Väga pinnapealne mullaharimine

Väga pinnapealne mullaharimine

Miks väga pinnapealne mullaharimistehnoloogia loodi?

Viimastel aastatel on väga pinnapealse mullaharimise vajadus mitmetel põhjustel suurenenud:

  • Järjest suuremad probleemid rapsi varisega.
  • Järjest suuremad probleemid herbitsiidiresistentsete umbrohtudega.
  • Laialdasem vahekultuuride kasvatamine.
  • Üha suuremad probleemid Euroopa varreleedikuga (nim. ka kui maisi varreleedik, Ostrinia nubilalis)
Loe lähemalt

Eelised kasutajale

Väga pinnapealne mullaharimine parandab põllu hügieeni s.t. aitab hoida põllu pärast põllukultuuri koristust puhtana. Seemnete idanemise vallandab valgus, mis tähendab, et enamik taimi idaneb üldjuhul väga pinnalähedases mullakihis. Selliste seemnete liiga sügavale matmine põhjustab nende jäämise puhkeseisundisse, mis tähendab, et need ei idane, vaid jäävad aastateks tärkamiseks sobivaid tingimusi ootama. Nii näiteks võib raps idaneda pärast 20-aastast puhkeseisundit mullas. Selleks ajaks on idanev raps uues kultuuris aga tülikaks umbrohuks, vähendades saagipotentsiaali. Paljud umbrohud, näiteks herbitsiidiresistentne põld-rebasesaba, tekitab puhkeseisundisse jäädes palju probleeme, vähendades põllukultuuri saaki paljudel järgnevatel aastatel.

Väga pinnalähedane mullaharimine annab paremad tulemused väiksemate kuludega. Mullaharimisel liigutatakse vähem pinnast, mis tähendab väiksemat kütusekulu. Taimebioloogiat arvestav mullaharimine vähendab kulutusi keemilistele umbrohutõrjevahenditele, aidates põldu samal ajal puhtamana hoida. Lisaks sellele kiirendab koristusjääkide multšimine ülemises pinnasekihis nende lagunemist ja mineralisatsiooniprotsessi.

Loe lähemalt

Ajalugu

1999. aastal algatas Väderstad minimeeritud mullaharimise traditsiooni, mille eesmärk oli Carrier ketasrandaaliga külvipind 5 cm töösügavuselt läbi töödelda. Tavalise ketta kuju tõttu puudub seda tüüpi kontseptsioonil aga võime põllupinda 5 cm-st väiksemalt töösügavuselt täielikult läbi harida. Väga pinnapealne mullaharimine on minimeeritud mullaharimise edasiarendus.

Turul on saadaval mitmeid piidega lahendusi. Nende eeliseks on põhu laialilaotamine, kuid samas ei saa need hakkama suures koguses koristusjääkidega, samuti on nendega töötamisel töökiirus piiratud. 2014. aastal tutvustas Väderstad väga pinnapealselt töötavat eestööriista CrossCutter Knife, millele 2017. aastal järgnes  uue põlvkonna väga pinnapealselt töötav ketas - CrossCutter Disc.

Loe lähemalt