremt våde år. Faktorer som afgrødens rodudvikling og mængden af planterester i marken spiller en afgørende rolle, når man skal vælge den optimale spids på en tandharve.

Læs mere

Know-how videoer: Jordbearbejdning

I disse know-how videoer finder du nyttige oplysninger om, hvordan du investerer i fremtidige udbytter.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Hvad er formålet med tandharvning?

Tandharven er et vigtigt redskab i forskellige dyrkningssystemer. Dens agronomiske egenskaber omfatter vigtige opgaver som at blande og løsne jorden, fjerne udbyttereducerende komprimeringer, skabe fin muld, fremme rodfæstelse og minimere problemer forårsaget af snegle, mus og problematiske insekter.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Hvad er fordelen ved diskharvning?

Diskharven er et optimalt redskab til den første overkørsel efter mejetærskeren til stubbearbejdning. Det giver en høj blandingsgrad og er en omkostningseffektiv bearbejdning sammen med mange agronomiske fordele.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Hvad er ultraøverlig jordbearbejdning?

Ultraøverlig jordbearbejdning betyder fuld gennemskæring i en arbejdsdybde på kun 2-3 cm. Det bidrager til markhygiejnen for at skabe de bedst mulige betingelser for den efterfølgende afgrøde og minimerer forstyrrelsen af jorden.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Hvordan ser det ideelle såbed ud?

Frøets største potentiale realiseres, når det sås i jorden. Frøet har brug for fugt, en effektiv rekonsolidering, den optimale temperatur for en hurtig spiring og en vejrbestandig overflade for at forhindre skorpedannelse.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Hvorfor er håndtering af planterester vigtig?

Velhåndterede planterester kan være et vigtigt aktiv for landbruget. Hvis de håndteres forkert, kan de skabe udfordringer for den efterfølgende dyrkning af marken og for den kommende afgrøde.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Hvordan forbereder man et såbed til en enkornssåmaskine efter dybdeharvning?

Et velforberedt såbed er afgørende for enkorns - og højhastighedssåmaskiner. Velforberedt betyder ensartede jordforhold med korrekt rekonsolidering for at skabe et stabilt såbed og nok fin muld i den øverste horisont til at lukke sårillen.

Læs mere

Know-how videoer: Etablering

Disse know-how videoer giver dig nyttige oplysninger og tips om, hvordan du maksimerer udbyttepotentialet for enhver afgrøde.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Hvad er fordelen ved variabel udsædsmængde?

Målet er at så det samme antal planter og samme størrelse henover hele marken, for at opnå det højeste udbytte og den bedste plantekvalitet. Fremspiringen kan påvirkes af forskellige jordtyper. En variabel udsædsmængde kan være med til at kompensere for og minimere disse effekter.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Hvilket såmaskinekoncept skal du vælge? Enkelt skiveskær

Når du skal vælge mellem et enkelt skiveskær og et dobbelt skiveskær til din såmaskine, er det vigtigt at forstå, at det ikke kun er selve skæret, der er vigtigt, også konsolideringen omkring skæret, måden at følge konturen på og skærtrykket er lige så vigtige.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Hvilket såmaskinekoncept skal du vælge? Dobbelt skiveskær

Når du skal vælge mellem et enkelt skiveskær og et dobbelt skiveskær til din såmaskine, er det vigtigt at forstå, at det ikke kun er selve skæret, der er vigtigt, også konsolideringen omkring skæret, måden at følge konturen på og skærtrykket er lige så vigtige.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Hvorfor tildele gødning ved såning?

Mange såmaskiner og rækkesåmaskiner fås som kombimodeller, hvilket betyder, at du kan udbringe gødningen i samme arbejdsgang som såsæden. Fordelene er at man sparer en arbejdsgang, øger gødningens effektivitet, sparer ressourcer eller opnår et højere udbytte. Placeringen af gødningen spiller derfor en afgørende rolle.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Hvorfor er frøplacering så vigtig, og hvordan kan den kontrolleres?

Placering af frø er afgørende for at skabe de samme betingelser for hver plante. Det hjælper dig med at maksimere udbyttepotentialet i din mark. Når vi taler om ens frøplacering, mener vi samme dybde af frøene samt ensartet afstand i sårækken og mellem rækkerne.

Læs mere

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Hvorfor så med høj hastighed?

Højhastighedssåning giver flere fordele i marken, da et større areal kan sås med den samme maskine. Det giver ikke kun mulighed for at øge nettofortjenesten gennem hurtigere færdiggørelse af arbejdet, hvilket er afgørende når timingen er vigtig, men det sikrer også en mere præcis placering af frøene.

Læs mere