Jätkusuutlikkus

Meie Väderstad Grupis soovime, et kõikide maailma taimekasvatajate töö oleks lihtsam ja töötulemused paremad. Selle saavutamiseks arendame tõhusaid mullaharimis- ja külvimasinaid ning -meetodeid. Meie visiooniks on saada põllumeestele taimede eduka tärkamise tagamisel maailma juhtivaks partneriks ning koos oma klientidega on meil oluline roll maailma rahvastiku toitmisel. Seetõttu tahame tugevdada oma juhtivat positsiooni maailmas ning kujundada ettevõtet, mis vastab tuleviku põllumajanduse nõuetele. Selle saavutamiseks töötame pikaajalise jätkusuutlikkuse nimel, alates materjalide ja keskkonnamõjude teadlikkust valimisest kuni klientide ja töötajate eest hoolitsemiseni kogu maailmas.

 

Innovatsioon


Meie kirglik püüd leida uuenduslikke lahendusi innustab meid püüdlema selle poole, et olla väga tõhusate toodete väljaarendamisel alati esirinnas. Näiteks püüame me luua lahendusi, kus sama töökäigu jooksul tehakse ära rohkem tööoperatsioone või hoolitseme selle eest, et meie masinate veojõutarve töömeetri kohta oleks väiksem, mis omakorda vähendab kütusekulu. Oma tootmises töötame pidevalt energiatarbimise vähendamise nimel. Kaks näidet selles vallas on üleminek LED-valgustusele ning jäätmete kõrvaldamist, ringlussevõtmist ning vedu käsitlevate nõuete järgimine ja täitmine. Samuti tegeleme ettevõtte keskkonnasertifitseerimisega vastavalt ISO14001 standardile.

Sotsiaalne vastutus

Me võtame oma töötajate ja klientide ees suure sotsiaalse vastutuse - neid koheldakse alati õiglaselt, võrdselt ja lugupidavalt. Peame tähtsaks ohutu töökeskkonna loomist, kus eesmärk on saavutada töövigastustest vaba töökeskkond. Tahame panustada keskkonnamõju vähenemisse, olles näiteks suurendanud elektriautode laadimisjaamade arvu nii töötajatele kui ka külastajatele. Üleriigilise Universumi küsitluse järgi kuulub Väderstad Rootsi 2018. aasta parimate tööandjate hulka, olles enim hinnatud tähendusrikka töö pakkujana ja innovatsiooni valdkonnas.

Pikaajaline jätkusuutlikkus

Pikaajalise jätkusuutlikkuse osas tahame kõigis Väderstad Grupi valdkondades olla veelgi paremad ja seetõttu suurendame nüüd oma jõupingutusi. Meie eesmärk aastaks 2019 ja pärast seda on muutuda oma prioriteetide, eesmärkide ja tulemuste osas aktiivsemaks, selgemaks ja läbipaistvamaks.

Info küpsiste kohta

See veebileht sisaldab kaht tüüpi küpsiseid. Püsivad küpsised, mis salvestatakse tekstifailina teie arvutisse ning ajutised küpsised, mida hoitakse alles vaid seni, kuni te veebibrauseri sulgete. Küpsiseid kasutatakse veebilehe optimaalse töö tagamiseks ning teie arvuti nõudmistele vastavaks kohandamiseks. Mõningatel juhtudel sõltub veebilehe funktsionaalsus ajutistest küpsistest.

Küpsiste vältimiseks võite oma veebibrauseri selliselt seadistada, et neid ei laeta ega salvestata teie arvutisse. Siiski on ajutised küpsised leheküljel navigeerimiseks vajalikud. Täiendava info leiate meie veebibrauseri Help (abi) peatükist.