Väderstad ApS privatlivspolitik for kunder

Indhold og formål

Denne politik gælder for behandling af personoplysninger til følgende formål hos Väderstad ApS/Väderstad AB ("Väderstad", "vi", "vores" eller "os") og henvender sig til dig, der arbejder med eller repræsenterer en af vores kunder (og i den forbindelse er i kontakt med os), til dig, der besøger vores hjemmeside eller bruger vores apps og til dig, der har en Väderstad maskine. Forskellige dele af denne politik vil derfor være relevante for dig, afhængigt af dit forhold til os og hvordan din kommunikation er med os. Formålet med denne politik er at informere dig og skabe forståelse for:

 • Under hvilke omstændigheder vi indsamler og bearbejder persondata
 • Hvilke forskellige persondata vi indsamler
 • Årsagerne til at vi indsamler persondata
 • Hvor og til hvilke formål vi behandler persondata
 • Fordelningen af ansvar for behandlingen af persondata mellem forskellige juridiske enheder inden for de forskellige virksomheder i gruppen, hvor Väderstad er medtaget, og
 • Kontaktoplysninger til os for at du skal kunne få oplysninger om og udøve dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personlige oplysninger.

Persondataansvar hos Väderstad

Väderstad AB har det overordnede ansvar for de aktiviteter, der udføres i de virksomheder, der er en del af Väderstad Group, og Väderstad AB har en dominerende indflydelse på andre virksomheder i koncernen. Andre virksomheder har således en berettiget interesse i at overføre personoplysninger til Väderstad AB til interne administrative formål. I tilfælde af at et nationalt salgsselskab eller et andet selskab i Väderstad Group overfører data til Väderstad AB til disse formål, har selskaberne hermed et fælles persondataansvar på disse områder og har sikret en procedure til behandling af data, der opfylder kravene i gældende databeskyttelsesregler.

Väderstad er persondataansvarlig for den behandling af persondata, som sker i forbindelse med udvikling af nye og aktuelle maskiner, såvel som for visse globale ydelser, som tilbydes kunderne via f.eks hjemmeside og apps. 

Endvidere er Väderstad persondataansvarlig for håndteringen af persondata, som håndteres for overvågning af maskinernes kvalitet og eventuelle potentielle sikkerhedstilbagekaldelser samt for opfyldelse af regulatoriske krav.

Hvert nationale salgsselskab i Väderstad er generelt markedsbaseret og i øvrigt ansvarlig for marketing, salg og kunderelationer samt markedsspecifikke tjenester i hvert marked. Derfor er det nationale salgsselskab også personligt ansvarligt for behandling af persondata, der er indsmalet til disse formål. På markeder uden et nationalt salgsselskab har en importør normalt det samme ansvar som et nationalt salgsselskab. Importøren er derfor personligt ansvarlig i disse tilfælde. Hvis du har spørgsmål vedrørende brugen af ​​dine personlige oplysninger fra din forhandler/importør, skal du kontakte forhandleren/importøren direkte. Du kan naturligvis henvende dig til Väderstad med spørgsmål vedr. databeskyttelse indenfor Väderstad koncernen, eller med andre spørgsmål om Väderstads fortrolighedspolitik. Kontaktoplysningerne findes under i denne fortrolighedspolitik under overskriften "Kontakt information og Privacy Coordinator" nedenfor.

Definitioner

 • "Persondataansvarlig" betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, institution eller andet organ, som selvstændigt eller sammen med andre, bestemmer formålet med og midler til behandling af persondata.
 • "Persondata" betyder al information om en levende identificeret eller identificerbar fysisk person ("registreret"). En identifierbar fysisk person er en person, som kan identifieres, direkte eller indirekte.
 • "Behandling "betyder håndtering af personoplysninger eller sæt af personoplysninger, uanset om de udføres automatiseret eller ej, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, behandling eller ændring, produktion, læsning, brug, udveksling ved overførsel, formidling eller bestemmelse på anden måde, tilpasning eller samling, begrænsning, sletning eller destruktion.

Generelt om behandling af persondata

Behandling af persondata er en vigtig del af vores levering af produkter og tjenester til vores kunder. Vi stræber altid efter at beskytte den personlige integritet og samtidig øge værdien for kunderne og tilbyde forbedret ydeevne og kvalitet.

