Kontrol af mængden af vand i jorden

Vigtigheden af kontrol af vand i jorden

Størrelsen på aggregater i såbedet kontrollerer mængden af vand, som kan fordampe. Med en aggregatstørrelse på ca. 2 mm, minimeres vandfordampningen. Halm i jordoverfladen mindsker også vandtab ved at reflektere solens stråler og forhindrer opvarmning af jordoverfladen.

Hvis der ikke falder regn efter såning, så er vandet til stede i og under frøet afgørende for, hvor godt den nye afgrøde kan etablere sig. Det er vigtigt at bevare dette vand og håndtere det omhyggeligt, hvis frøet skal spire.

Solen opvarmer jorden

Når solen kommer frem og begynder at skinne på en nysået mark, opvarmer energien fra solens stråler vandet i og under frøet. Nogle af vandmolekylerne erhverver sig nok energi til at omdanne sig til gasform og forsøger at bevæge sig ud af såbedet og op i luften som vanddamp.

Læs mere

Denne fordampning kan oftest ses med det blotte øje, da våd jord opvarmes af solens stråler som vist ovenfor. 

Dette er i princippet det samme fænomen som når vand koger i en gryde og taber vand i form af damp.

Læs mere

Silt giver vandtab

Fordampning af vand fra jordoverfladen efter såning, er hovedsageligt styret af aggregaternes størrelse i såbedet. 

Figuren nedenfor illustrerer det grundlæggende forhold mellem vandfordampning og jordpartikel/aggregatdiameter. Første maksimal fordampning sker ved en partikelstørrelse på 0,005-0,02mm. Dette er cirka partikelstørrelsen på silt og afspejler kapillærtransport af vand fra såbedet til jordens overflade. I denn type siltjord er det vigtigt at afbryde kapillærtransporten, så vand ikke går tabt.

Læs mere

Grovhed skaber turbulens

Et andet maksimum i fordampningshastighed opnås, når aggregatstørrelsen overstiger 50mm, hvilket ofte er tilfældet i jord med højt lerindhold. Med så store aggregater i såbedet bliver luftstrømmene turbulente og såbedet tørrer ud. Mellem disse to maksimalpunkter, er der en minimum vandfordampning hvor aggregaterne har en diameter på omkring 2mm. Disse aggregater er for store til at muliggøre kapillærtransport af vand, men for små til at skabe turbulente luftstrømme. Med aggregater i denne størrelse i såbedet, minimeres vandfordampningen.

Dette kan påvises ved hjælp af rene aggregatstørrelser i et modeleksperiment, som vist på billedet. Med andre ord er det størrelsen på aggregaterne, der regulerer fordampningen af vand fra en åben jordoverflade.

Læs mere

Vinterhvede, 3 uger efter såning

A: Aggregater < 2 mm giver 95% fremkomst

B: Aggregater 2-5 mm giver 60% fremkomst

C: Aggregater > 5 mm giver 35% fremkomst

Læs mere

Halm reflekterer solens stråler

Afgrøderester, som halm, påvirker også mængden af vand som fordamper fra jordens overflade. Halm på jordoverfladen påvirker vandtab på mindst to måder:

  • Det lyse halm afspejler solens stråler, mens den ofte mørkfarvede jord absorberer solens energi.
  • Halmen kan afbryde den opadgående kapillærtransport af vand. 

Sammen betyder disse to faktorer, at jordoverfladen ikke opvarmes så meget om foråret, og dermed begrænses vandfordampningen.

Pløjefri jordbearbejdning kan ofte høste fordelene ved denne effekt. Bedre fastholdelse af vand kombineret med bedre beskyttelse mod erosion betyder, at pløjefri jordbearbejdning er det dominerende jordbearbejdningssystem i tørre landbrugsområder.

Læs mere