Väderstad Rapid 800S põllul

Rapid külvikud

Korralikud tulemused kõikides tingimustes

Rapid on seemnekülvik, mis ühe töökorraga valmistab ette külvipinna, tasandab põllu, külvab seemne ja kõige lõpuks tihendab põllupinna. Masin teeb tööd täpselt ja kiiresti ning selle töö tulemusena on seemnete idanemine ja tärkamine korralik. Lihtne konstruktsioon koos kõrge kvaliteediga kindlustavad masina pika kasutusaja ja madalad hoolduskulud. Otsekülv, minimeeritud või traditsiooniline künniga mullaharimissüsteem - Rapid teostab korralikku külvi neis kõigis.

Lähivaade Rapid külviku seemendisüsteemist

Maailma juhtiv seemendite süsteem

Rapidi südameks on unikaalsed seemendid, mis on maailmas juhtivaks lahenduseks alates ajast, mil Rapid 25 aastat tagasi revolutsioonilise lahendusega turule tuli. Külvikul on nutikas töösügavuse seadistamine, mida saab traktori kabiinist reguleerida. Süsteem kasutab igat tihendusratast kahe seemendi töösügavuse kontrollimiseks, samal ajal teevad need ära ka mullapinna tihendamise. Lisaks sellele on Rapid suuteline kõikides mullaharimistehnoloogiates seemnete tärkamiseks ühtlased tingimused looma.

Loe lähemalt
Rapidi seemendisüsteem tagab seemne optimaalse asetuse mulda

Optimaalne seemnete asetamine mulda

Seemediketas tungib mulda väga suure survega (alates 150 kg) ja nii on tagatud seemne asetamine täpsele külvisügavusele ka suurel kiirusel. 

Teravaservaliste seemendiketaste tõttu tekitab Rapid alati, olenemata rakendatavast mullaharimistehnoloogiast, koristusjääkidest vaba piluja külvivao.

Loe lähemalt

Suurepärane kasvustart

Seemendiketta töönurk loob seemne ümber kobeda mulla, luues nii olulise seemne ja mulla vahelise kontakti, mis tärkamisel on väga tähtis.

Rapid külviku seemnete muldaviimise peamine eelis seisneb tõsiasjas, et külvik asetab seemne sügavamale eesriistade töösügavusest. Seetõttu asetatakse seeme mulda, mida pole liigutatud ja see tagab vee juurdepääsu seemnele kolmest suunast.

Loe lähemalt

Vähem töökordi enne külvi

Rapidi ketasseemendi üks eeliseid on selle mulda hariv efekt, mis annab mulda harivale eesriistale intensiivsust veelgi juurde. Põhjalikum mullaharimine külvi ajal tähendab aga vähem töökordi külvieelsel põllupinna ettevalmistamisel. See omakorda aitab hoida mulla niiskust ja suurendab kultuuri kasvupotentsiaali.

Loe lähemalt

Tihendab tõhusalt

Seemendite taga on suured tihendusrattad, mis efektiivselt külvipilu sulgevad. Nii luuakse optimaalne seemne ja mulla vaheline kontakt. 

Külgsuunaline surve üle seemne takistab seemnel pinnale kerkimast, otsesuunas surve üle sügavale asetatud väetise tagab selle parema lahustumise.

Loe lähemalt
Rapid külvikute OffSet vähendab veojõutarvet

OffSet vähendab veojõutarvet

OffSet tähendab, et rattad rullis on nihutatud 190 mm üksteise suhtes eraldi teljele.

Lisaeelis tuleneb tõsiasjast, et selline ehitus vähendab vibratsiooni ja suurendab seeläbi külvitäpsust.

Loe lähemalt
Rapid külvikute OffSet vähendab veojõutarvet kuni 25%

Uuringud on näidanud, et OffSet (malekorras) asetus viib pinnase kaasavedamise võimaluse miinimumini ning vähendab veojõutarvet kuni 25%.

Loe lähemalt

125 mm reavahe maksimaalse saagi saamiseks

Kiire ja ühtlane taimede tärkamine annab taimedele oluliselt paremad konkurentsieelised umbrohtude ees, mis on üha olulisem, sest umbrohtude resistentsus on süvenev probleem. Uuringud on näidanud, et 125 mm-ne reavahe tulemusena on umbrohtumus 20% väiksem, kui 150 mm-se reavahe puhul. Kitsas reavahe võimaldab laiemat vahet seemnete külvamiseks, mis tähendab väiksemat taimehaiguste fooni. Kiire ja ühtlane tärkamine tähendab väiksemat aurumist mullast ajal, mis piisav mulla niiskus on taimedele kriitilise tähtsusega.

Loe lähemalt
Väderstadi külvik Rapid 800C
X-disc maksimaalse potentsiaali saavutamiseks

X-disc maksimaalse potentsiaali saavutamiseks

Et saavutada täielik kontroll seemnekülvi üle, on väga oluline, et külvik ei kalduks traktori taga liikudes kõrvale selle otsesuunalisest liikumistrajekoorist. See on eriti tähtis künklikel aladel.

Tänu ketaste X-kujulisele asetusele eesriistal liigub masin taktori taga alati otse. Väderstadi X-disc lahendus on hädavajalik ka traktoritel olevate GPS- ja RTK-süsteemide maksimaalse potentsiaali rakendumiseks.

Loe lähemalt

Antud sisu haldab kolmas osapool (www.youtube.com). Teie praegused küpsiseseaded on video keelanud. Video kuvamiseks saate neid kohandada.

Rapid on alati õige valik

Rapid võimaldab külvi kõikides mullaharimissüsteemides: otsekülvi, külvi künnile või minimeeritud mullaharimissüsteemi.

Tänu külviku võimsale tööriistaribale ja mulda harivatele seemendiketastele, suudab Rapid külvata kõikides tingimustes. See säästab paljudelt külvieelsetelt töökordadelt. Tugev seemendisurve annab hea tungivuse mulda. Samuti suudab Rapid külvata paljusid kultuure väikeseseemnelistest (näiteks heintaimi) suureseemnelisteni (nt uba).

Loe lähemalt

Väetisega külv tagab edu

Rapid on saadaval koos ja ilma väetisekülvi funktsioonita. Toitainete viimine mulda külvi ajal tagab kiire ja usaldusväärse väetise omastamise. Kuna väetis asetatakse niiskesse mulda, on selle mõju vähem sõltuv vihmast, andes samas tulemuseks suurema saagi ja parema toitainete ärakasutamise taimede poolt.

Kui väetis viiakse mulda koos seemnega ja selle ligidale, saab kultuurtaim mistahes umbrohust parema kasvustardi. Huvi nn. kombikülvi vastu on suurenenud kogu maailmas, põhjuseks sellest tulenevad suuremad sissetulekud ja kasvav keskkonnateadlikkus. Väderstadil on selles valdkonnas aastatepikkused kogemused.

Loe lähemalt

Tutvu Rapidi kontseptsiooni toodetega