Väderstad behandler kun de persondata, der er relevante og nødvendige i forhold til det formål, de er indsamlet for. Vi afpersonificerer dine data, når det er muligt, hvis en funktion eller tjeneste kan udføres med anonyme data.

Väderstad mener at være transparent og gennemsigtig om de persondata vi behandler, og til hvilke formål. For os er det også vigtigt at beskytte dine personlige data. Dette gør vi via både de tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at opfylde kravene i forordningen om databeskyttelse og eventuelt  andre gældende regler for databeskyttelse. Det er Väderstad politik at overholde gældende love, regler og forskrifter for privatlivets fred og databeskyttelse i alle lande, hvor vi opererer. Om nødvendigt tilpasser vi vores behandling af dine personlige data som beskrevet i denne politik for at sikre, at vi overholder alle juridiske krav.

Indsamling af persondata og maskindata

Vi indsamler dine data i form af navne og kontaktoplysninger fra din arbejdsgiver/klient i forbindelse med forretningsforholdet mellem os og din arbejdsgiver/klient eller fra dig, som du sender til os inden for rammerne for vores forretningsforhold. Du kan også give os oplysninger om dig eller din arbejdsgiver, når du bruger Väderstad-ydelser eller i andre kontakter med Väderstad, f.eks. via vores hjemmeside eller kundeportal. Sådanne opgaver kan være:

Persondata

 • Din kontaktinformation (navn, adresse, telefonnummer, e-mail o.s.v.)
 • Demografisk information (alder, titel, hustandssammensætning o.s.v.)
 • Maskindata (maskinens serienummer, maskinmodel, traktorstørrelse, gårdsstørrelse, afgrøder, indkøbsdato, servicehistorik o.s.v.)
 • Oplysninger i forbindelse med køb og anvendelse af vores produkter og ydelser (kundens preferencer, indstillinger, indkøbshistorik o.s.v.).

Det er ikke et krav at dine persondata udleveres til os. Men hvis vi ikke kan behandle dine personlige oplysninger, vil vi ikke kunne indgå en kontrakt og derefter afslutte vores aftale (eller kun kunne gøre det under begrænsede betingelser) og administrere kontraktforholdet med dig eller det firma, du repræsenterer.

Maskinopsamlede data

Vores maskiner samler data relateret til maskinen og dens omgivelser. Disse data er af teknisk art og er ikke direkte relateret til en fysisk person. Sådanne data ("Machine-Recorded Data") er dog normalt knyttet til maskinens serienummer og kan derfor spores til brugeren ved hjælp af maskinen. Blandt maskinopsamlede data kan være: 

 • Status på systemfunktioner (styring, bremser o.s.v.)
 • Køredata (hastighed o.s.v.)
 • Lokaliseringsdata (maskinens position)

Brug af maskinopsamlede data kan være nødvendig i forbindelse med (i) teknikere, der diagnosticerer og korrigerer service- og vedligeholdelsesfejl, (ii) for Väderstad produktudvikling, såsom forbedringer i maskinens kvalitet og sikkerhedsfunktioner, (iii) håndtering af Väderstads Weather City garantibevis.

App-relaterade persondata m.m.

Når du downloader eller registrerer dig for at bruge en af vores apps, overfører du personlige oplysninger til os, f.eks. dit navn, e-mail-adresse, telefonnummer og andre registreringsoplysninger.

Derudover kan vi, når du bruger vores apps, indsamle visse oplysninger automatisk, herunder tekniske oplysninger relateret til din mobilenhed og oplysninger om brugen af appen. Afhængigt af den app, du bruger, og først efter at du har givet dit samtykke, kan vi også indsamle oplysninger, der er gemt på din enhed, herunder kontaktoplysninger, positionsoplysninger eller andet digitalt indhold. Yderligere oplysninger om, hvilke oplysninger vi indsamler, er indeholdt i denne privatlivspolitik og/eller i en bestemt meddelelse til hver enkelt app.

Hvorfor behandler vi data om dig?

