SeedEye andurid on paigaldatud külviku igale torule.

SeedEye: automaatne külvisenormi reguleerimine ilma kalibreerimiseta

Väderstadi SeedEye süsteem on revolutsioon külvamises, see jätab ära vajaduse seemnete kalibreerimiseks ja pakub reaalajas seemneloendust, et külv oleks täpne. Lisaks jälgib see ummistusi, teavitades koheselt häiretest seemne- või väetisevoolus. See tagab optimaalse efektiivsuse ja kontrolli põllul, muutes SeedEye kaasaegse põllumajanduse parimaks tööriistaks.

Automaatne külvinormi kontroll

SeedEye on automaatne süsteem, mis juhib teie külvinormi reaalajas. Loendades igat seemendiitorusid läbivat seemet, annab see teile täieliku kontrolli seemnete täpse arvu üle, mille teie külvik teie põllule jaotab.

Loe lähemalt

Seemnete kalibreerimine ei ole vajalik

Oma järgmise Väderstadi külviku varustamine ainulaadse SeedEye seemneloendussüsteemiga tähendab, et te ei pea enam kunagi seemneid kalibreerima. See teeb külvi põllu maksmimaalselt efektiivsueks ja annab teile täieliku kontrolli külvitoimingute üle.

Loe lähemalt

Ummistuste jälgimine

SeedEye reaalajas ummistuse jälgimine tagab sujuva külvi, tuvastades kiiresti kõik takistused ja andes nende kohta hoiatuse. Süsteem tagab teile täieliku kontrolli kabiinist, võimaldades kiiret reguleerimist ja säilitades töö tõhususe.

Loe lähemalt

Antud sisu haldab kolmas osapool (www.youtube.com). Teie praegused küpsiseseaded on video keelanud. Video kuvamiseks saate neid kohandada.

Automaatne seemnete loendamine ja väljakülvi reguleerimine

SeedEye andurid on paigaldatud külviku igale seemenditorule. Põllul registreerivad SeedEye andurid täpselt iga üksikut seemenditoru läbivate seemnete arvu.

Kombineerides külviteabe külviku pinnaradari sõidukiiruse andmetega, reguleerib süsteem automaatselt väljakülvi, et säilitada etteantud külvinorm.

Juurdepääsuga täpsetele andmetele saate teha teadlikke otsuseid tõhususe suurendamiseks ja taimekasvatuse tulemuste maksimeerimiseks.

Loe lähemalt
"Esimesel aastal jäi meil peale hooaega palju seemneid üle, kuid kui SeedEye-ga põllul olevad seemned üle lugesime, näitas see, et külvisenorm oli ideaalne. Nüüd tellime igal aastal vähem seemneid ja see tähendab, et säästame raha."

Frank Fuhrer, Saksamaa

Loe lähemalt
Aerofoto põllul külvikust, illustreerides, kuidas SeedEye töötab seemnetega/m²

Kõige usaldusväärsem külvinorm: seemned/m²

SeedEye abil määratakse külvinormi seemnete arvu järgi ruutmeetri kohta. Erinevalt ühikust kg/ha ei mõjuta ühikut seemneid/m² seemnetüübi erinevused (näiteks tuhande tera mass) või erinevused erinevate seemnepartiide vahel. Kui teie eesmärgiks olev külvinorm on 303 seemet/m², pakub SeedEye seda järjepidevalt, sõltumata eelmainitud teguritest.

Lihtsalt andke SeedEye süsteemile täpne seemnete arv, mida soovite oma põllule külvata, ja SeedEye teeb selle teoks.

SeedEye abil liigume kaalupõhistest mõõtmistest, nagu kg/ha, edasi ja keskendume selle asemel kõige olulisemale mõõtmisviisile – põllul olevate seemnete arvule.

Loe lähemalt

Näide: SeedEye vs. traditsiooniline süsteem

Külvinorminormi üle otsustamine algab sihttaimede arvust ruutmeetri kohta, näiteks 300 nisutaime/m². Seejärel tehakse korrigeerimine valitud seemnetüübi idanemiskiiruse ja võimalike põllukadude alusel.

Loe lähemalt

SeedEye (seemneid/m²)
SeedEye on kasutamiseks kohe valmis, võimaldades teil alustada külvamist oma külvinormiga, mis on määratud seemnetena/m² – ilma kalibreerimise vajaduseta. See saavutab järjekindlalt eesmärgi ja annab teile külvisenormi üle täieliku kontrolli.

