Väderstadi külvik Spirit 800 combi põllul

Spirit külvikud

Suur täpsus - ideaalne tärkamine

Spiriti pneumaatiline seemnekülvik tasandab põllu, valmistab ette külvipinnase, tihendab mulla, külvab seemne ja rullib põllu üle - seda kõike ühe töökorraga. See külvik on tuntud oma täpsuse ja suure töökiiruse poolest. Kuna masin kontrollib igat külvirida eraldi, asetab Spirit seemne alati õigele sügavusele. Suurima eelisena tagab masin ühtlase taimede tärkamise kogu põllu ulatuses.

Antud sisu haldab kolmas osapool (www.youtube.com). Teie praegused küpsiseseaded on video keelanud. Video kuvamiseks saate neid kohandada.

Väderstad külviku Spirit väga täpsed seemendid

Väga täpsed seemendid

Tagamaks stabiilset külvipinnast, tihendab suur tihendusrull pinnase enne külvamist. Seemendite taga on samuti tihendusrattad. See võimaldab seemendil mistahes põllu ebatasasusele koheselt reageerida, hoides külvisügavuse pidevalt ühtlasena. Seemendite tihendusrulli suur läbimõõt tagab ka masina sujuva liikumise ja vähendab vibratsiooni mõju, nii on külvitäpsus suurel kiirusel suurem.

Loe lähemalt
Väderstad Spiriti väga täpne seemnete muldaviik

Väga täpne seemnete muldaviik

Seemnete väga täpse muldaviimise kergetel muldadel või pinnalähedasel külvisügavusel tagavad Spiriti varustuses olevad kahekettalised seemendid. Suure läbimõõduga seemendikettad teevad masina liikumis sujuvaks, samas kui Rootsi karastatud teras V-55, millest kettad on valmistatud, tagavad ketaste väga pika kasutusaja.

Et kohandada külv vastavaks põllu varieeruvatele tingimustele, saab seemendisurvet töö käigus traktori kabiinist reguleerida.

Loe lähemalt
Väderstadi külviku Spirit TriForce kummleevendi pilt

TriForce

TriForce on Väderstadi unikaalne seemendi kummamortisaator, mis võrreldes tavapärase kahepaarise kummamortisaatoriga kahekordistab seemendi liikumisulatust vastavalt põllupinna kontuurile.

See tagab täpse seemnete muldaviimise ebatasastes kohtades, näiteks rattajälgedes ja ebatasastel põldudel.

Loe lähemalt
Väderstad külviku Spirit offset asetusega ketaste pilt

Seemendiketaste OffSet asetus

Agressiivse töönurga saavutamiseks koos maksimaalse muldatungimisvõimega on seemendikettad OffSet (nihkes) asetusega. Seetõttu saavutab Spirit olenemata põllu mullastikutingimustest soovitud töösügavuse.

Tänu ketaste ehitusele püsib nende agressiivne töönurk muutumatuna kogu kasutusaja vältel, mistõttu on külvitäpsus maksimaalne. Kettad, mis ei asetse nihkes, kuluvad rohkem ja seetõttu pääseb üleliigne muld läbi ketastevahelise pilu külvipilusse, häirides seemne tärkamist ning vähendades külvi täpsust.

Loe lähemalt
Illustratsioon koonilise kettaga Väderstadi külvikust Spirit

Koonilise kujuga ketas

Seemendikettal on kooniline kuju, mis külvipinnast minimaalselt liigutades tekitab kitsa piluja külvivao. Nii on veojõutarve väiksem ning koristusjääkidega lihtsam hakkama saada. Koos OffSet ketaste asetusega säilitatakse madala seemendisurve juures õige külvisügavus.

Loe lähemalt
Väderstad Spiriti seemnetoru asetus

Seemnetoru asetus

Et seemendiketta pöörlemisest tulenevat mõju maksimaalselt ära kasutada, lastakse seeme mulda seemendiketta keskosa ees. Seemendiketta pöörlemine aitab seemne külvivao põhja viia, kus sel on kohene juurdepääs tärkamiseks vajalikule niiskusele. See lahendus ei nõua seemne kinnitamist oma kohale, mistõttu on kulutused kuluvosadele väiksemad.

Loe lähemalt

Sellised olulised deailid annavad Spiritile selle "näo" - täpne seemnete muldaviik ja korralik taimede tärkamine.