Vi behandler dine persondata for at:

 • Levere produkter og tjenester til vores kunder, herunder at kontrollere, at kunden har ret til visse indkøb og tjenester, og at tilbyde udvidede tilbud og udstyr
 • Tilbyde support og service til maskinen og administre Väderstads garantiforpligtelser (garantiservice, sikkerhedsinformationer osv.)
 • Udføre vores service- og vedligeholdelsesforpligtelser
 • Informere om opdateringer af, eller ændringer i, vores produkter og tjenester
 • Informere om nye produkter, tjenester og arrangementer
 • For produktudvikling, for eksempel for at forbedre maskinens ydeevne, kvalitet og sikkerhed
 • Evaluere og forbedre vores tilbud til, og kommunikation med, vores kunder
 • Overholde lovmæssige krav og forpligtelser, opfylde ordrer og beslutninger fra myndigheder
 • Udføre markedsundersøgelser
 • Til analyse og kundeprofilering (herunder online og socialt) udført af os selv og vores udvalgte leverandører
 • At opretholde, teste og forbedre vores hjemmeside
 • At kommunikere med dig, når du kontakter os via f.eks email, telefon eller vores digitale kanaler

For de fleste af ovenstående formål gælder at behandlingen af ​​dine persondata er baseret på interesse, nemlig når:

 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at opfylde vores forpligtelser i henhold til en aftale med vores kunde, herunder opfyldelse af support-, service- og garantiforpligtelser mv.
 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at informere vores kunder om nyheder i vores forretning gennem dig og andre kontaktpersoner
 • Behandling er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse for at udvikle vores produkter, tjenester og kommunikation
 • Behandlingen er nødvendig for at imødekomme vores legitime interesse i at analysere vores kundedatabase for at give vores kunder opdaterede, relevante og forbedrede tilbud
 • Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at opretholde, teste og forbedre vores hjemmeside og
 • Behandlingen er nødvendig for at imødekomme vores og din ret til at kommunikere med dig, når du kontakter os

I andre tilfælde vil behandlingen af dine persondata være nødvendig for at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til gældende lov eller, hvis du har givet dit samtykke til den behandling, der er nødvendig for at opfylde det formål, som du har givet samtykke til.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, behandler vi dine personlige data, for at opfylde vores aftale eller udføre enhver handling, du anmoder om, før du indgår en aftale.

Særskilt om samtykke

For dele af vores behandling af dine personlige data, kan dit samtykke være nødvendigt. Det er altid frivilligt at samtykke, og du har altid ret til helt eller delvis at inddrage et forudgående samtykke, f.eks. ved at afslutte en bestemt tjeneste eller kontakte Väderstad på adressen angivet i afsnittet "Kontaktoplysninger og datakoordinator" nedenfor. Se yderligere vedrørende tilbagekaldelse af samtykke under overskriften "Dine rettigheder som registreret".

Særskilt om interesseafvejning

Som beskrevet her ovenfor behandler vi i visse tilfælde dine persondata baseret på vores legitime interesse (dvs. såkaldt intresseafvejning). En interesseafvejning er en, af flere, gyldige grunde til at behandle persondata i henhold til gældende persndatalovgivning..

Hvis du har spørgsmål til, eller vil vide mere om hvordan vi har foretaget disse interesseafvejninger, er du velkommen til at kontakte os.

Yderligere information om formålet

Af praktiske hensyn, eller når det er krævet i henhold til gældende lov, indsamler eller registrerer vi dine personlige data med (i) specifikke oplysninger om formålet med behandlingen af dine personlige data, (ii) den ansvarlige persons identitet og (iii) andre oplysninger, der kan være nødvendige for at sikre, at vores kunder, herunder dig, er i stand til at overvåge dine rettigheder. F.eks. kan ovennævnte oplysninger gives, når du køber en maskine, i kundeportalen, på en app, på www.vaderstad.com eller på anden måde i en kontrakt, som du eller firmaet eller organisationen du repræsenterer tegner med Väderstad.

