Tempo põllul

Tempo ribaskülvik

Ületamatu täpsus suurel kiirusel

Väderstad Tempo on uue põlvkonna ribaskülvik, mis töötab väga kiiresti - võrreldes tavapäraste ribaskülvikutega kaks korda kiiremini, säilitades samal ajal oma suure täpsuse. Otsekülv, minimeeritud või künniga mullaharimistehnoloogias - Tempo annab väga häid tulemusi neis kõigis. Taimed saavad parima võimaliku idanemistingimused ja tärkavad ühtlaselt.

Antud sisu haldab kolmas osapool (www.youtube.com). Teie praegused küpsiseseaded on video keelanud. Video kuvamiseks saate neid kohandada.

Järgmise põlvkonna annusti

Tempo "südameks" on unikaalne Gilstringi annusti, mille täpsus ja kiirus on ületamatud. Nende omaduste saladuseks on tõsiasi, et kogu seemne liikumistee annustist mullani on kontrollitud. Uniklaane kontroll seemne üle tähendab, et vibratsioon ning lohud põllul ei mõjuta seemnete annustamise täpsust.

Loe lähemalt

Täpsus 3D-s

Tempo on ületamatu täpsusega kolmes suunas - pikuti, laiuti ning sügavuti

1. Pikuti - täpne seeemnete vahe külvireas.
2. Sügavuti - iga seeme asetatakse täpsele külvisügavusele.
3. Laiuti - iga üksikut seemne-, väetise- ja graanulikülvi rida on võimalik sulgeda.

Loe lähemalt
Väderstad Tempo`ga pole kiirus probleemiks

PowerShoot - kiirus ei ole probleemiks

Enamikes täpiskülvikutes langeb seeme annustist mulda raskusjõu mõjul. Suurel töökiirusel, kui tekib vibratsioon, hakkab seeme vastu seemnejuha põrkuma ning suur osa annusti täpsusest võib kaduma minna. Seepärast eristub Tempo õhusurvel töötava annustiga teistest täpiskülvikutest.

PowerShoot tehnoloogia tõttu kontrollitakse õhusurve abil seemet kuni selle mullapinda jõudmiseni, ei pea töökiiruse lisamisel gravitatsiooniga arvestama ja seetõttu pole töötamine Tempoga suurel kiirusel mingi probleem.

Loe lähemalt
Väderstadi kiire ribaskülvik kasutab põllul reaüksusi
Väderstad Tempo annab täpse tulemuse

Täpsed tulemused

Viies kiire külvi uuele tasemele, tähendab see ühtlasi ka seemnete vahelejätmise ning topeltkülvi küsimusega tegelemist. Kui seemneid külvireas jääb vahele külvamata, on põllul optimaalsest vähem taimi, mis hiljem saaki annaksid. Samamoodi halb on topeltkülvi tulemus. Kui taimed on liiga lähestikku, hakkavad need päikesevalguse ning toitainete pärast tugevalt konkureerima, mistõttu saak valmib ebaühtlasemalt ning on väiksem. Kui seemnete vahelejäämist külvil võivad põhjustada ka välised tegurid, siis topeltkülvi põhjus peitub alati külvikus. Tempo kasutamisel tagate kõikidele taimedele põllul ühesugused tingimused. Ühtlane seemnete külvivahe tagab saagi ühtlasema valmimise ning aita saada potentsiaalset saaki.

Loe lähemalt

Sobib hästi kõikide kultuuride külviks

Peenseemnete külvikomplekt, mis sisaldab rippes sulgurrattaid ja võimalust nende töönurka muuta, tagab väikeseseemneliste kultuuride (näiteks rapsi ja suhkrupeedi) külvil korralikud tulemused. See omakorda tõstab saagikst ja avardab kiirete täpiskülvikute kasutusvõimalusi.

