Väderstad Spirit 800 Combi i marken

Spirit

Høj præcision - perfekt fremkomst

Den pneumatiske Spirit klarer nivellering, forberedelse af såbed, pakning, såning og efterpakning i en overkørsel. Den er kendt for sin imponerende præcision ved høj hastighed. Takket være den individuelle dybdekontrol placerer Spirit altid frøet i den ønskede dybde. Du kan glæde dig over en ensartet fremkomst på hele marken.

Du skal acceptere cookies for at kunne se denne funktion. Klik her for at ændre dit samtykke.

Väderstad såmaskiner med såskær med høj præcision

Såskær med høj præcision

For at sikre et jævnt såbed, pakkes jorden af de store pakkerhjul før frøet placeres. Hvert enkelte såskær har et bred trykhjul, som tillader at såskæret kan reagere på uregelmæssigheder eller variationer i jorden og stadig fastholde en konstant sådybde. Den forholdsvis store diameter på trykhjulet resulterer ydermere i jævn kørsel, med minimal påvikrning fra vibrationer og derved øges præcisionen ved høj fart.

Læs mere
Väderstad Spirit imponerende placering af frø

Imponerende frøplacering

For at opnå perfekt placering af frøene i lettere jorde eller ved øverlig såning, er Spirit udstyret med dobbelte sådiske.

Den større diameter på sådiskene giver en jævn kørsel, mens det robuste V-55 svenske stål giver en ekstrem lang levetid.

For tilpasning til varierende jordforhold, kan såskærstrykket justeres fra kabinen under kørsel.

Læs mere
Väderstad Spirit TriForce gummiophæng

TriForce

TriForce er Väderstads unikke såskærsophæng, som fordobler såskærets bevægelighed sammenlignet med et konventionelt ophæng med fire gummistave. 

Dette giver perfekt frøplacering selv på ujævne arealer, f. eks.ved hjulspor eller en bølget overflade.

Læs mere
Väderstad Spirit offset diske clearcut billede

OffSet sådiske

For at skabe en aggressiv arbejdsvinkel med maksimal genneskæringskraft er sådiskene monteret i en OffSet position. Spirit er i stand til at opnå den ønskede arbejdsdybde uanset jordtype eller betingelser i marken.

Takket være diskenes design fastholdes deres aggressive angrebsvinkel og dermed præcision, i hele diskens levetid. Ikke-offset diske bliver mere åbne efterhånden som de slides, hvorved mere jord passerer og forstyrrer distributionen af såsæd og nedsætter præcisionen.

Læs mere
Väderstad Spirit med koniske diske

Koniske diske

Sådiskene er koniske, og skaber derved en smal sårille med minimal forstyrrelse i jorden. 

Dette resulterer i et lavt trækkraftbehov og øget mulighed for at håndtere afgrøderester. Sammen med OffSet sådiske fastholdes sådybden med mindre skærtryk.

Læs mere
Väderstad Spirit placering af sårør

Placering af sårør

Frøene frigives forrest på sådiskene, hvorved frøene udnytter rotationen fra diskene.

Rotationen hjælper med at placere frøet i bunden af sårillen, hvorved det får øjeblikkelig kontakt med jorden.

Læs mere
Vigtige detaljer som disse skaber sammen Spirits signatur - en præcis frøplacering og perfekt fremkomst.
Læs mere

125mm rækkeafstand for maksimalt udbytte

En hurtig og jævn fremkomst giver afgrøden væsentlig højere konkurrenceevne mod ukrudt, hvilket er særlig vigtigt, da mængden af herbicidresistente ukrudtsarter er stigende. Forskning viser, at 125 mm rækkeafstand resulterer i 20% mindre ukrudt end 150 mm. En smal rækkeafstand giver mulighed for en større frøafstand, hvorved svampetrykket sænkes. Den hurtige og jævne fremkomst fører til lavere fordampning, på et tidspunkt hvor adgangen til fugt er mest afgørende.

Læs mere
Väderstad forredskaber i marken

Forredskab uden kompromis

For at forbedrede såbedet på den mest effektive måde, er Spirit udstyret med heavy-duty forredskab. De individuelt monterede diske giver perfekt præcison og gennemstrømning. Den koniske form på diskene skaber en fin jord, en vigtigt faktor for en optimal frø til jord kontakt. Forredskabet kan justeres fra kabinen under kørsel. Da forredskabet er monteret på et parallelophæng, garanteres en ensartet arbejdsvinkel uafhængig af arbejdsdybden. For jævning, kan en individuelt justerbar CrossBoard monteres foran forredskabet.

Læs mere

X-disc – opnår fuldt potentiale

For at opnå fuld kontrol, er det vigtigt at såmaskinen ikke afviger fra sit lige træk ret bag traktoren. Noget, der er særligt essentielt i bakkede forhold.

X-disk monteringen i forredskabet sikrer at maskinen kører ret efter traktoren.

X-disk er en  afgørende faktor for at få det fulde udbytte af  GPS- eller RTK-systemer.

Læs mere

Pakkehjulene skaber et ensartet såbed

For at sikre et fast såbed forud for placeringen af frøene, pakker de store pakkehjul jorden mellem forredskabet og såskærene. Dette giver store fordele i lettere jorde, eller hvor jorden er løs som følge af dyb kultivering eller efter kultivering med utilstrækkelig konsolidering.

Læs mere
Väderstad Spirit hydraulisk justerbar mellempakker

Hydraulisk justerbar mellempakker

For at sikre samme betingelser for alle frø, er Spirit udstyret med hydraulisk justerbar mellempakker, som pakker mellem traktorens hjul, og sikrer en jævn fremkost over hele arbejdsbredden.

Læs mere
Väderstad Spirit OffSet sparer brændstof

OffSet sparer brændstof

OffSet betyder at hvert andet pakkehjul er rykket 250 mm bagud på en separat aksel. Studier viser at OffSet minimerer bulldozing og sænker trækkraftbehovet med 25%. En yderligere fordel er at designet er mindre påvirkeligt overfor vibrationer, hvilket resulterer i en højere såpræcision.

Læs mere
Väderstad Spirit kombisåning sikrer succes

Combi-drilling sikrer succes

Placering af næringsstoffer samtidig med såning giver en hurtig og pålidelig effekt af gødningen. Eftersom gødningen placeres i fugtig jord, er den mindre afhængig af regn ligesom placeringen også giver højere udbytte og bedre udnyttelse af næringsstofferne. For at imødekomme landbrugets forskellige behov fås Spirit Combi med tre forskellige gødningsmetoder -  FIX, Nordic eller StripDrill.

Læs mere
Ældre Väderstad landmand foran Väderstad machine in field

Lang levetid

Spirit er designet til lang levetid og lave driftsomkostninger. Vedligeholdelsesfri lejer og få smøringspunkter resulterer i et lavt servicekrav og minimal nedetid i marken.

Læs mere

Udforsk produktfamilierne indenfor Spirit konceptet