Håndtering og lagring af persondata

Som nævnt ovenfor i denne politik behandler Väderstad persondata til forskellige formål. Det betyder, at de samme persondata kan anvendes til forskellige formål, udfra vores interesse og med dit samtykke. I nogle tilfælde kan du afslutte vores brug af dine personlige data ved at opdatere dine præferencer, afslutte en bestemt tjeneste eller trække dit samtykke til behandling tilbage ved at kontakte Väderstad på adressen anført i "Kontaktoplysninger og datakoordinator" nedenfor eller på anden vis, som vi har kommunikeret til dig. Det betyder dog, at vi stadig kan opbevare dine personlige data til andre formål.

Vi sletter dine personlige oplysninger, når de ikke længere er aktuelle for vores virksomhed. Personlige data, som vi behandler med henblik på at opfylde vores aftale med dig/kunden, du er kontaktperson for, behandles som udgangspunkt i den tid, der er nødvendig for os, for at være i stand til at administrere det kontraktlige forhold, at udøve vores rettigheder og opfylde vores forpligtelser i forhold til dig/kunden i forbindelse med salg af maskiner, reservedele, tilbehør eller distribution af apps m.m.

Fakturaer og anden finansiel information, der indeholder dine persondata, opbevares i overensstemmelse med regnskabsloven i fem år fra det kalenderår, hvor certifikatet blev indsendt.

Aftaler, der udløber, som indeholder dine personlige oplysninger, kan blive gemt i op til 10 år i følge gældende regler vedrørende begrænsningsperioder.

Personlige data, som vi opbevarer for at informere om nyheder i vores forretning eller produktopdateringer og lignende, opbevares så længe du eller den virksomhed, du repræsenterer, har en forretningsforbindelse med os, og i nogen tid derefter, eller så længe du udtrykkeligt har givet samtykke. Du har altid mulighed for at afmelde sådanne henvendelser fra os. Hvis du afmelder, ophører vi straks vores behandling af dine personlige data.

Personlige data, som vi behandler til at analysere vores kundebase for at give vores kunder opdaterede, relevante og forbedrede tilbud lagres så længe vores forretningsrelation varer og i nogen tid derefter, eller så længe du udtrykkeligt har givet samtykke.

Udlevering af persondata

Väderstad kan overføre dine personlige oplysninger til tredjepart, herunder modtagere i lande uden for EU og EØS. Når sådanne overførsler finder sted, tager vi særlige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for dine personoplysninger, hvilket bl.a. betyder, at vi undertegner aftaler, der omfatter de standardiserede dataoverførselsbestemmelser vedtaget af EU-Kommissionen.

Väderstad kan dele dine personlige data med følgende kategorier af modtagere:

 • Mellem virksomheder inden for Väderstad koncernen
 • Med Väderstads autoriserede forhandlere i det område eller det land, hvor du eller firmaet er beliggende med det formål at distribuere produkt- og serviceydelser eller andre meddelelser til dig.
 • I forbindelse med salget af et Väderstad-selskab eller dets aktiver.
 • Til domstole og regeringer i overensstemmelse med lovkrav dvs. når der anmodes af en offentlig myndighed, i forbindelse med en tvistbilæggelsesproces eller en anden retlig proces eller anmodning
 • Når vi overvejer i god tro, at det er nødvendigt at dele sådanne data for at beskytte vores rettigheder; f.eks. at undersøge potentielle brud på vores vilkår eller at opdage, forhindre eller afsløre svigagtig aktivitet eller andre sikkerhedsproblemer
 • Med vores partnere og andre tredjeparter i tilfælde, hvor du har valgt at acceptere ydelser fra dem eller givet dem tilladelse til at anmode om personlige data fra Väderstad
 • Med vores produkt- og serviceudbydere, som arbejder på vores vegne; f.eks. leverandører af trådløse tjenester, virksomheder, der administrerer og driver vores hjemmesider, sender kommunikation, foretager dataanalyser, administrerer kreditkortprocesser eller med systemleverandører, der er nødvendige for at behandle, gemme eller administrere kreditkortoplysninger eller andre typer finansiel information

Vi begrænser adgangen til dine personlige data til medarbejdere hos Väderstad og leverandører, som skal bruge oplysningerne til at behandle det på vores vegne, og som skal opretholde dine personlige oplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med loven. Vi bestræber os på at vælge muligheder for databehandlingstjenester, der bedst beskytter privatlivets fred for dine personlige data i samarbejde med tredjeparter. 

