Otsi toodete dokumentatsiooni

Soovitud dokumendi leidmiseks kõikide olemasolevate dokumentide seast võite kasutada üldist otsingut, sisestades lahtrisse otsingusõna. Otsingusüsteem otsib sisestatud sõna nii pealkirjadest kui dokumendi sisust. 

Kuna otsingusõna kasutamisel võite tulemuseks saada väga palju vasteid, soovitame kasutada täpsemat otsingut läbi otsingufiltri, kus saate valida väljaande tüübi, tooteseeria, dokumendi keele jne. Mõnede dokumentide puhul kitsendab vastuste hulka ka seerianumbri sisestamine.

Info küpsiste kohta

See veebileht sisaldab kaht tüüpi küpsiseid. Püsivad küpsised, mis salvestatakse tekstifailina teie arvutisse ning ajutised küpsised, mida hoitakse alles vaid seni, kuni te veebibrauseri sulgete. Küpsiseid kasutatakse veebilehe optimaalse töö tagamiseks ning teie arvuti nõudmistele vastavaks kohandamiseks. Mõningatel juhtudel sõltub veebilehe funktsionaalsus ajutistest küpsistest.

Küpsiste vältimiseks võite oma veebibrauseri selliselt seadistada, et neid ei laeta ega salvestata teie arvutisse. Siiski on ajutised küpsised leheküljel navigeerimiseks vajalikud. Täiendava info leiate meie veebibrauseri Help (abi) peatükist.