Loe lähemalt

125 mm reavahe maksimaalse saagi saamiseks

Kiire ja ühtlane taimede tärkamine annab taimedele oluliselt paremad konkurentsieelised umbrohtude ees, mis on üha olulisem, sest umbrohtude resistentsus on süvenev probleem. Uuringud on näidanud, et 125 mm-ne reavahe tulemusena on umbrohtumus 20% väiksem, kui 150 mm-se reavahe puhul. Kitsas reavahe võimaldab laiemat vahet seemnete külvamiseks, mis tähendab väiksemat taimehaiguste fooni. Kiire ja ühtlane tärkamine tähendab väiksemat aurumist mullast ajal, kui piisav mulla niiskus on taimedele kriitilise tähtsusega.

Loe lähemalt
Väderstadi eesriistadega varustatud külvik Spirit põllul

Eesriistad, mille töös pole ruumi kompromissidele

Külvipinnase tõhusaks ettevalmistamiseks on Spirit varustatud jõuliste eesriistadega. Eraldi vannasel asetsevad kettad võimaldavad pinnase korralikku läbivoolu ja tagavad töö täpsuse. Ketaste kooniline kuju tekitab suurel hulgal kobedat mulda, mis on oluline korraliku seemne ja mulla vahelise kontakti saavutamiseks. Eesriista töösügavust saab külvi käigus traktori kabiinist seadistada. Kuna eesriist on ühendatud paralleelühendusega, on olenemata töösügavusest tagatud ühtlane töönurk. Põllupinna tasandamiseks saab ketasriista ette paigaldada eraldi CrossBoard libisti.

 

Loe lähemalt

X-disc maksimaalse potentsiaali saavutamiseks

Et saavutada täielik kontroll seemnekülvi üle, on väga oluline, et külvik ei kalduks traktori taga liikudes külnihkesse. See on eriti tähtis künklikel aladel.

Tänu ketaste X-kujulisele asetusele eesriistal liigub masin taktori taga alati otse. Väderstadi X-disc lahendus on hädavajalik ka traktoritel olevate GPS- ja RTK-süsteemide maksimaalse potentsiaali rakendumiseks.

Loe lähemalt

Tihendusrattad loovad ühtlase külvipinnase

Et külvipinnas oleks vahetult enne seemnete muldaviimist ühtlane, tihendavad suured tihendusrattad eesriista ja seemendite vahelise pinnase. See annab suure eelise kergetel muldadel, põldudel, kus pinnas on sügava mullaharimise tulemusena liikuv või siis, kui põld on mullaharimisel tihendamata jäänud. 

Loe lähemalt
Väderstadi Spiriti hüdrauliliselt reguleeritavad keskmised tihendusrattad

Hüdrauliliselt koormatavad keskmised tihendusrattad

Tagamaks, et kõik seemned saaks samasuguste kasvutingimustega mulda, on Spirit varustatud hüdrauliliselt koormatavate keskmiste tihendusratastega, mis paiknevad traktorirataste jäljevahel. 

Selle eeliseks on ühtlane taimede tärkamine kogu masina töölaiuse ulatuses.

Loe lähemalt
Väderstad Spiriti OffSet säästab kütust

OffSet säästab kütust

OffSet tähendab, et rattad rullis on nihutatud 250 mm üksteise suhtes eraldi teljele. Uuringutega on kindlaks tehtud, et OffSet viib pinnase kaasakiskumise miinimumini ning vähendab veojõutarvet kuni 25%. Lisaeelisena vähendab selline ehitus vibratsiooni ja suurendab seeläbi külvitäpsust.

Loe lähemalt
Kombikülv Väderstad Spirit külvikuga tagab edu

Kombikülv tagab edu

Toitainete viimine mulda külvi ajal tagab kiire ja usaldusväärse väetise omastamise. Kuna väetis asetatakse niiskesse mulda, on selle mõju vähem sõltuv vihmast, andes samas tulemuseks suurema saagi ja parema toitainete ärakasutamise taimede poolt. Et vastata erinevate põllumajandusettevõtete vajadustele, on kombiversioonis Spirit külvikut saadaval kolme erineva väetamismeetodiga - FIX, Nordic ja StripDrill.

 

Loe lähemalt
Väderstadi vana põllumees koos Väderstadi masinaga põllul

Pikk kasutusaeg

Spirit on loodud selliselt, et sel oleks pikk kasutusaeg ja madalad hoolduskulud. Hooldusvabad laagrid, pika kestvusega ühendused ja vaid mõned määrimist vajavad masinaosad tähendavad lõppkokkuvõttes vähest hooldusvajadust ja harvaid tööseisakuid põllul.

 

Loe lähemalt

Tutvu Spiriti kontseptsiooni toodetega