Websider og cookies

Du kan besøge Väderstads hjemmesider uden at fortælle hvem du er eller opgive noget information om dig selv.

Vi bruger cookies til at indsamle anonyme data om, hvordan du har brugt vores hjemmesider. Vi bruger disse data til at forbedre vores hjemmesider og vores markedsføring. Alle Väderstad hjemmesider, der kan nås af vores kunder, indeholder oplysninger om, hvordan vi bruger cookies. Nogle lande har også en online procedure til godkendelse eller afvisning af cookies. Du kan finde flere oplysninger om vores brug af cookies i vores lokale cookiepolitik, som offentliggjort i dit land på www.vaderstad.com.

Børn

Vores ydelser er ikke beregnet til at blive brugt af børn. Vi forespørger eller indsamler ikke personlige oplysninger om børn under 18 år, og vi målretter ikke noget marketingindhold mod dem. Hvis et barn har givet os personlige oplysninger, kan en forælder eller værge af barnet kontakte os for at få dataene slettet fra vores register. Kontakt os venligst, hvis du mener, at vi har indsamlet oplysninger om en person  under 18 år. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi ved et uheld har indsamlet personoplysninger fra en person under 18 år eller en tilsvarende minimumsalder i den pågældende jurisdiktion, træffer vi foranstaltninger for at slette sådanne oplysninger så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder som registreret

Du har visse rettigheder vedrørende behandling af dine personlige data, se nedenfor. For at udøve dine rettigheder, kontakt os venligst (se kontaktoplysninger nedenfor).

Ret til at inddrage dit samtykke og protestere mod anvendelse. Du kan til enhver tid tilbagekalde hele eller en del af det aftalte samtykke med virkning fra tilbagekaldelsen. Du kan gøre indsigelse mod, at dine data behandles til markedsføringsformål. Vi stopper derefter med at behandle dine data.

Ret til adgang. Du har ret til at vide hvilke personoplysninger, der vedrører dig, der behandles af os, samt at få adgang til oplysninger om, hvordan dataene behandles. Du har også ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, der behandles af os.

Ret til berigtigelse. Du har ret til at modtage ukorrekte oplysninger uden unødig forsinkelse og bede os om at udfylde ufuldstændige oplysninger ved at give os korrekte oplysninger.

Hvis du har en brugerkonto på Väderstad Consumer Portal (eller lignende service på dit lokale marked), kan du også rette og opdatere dine oplysninger der.

Ret til at slette (retten til at blive glemt) og begrænsning. Du kan under visse omstændigheder anmode om sletning af dine personlige data, f.eks. hvis behandlingen ikke længere er relevant for det formål, som dataene blev indsamlet til. Du kan også anmode om, at visse behandlinger af dine data begrænses, fx hvis du modsætter dig dataens nøjagtighed.

Ret til dataoverførbarhed. Hvis du har givet dit samtykke til en bestemt handling, har du ret til at få de personoplysninger, der vedrører dig, som du har indsendt til os til dette formål i et struktureret, udbredt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre dataene til en anden personligt ansvarlig person eller få vores hjælp til at overføre dataene til en anden personregulator, når dette er teknisk muligt.

Ret til at indgive klage. Har du klager over vores behandling af dine personlige oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

Udøvelse af dine rettigheder vedrørende behandling af dine personlige data er gratis. Men hvis du vil gøre en åbenbart ubegrundet anmodning, kan vi opkræve et gebyr, der dækker vores administrative omkostninger for at imødekomme din anmodning.

Kontaktinformation og Datakoordinator

For at udøve dine rettigheder (f.ex. få information eller adgang til de personlige data vi opbevarer) kan du kontakte Väderstads Datakoordinator: infoDK@vaderstad.com

Väderstad ApS
Smedeholm 8,
2730 Herlev, mærkes "Datakoordinator".

Du kan også henvende dig til de lokale databeskyttelsesmyndigheder i Danmark hos Datatilsynet.

Ændringer i denne politik

Väderstad forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre denne politik når som helst. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i teksten, vil vi senest 30 dage før ændringen træder i kraft publicere en ny version på denne hjemmeside.

Senest opdateret: 2018-05-23