Loe lähemalt

Üks masin - mitu põllukultuuri

Mais, suhkrupeet, uba, päevalill, raps, puuvill, sorgo ja teised - Tempo külvab neid kõiki väga täpselt. Masinal saab kergesti reavahet ning seadistust uuele põllukultuurile vastavaks muuta, seetõttu on Tempo põllumajandusettevõttes väga paindlik abimees. Tulemuseks on suurem efektiivsus ja väiksemad masinakulud hektari kohta. Annusti väljakülviketaste vahetamine võtab vaid mõned minutid ning seda saab teha ilma tööriistu kasutamata.

Loe lähemalt
Väderstad Tempo on masin, mis suudab külvata erinevaid kultuure.

502 hektarit maisi 24. tunniga - see on tõeliselt silmapaistev tootlikkus ja täpsus. Loe lähemalt

Antud sisu haldab kolmas osapool (www.youtube.com). Teie praegused küpsiseseaded on video keelanud. Video kuvamiseks saate neid kohandada.

Elektriajam suurendab täpsust

Igal seemneannustil on oma elektriajam, mis teeb võimalikuks reasektsiooni üksikult sulgemise. Nii hoitakse seemnetelt ja muudelt sisenditelt ebakorrapärastel põldudel kokku. 
Tänu elektriajamile saab igale annustile eraldi külvisenormi seadistada, mis on oluliseks eeliseks seemnekasvatuses. Võrreldes masinatega, millel on mehaaniline ajam, hoiab elektriajam ära käitusratta libisemisest või kettülekandest tuleneda võivad probleemid, mis muidu võiksid põhjustada ebaühtlast annustamist

Loe lähemalt

Otsekülv ning külv minimeeritud või künniga mullaharimissüsteemis

Tempo suudab külvata seemendisurvega kuni 325 kg. See võimaldab külvi suurel kiirusel, erinevates mullastikutingimustes ning mullaharimistehnoloogiatega.

Et hoida kiirel külvihooajal kokku aega, tõsta külvi tootlikkust ning hoida mulla niiskust, saab Tempo`ga külvata otse kõrrepõldu.

Tänu tugevatele reaüksustele ja efektiivsetele reapuhastitele suudab Tempo otsekülvil kenasti oma täpsuse säilitada.

Loe lähemalt

Optimaalne mulla-seemne vaheline kontakt

Kui seeme väljub seemnejuhast, peatab tihendusrull järsult selle teekonna.

Tihendusrullil on kaks olulist ülesannet: peatada seemne täpselt selleks ettenähtud kohas ning suruda see siis mulda. Nii tagatakse optimaalne seemne ja mulla vaheline kontakt ning kiire ja ühtlane taimede tärkamine.

Loe lähemalt
Väderstadi kiire ribaskülvik Tempo on loodud suurel kiirusel töötamiseks

Loodud suurel kiirusel töötamiseks

Tempo iga komponent on loodud selliselt, et täpiskülvi saaks teostada suurel kiirusel ning vajadus hoolduste järele oleks võimalikult minimaalne. Kõik reasektsiooni kinnituskohad on hooldusvabad, tugev parallelogram mehhanism on sellise ehitusega, et see suudaks raskust reasektsioonile üle kanda. Raam, reasektsioon, ventilaator, hüdraulika - kõigil neil on tugev ehitus, mis teeb selle täpiskülviku vastupidavaks, paindlikuks ning kergesti hooldatavaks. See masin sobib suurepäraselt teie põllumajandusettevõttesse

Loe lähemalt

Täpne töösügavus kõikides tingimustes

Et reaüksuse surve oleks kogu aeg optimaalne ja vastaks põllu tingimustele, saab Tempo mudeleid varustada hüdraulilise kaalu ülekandeseadega.
Võimaldades nii positiivset kui negatiivset survet, on võimalik tagada igas suuruses seemnetega taimedele parimad võimalikud starditingimused.
Hüdraulilise kaalu ülekandeseade juhtimine toimub iPad`il põhineva E-Controll süsteemiga.

Loe lähemalt
Väderstad Tempo on loodud suurel kiirusel töötamiseks

Tutvu Tempo kontseptsiooni toodetega

502 hektarit 24 tunniga

Saa osa maailmarekordist