Mullaharimismeetodid

On olemas hulk paremini või kehvemini defineeritud mullaharimis- ja taimekasvatussüsteeme. Enamasti jaotatakse neid lähtuvalt künnist ja nii saame kaks suuremat süsteemi - künniga ja künnita mullaharimise. Kolmanda tähtsama mullaharimisviisina teame enamasti otsekülvisüsteemi, kus seemnekülvik on ainus mullaharimiseks kasutatav tööriist, mida kasutatakse.

Põllu künd

Traditsiooniline (künniga) süsteem

Keskenduge enam mitmekülgsele viljavaheldusele kui künnita mullaharimisüsteemidele. Korralik viljavaheldus toob olulisi eeliseid ka künniga süsteemis.

Loe lähemalt
Väderstad TopDown põllul

Minimeeritud mullaharimine

Minimeeritud mullaharimissüsteem toimib hästi enamikes kliimavöötmetes ja mullastikel.

Loe lähemalt
Otsekülv Rapid 400C-ga

Otsekülv

Otsekülv on kõige mõistlikum lahendus kuivades piirkondades.

Loe lähemalt

Info küpsiste kohta

See veebileht sisaldab kaht tüüpi küpsiseid. Püsivad küpsised, mis salvestatakse tekstifailina teie arvutisse ning ajutised küpsised, mida hoitakse alles vaid seni, kuni te veebibrauseri sulgete. Küpsiseid kasutatakse veebilehe optimaalse töö tagamiseks ning teie arvuti nõudmistele vastavaks kohandamiseks. Mõningatel juhtudel sõltub veebilehe funktsionaalsus ajutistest küpsistest.

Küpsiste vältimiseks võite oma veebibrauseri selliselt seadistada, et neid ei laeta ega salvestata teie arvutisse. Siiski on ajutised küpsised leheküljel navigeerimiseks vajalikud. Täiendava info leiate meie veebibrauseri Help (abi) peatükist.