Väderstad BioDrill med blå skyer i baggrunden

BioDrill

Omdan enhver maskine til en præcisionssåmaskine

BioDrill er et monterbart frøsåapparat til småfrøede afgrøder og kan monteres på Väderstad kultivatorer og såmaskiner, hvilket yderligere forbedrer maskinernes alsidighed. BioDrill er udstyret med et præcist radarkontrolleret udsåningssystem, som sikrer en jævn distribution over hele arbejdsbredden. En præcision svarende til en almindelig såmaskine, hvilket er vigtigt, når man udsår med lave frørater eller efterafgrødeblandinger med forskellige frøstørrelser. BioDrill sikrer gode betingelser for den småfrøede afgrøde og fastholder fugtigheden i jorden, samtidig med den reducerer omkostningerne.

Omdan enhver maskine til en præcisionssåmaskine

BioDrill er et monterbart frøsåapparat til småfrøede afgrøder og kan monteres på Väderstad kultivatorer og såmaskiner, hvilket yderligere forbedrer maskinernes alsidighed.

BioDrill er udstyret med et præcist radarkontrolleret udsåningssystem, som sikrer en jævn distribution over hele arbejdsbredden. En præcision svarende til en almindelig såmaskine, hvilket er vigtigt, når man udsår med lave frørater eller efterafgrødeblandinger med forskellige frøstørrelser.

BioDrill sikrer gode betingelser for den småfrøede afgrøde, fastholder jordfugtigheden, samtidig med den reducerer omkostningerne.

Læs mere

Brugervenlig betjening

BioDrill har en stor, letpåfyldelig tank. Enhver BioDrill monteret på en cultivator eller såmaskine med begrænset adgang er udstyret med egne trin og en platform for at give sikker adgang til BioDrillen.

Väderstad såmaskinerne muliggør BioDrill at blive betjent i samme styresystem, eller den kan betjenes med en separate kontrolboks. Den er enkel at kalibrere, udføres på et minut ved hjælp af fjernbetjeningen monteret på BioDrill.

Du opnår en stor fordel med det brugervenlige og let vedligeholdte system.

Læs mere

Præcis radarkontrol

For at sikre en konstant frørate uanset arbejdshastighed, er BioDrill udstyret med en jordradar. 

Du opnår en fordel med en præcis hastighedsmåling, som sikrer præcis udsåning. 

Læs mere

BioDrill 180-250 – Fast præcision

BioDrill 180-250 er et hydraulisk drevet system, tilgængelig til maskiner med arbejdsbredder på 3 til 4 meter.

Det hydrauliske udsåningssystem har få bevægelige dele, hvilket resulterer i minimal vedligeholdelse og en lang levetid.

Læs mere

Jævn distribution

Frøene falder med egen vægt gennem slangerne monteret på BioDrill 180-250. Der er otte udgange per meter, hvilket sikrer en præcis frødistribution over hele arbejdsbredden.

Læs mere

BioDrill 360 – Bred præcision

BioDrill 360 er et pneumatisk system tilgængeligt til maskiner på op til 12 meters arbejdsbredde.

BioDrill 360 er udstyret med udsåningssystemet Fenix som leverer en konstant og pålidelig frø- distribution. 

Fenix muliggør ensartet såning af småfrøede afgrøder med en præcision på ned til 1 kg pr hektar. Dette sikrer fuld kontrol over udsåningen og optimerer udbyttet.

Læs mere

Præcise resultater

BioDrill 360 er udstyret med en kraftig hydraulisk blæser, som sikrer at selv store mængder frø distribueres jævnt fordelt over hele arbejdsbredden.

Den kraftige blæser sikrer at resultatet bliver det samme under alle forhold. 

Læs mere

Søg dokumenter

Har du brug for instruktionsbøger, reservedelsbøger eller quick start guides til din Väderstad maskine? Vi har instruktions- og reservedelsbøger til alle maskiner produceret siden 1962.

Brug vores dokumentsøgning!