Eesmärgiks olev taimede arv: 300
Seemne külvisenorm: 99%
Seemneid/m²: 303
Loe lähemalt

Traditsiooniline süsteem (kg/ha)
Traditsioonilises süsteemis eeldab külvisenormi arvutamine kg/ha kohta arvestusse hinnangulise tuhande tera massi (TGW) kaasamist. See seab aga ohtu mõõtmise täpsuse. Näiteks kui teie seemnekoti TGW ei ühti ideaalselt arvutatud keskmise TGW-ga, võib kõigest 5–10-grammine kõrvalekalle märkimisväärselt raskendada õige külvisenormi määramist külviku käsitsi kalibreerimiseks. Igasugune TGW kõikumine kujutab endast riski, et eesmärgiks olevat külvisenormi ei saavutata.

Eesmärgiks olev taimede arv: 300 300 300 300
Seemnete idanemisprotsent: 99% 99% 99% 99%
1000 tera mass: 45 50 55 60
Kg/ha: 136,5 151,5 167 182
Loe lähemalt
"SeedEye tähendab, et saame kasutada külvinormina seemneid ruutmeetri kohta, selle asemel, et seemneid iga kord, kui muudame seemnesorti või liigume uuele põllule, kaaluda ja kalibreerida."

Scott Hoskin, Ühendkuningriigid

Loe lähemalt
Väderstad E-Control

Reaalajas ummistuse jälgimine külvamise ajal

Kuna SeedEye registreerib iga üksiku seemne ja väetisegraanuli, mis külvitorusid läbib, võimaldab see külviprotsessi reaalajas visualiseerida.

Kui peaks ilmnema kõrvalekalle, näiteks ummistus, annab SeedEye kohe hoiatuse, mis võimaldab kiiresti lahendada kõik külvitoimingut mõjutavad probleemid.

Kabiinist saate iPadi-põhise juhtimissüsteemi Väderstad E-Control abil külvitoimingute üle täieliku kontrolli. Integreeritud ISOBUS Task Controlleriga teeb see varieeruva külvinormi rakendamise  ja sektsioonide väljalülitamise võimaluse lihtsamaks.

Loe lähemalt

Põllumeeste kogemused SeedEye'ga

Kas tunnete huvi, mida põllumehed SeedEye'st arvavad? Vaadake neid lühikesi videotunnistusi ja õppige SeedEye kohta otse põllumeestelt.

Loe lähemalt

Antud sisu haldab kolmas osapool (www.youtube.com). Teie praegused küpsiseseaded on video keelanud. Video kuvamiseks saate neid kohandada.

Scott Hoskin, Ühendkuningriigid

Loe lähemalt

Antud sisu haldab kolmas osapool (www.youtube.com). Teie praegused küpsiseseaded on video keelanud. Video kuvamiseks saate neid kohandada.

Frank Fuhrer, Saksamaa

Loe lähemalt

Antud sisu haldab kolmas osapool (www.youtube.com). Teie praegused küpsiseseaded on video keelanud. Video kuvamiseks saate neid kohandada.

René Tilly, Prantsusmaa

Loe lähemalt

Antud sisu haldab kolmas osapool (www.youtube.com). Teie praegused küpsiseseaded on video keelanud. Video kuvamiseks saate neid kohandada.

Erik Kajar, Eesti

Loe lähemalt
Farmer Peter Malmström from Sweden is smiling, holding a Väderstad E-control.
“Väderstad SeedEye abil saan arvutada oma täpse seemnevajaduse seemnete arvuna ruutmeetri kohta. Tänu sellele saan koju viia õige koguse seemneid ja olla kindel, et olen alati saanud seda, mida vajan.”

Peter Malmström, Rootsi

Loe lähemalt
Seemned peos

Arvuta vajalik külvisenorm

Kasutage seda õige külvisenormi lihtsaks leidmiseks, arvestades kg/ha ümber seemnete arvuks m2 kohta.

Loe lähemalt
DLG mark awarded to SeedEye in 2019

DLG poolt heaks kiidetud

2019. aastal sai Väderstad Saksamaa tuntud DLG testimiskeskusest maineka testimärgi. SeedEye süsteemile omistati see märk tänu selle muljetavaldavatele tulemustele nisu ja rapsi (hinnangusse kaasatud põllukultuuride) katsetes. See saavutas väga häid tulemusi, mis tõestas selle tõhusust ja usaldusväärsust külvinormi kontrollimisel.

Loe lähemalt

SeedEye seemnete loendamise ja ummistuse jälgimise süsteemi toetavad täielikult järgmised külvikud: