Külvipinnas

Kuidas luua optimaalne külvipinnas, millised peaksid olema selle omadused ja millistele nõudmistele peaks see vastama? Kuna külvipinnas on mitmel moel aluseks kõrge saagi saamisele, tahame oma teadmisi teiega selles vallas jagada.

Allolevatest juhenditest leiate praktikast pärinevad faktid, kuidas luua parimad võimalikud tingimused seemnete idanemiseks ja tärkamiseks, seda olenemat kultuurist, mida kasvatate.

Külvipinna loomise tähtsusest

Külvipinna loomine

Kuidas ette valmistada ja luua korralikku külvipinnast.

Loe lähemalt
Külvipinnas tuleb luua seemnele head idanemis- ja kasvutingimused

Korraliku külvipinna omadused

Korralik külvipinnas on kõrge saagi eelduseks.

Loe lähemalt

Info küpsiste kohta

See veebileht sisaldab kaht tüüpi küpsiseid. Püsivad küpsised, mis salvestatakse tekstifailina teie arvutisse ning ajutised küpsised, mida hoitakse alles vaid seni, kuni te veebibrauseri sulgete. Küpsiseid kasutatakse veebilehe optimaalse töö tagamiseks ning teie arvuti nõudmistele vastavaks kohandamiseks. Mõningatel juhtudel sõltub veebilehe funktsionaalsus ajutistest küpsistest.

Küpsiste vältimiseks võite oma veebibrauseri selliselt seadistada, et neid ei laeta ega salvestata teie arvutisse. Siiski on ajutised küpsised leheküljel navigeerimiseks vajalikud. Täiendava info leiate meie veebibrauseri Help (abi) peatükist.