Ny elektronik optimerer nøjagtigheden af Tempo

Väderstad Tempo F med WSX

I sommeren 2024 introduceres det nye elektroniske system WSX til Väderstad Tempo F, Tempo V og Tempo L. Ved at opgradere såmaskinens elektronik aktiveres nye funktioner, der sikrer nøjagtighed i marken. De nye funktioner omfatter automatisk såsædssortering, aktiv hydraulisk rækkeenheds-downforce samt kurvekompensation.

Siden lanceringen for 10 år siden har højhastighedssåmaskinen Väderstad Tempo, opnået en førende position på det europæiske marked for enkornssåmaskiner. I sommeren 2024 vil Tempo rækkeenheden blive opgraderet med Väderstads egenudviklede nye elektroniske system WSX med børsteløse motorer og forbedret kabelføring. Men det er ikke kun WSX i sig selv, der vil optimere såpræcisionen yderligere - det kommer fra de nye funktioner, som det muliggør. 

- Det nye WSX-system gør det muligt for os at integrere tre nye funktioner for at optimere nøjagtigheden af Tempo såmaskinen endnu mere, siger Oskar Karlsson, Director Planter Product Management, hos Väderstad.

For det første er der indført automatisk såsædssingulering for altid at sikre en præcis såsædssingulering i såhuset uden behov for manuel indstilling.

- Med sensorer i hver rækkeenhed overvåges såsædssinguleringen løbende og justeres automatisk til den optimale indstilling. Den automatiske singulering sparer tid og øger produktiviteten i marken. En funktion, der især vil blive værdsat af landmænd og maskinstationer, der regelmæssigt skifter afgrøder, siger Oskar Karlsson.

For det andet er der indført aktivt hydraulisk skærtryk, for altid at sikre en nøjagtig sådybde, uafhængigt af jordforholdene. Med opgaven, altid at holde det indstillede skærtryk, vil systemet tilføje eller mindske skærtrykket mod jorden afhængigt af jordforholdene. Hvis man f.eks. kører over et lettere markområde, vil trykket falde, og hvis man kører ind i et område med stivere jord, vil trykket øges. For at sikre hurtige reaktionstider arbejder systemet med hydraulik. Såmaskinen kan enten udstyres med aktiv hydraulisk skærtryk med én feedback og kontrol for hele maskinens bredde, eller med individuel aktiv hydraulisk skærtryk for hver rækkeenhed.

- Det aktive hydrauliske skærtryk giver føreren mulighed for at indstille et optimalt rækkeenheds skærtryk, som holdes automatisk. Det sikrer en præcis sådybde på trods af skiftende jordbundsforhold som følge af variationer i jordtype eller jordpakning, siger Oskar Karlsson og fortsætter:

- Derudover kan denne funktion udnyttes til at forbedre sprøjtesporsmarkeringen og forberede ubeplantede spor til den efterfølgende sprøjte. Såmaskinen er udstyret med individuel aktivt hydraulisk skærtryk for hver rækkeenhed, og den kan også bruge systemet til at lette trykket og løfte de enkelte rækkeenheder, når der laves kørespor. Når man gør det, arbejder det aktive hydrauliske skærtryk sammen med såmaskinens dynamiske køresporssystem. Det betyder, at køresporene vil være tydeligt synlige for sprøjteføreren, også før afgrøden er kommet op.

Den tredje nye funktion er indførelsen af kurvekompensation, der sikrer en ensartet udsåning over hele såmaskinens bredde, når der drejes. Det betyder, at de inderste rækkeenheder i svinget midlertidigt vil sænke deres udsåningshastighed, mens de yderste rækkeenheder vil øge den.

- Gyrosensorer identificerer, når maskinen drejer, og justerer udsåningen for hver rækkeenhed for altid at sikre en ensartet udsåning over hele såmaskinens bredde, siger Oskar Karlsson.

De nye funktioner og det elektroniske WSX-system til Tempo L 8-32, Tempo V 6-12 og Tempo F 6-8 får premiere på den internationale messe Agritechnica i november 2023. En begrænset serie af maskiner vil være ude i marken i foråret 2024, og serieproduktionen starter i sommeren 2024.

Vilhelm Ektander

Vilhelm Ektander

Product Marketing Manager