Vand eller vind kan transportere store mængder jord væk ved erosion. Planter eller planterester på overfladen giver beskyttelse og derfor er minimal jordbearbejdning et middel mod erosion.