Väderstadi garantii

Väderstad 2-aastane garantii

Üks osa meie kvaliteedist on 2-aastane garantii. Me oleme oma toodete üle uhked ja loomulikult soovime, et ka meie kliendid oleksid oma valikus kindlad ja tunneksid oma Väderstadi masina üle uhkust.

Pikas perspektiivis tasub kvaliteet end igati ära. Me teame, et kvaliteetne toode võrdub klientide kõrge rahuloluga. See teadmine mõjutab igakülgselt ka meie tööd, nii siis, kui valime toormaterjale, kuid ka siis, kui loome uusi masinaid. Materjalide ja komponentide valikul eelistame me sageli veidi kallemaid lahendusi, kui näeme, et see tagab masina pikema kasutusaja. Pikka aega probleemideta töötaval masinal on kõrge järelturu väärtus, mistõttu pikajalises arvestuses on selline masin tegelikult odavam ja omanikule lihtsam omada.

Arendustöö käigus testime me erinevaid tehnilisi lahendusi rasketes tingimustes, seda nii arvutisimulatsioonide abil kui ka praktilistes prototüübi katsetes põllul.
Vaata rohkem

Antud sisu haldab kolmas osapool (www.youtube.com). Teie praegused küpsiseseaded on video keelanud. Video kuvamiseks saate neid kohandada.

Tööstuslik katsetamine

Aastate jooksul on Väderstad loonud erinevat tüüpi platvormide ja teadmistega tööstuslikud katsemeetodid, kus mõõtmisandmete abil saab kajastada masinate tegelikku kulumist. Sellised testimisplatvormid võimaldavad teaduslikke katseid teha eriti lühikese perioodi jooksul.

Vaata rohkem
Rasked katsumused kivikarjääris

Rasked katsumused kivikarjääris

Vastloodud masinate nn "lõpueksam" toimub kivikarjääris. Selle intensiivse katse käigus töötavad masinad kõige raskemates ja kivisemates tingimustes, mis üldse võimalik. Nii saame head lahendused kehvematest kiiresti eraldada.

Vaata rohkem

2-aastane garantii masinatele

Me oleme oma loodavate toodete usaldusväärsuses ja vastupidavuses veendunud ning see annab ka teile kindlustunde, et teie masinatel on olemas kõik see, mis töö tegemiseks vajalik: nii hooajast hooaega, aastast aastasse.

Garantii meie masinatele kehtib kaks aastat alates tarnekuupäevast või 1000 hektari täitumisel töölaiuse meetri kohta (nt 4000 tööhektari täitumisel 4-meetrise Rapidi puhul), sõltuvalt sellest, kumb esimesena täitub.

Vaata rohkem

Eluaegne garantii ketastele

Väderstad on kvaliteedi ja vastupidavuse osas esirinnas ning seda peegeldab ka meie originaalketastele antav eluaegne garantii. Kui originaalketas kasutamise ajal puruneb, asendab Väderstad selle tasuta.

Eluaegne garantii kehtib Väderstadi originaalketastele alates 2018. aasta mudelitest. Kvaliteedimärgina on kõik meie kettad märgistatud tähisega "V-55".

Vaata rohkem

Info küpsiste kohta

See veebileht sisaldab kaht tüüpi küpsiseid. Püsivad küpsised, mis salvestatakse tekstifailina teie arvutisse ning ajutised küpsised, mida hoitakse alles vaid seni, kuni te veebibrauseri sulgete. Küpsiseid kasutatakse veebilehe optimaalse töö tagamiseks ning teie arvuti nõudmistele vastavaks kohandamiseks. Mõningatel juhtudel sõltub veebilehe funktsionaalsus ajutistest küpsistest.

Küpsiste vältimiseks võite oma veebibrauseri selliselt seadistada, et neid ei laeta ega salvestata teie arvutisse. Siiski on ajutised küpsised leheküljel navigeerimiseks vajalikud. Täiendava info leiate meie veebibrauseri Help (abi) peatükist.