Jäta loodusele oma osa

Põllumajandustootjana on teil põllumuldadele suur mõju. Seetõttu tuleb taimekasvatusega alati tegeleda viisil, mis soodustaks muldade heaolu.

Allpoolt leiate fakte ja juhiseid, kuidas põllumuldasid suhteliselt vähese vaevaga heas seisukorras hoida.

Muld suudab imada ja hoida märkimisväärses koguses vett

Pinnavesi

Muld suudab imada ja kinni hoida märkimisväärses koguses vett.

Loe lähemalt
Toimetage põllul selliselt, et muld oleks optimaalse niiskusega

Pinnavee juhtimine

Vesi, mis on külvikihis ja selle all, on kriitilise tähtsusega ja määrab, kuidas suudab tärkav taim areneda.

Loe lähemalt
Vihmausside tähtsus mullas

Vihmaussid

Oma elutegevusega mängivad vihmaussid muldade hea seisukorra kindlustamisel väga olulist rolli.

Loe lähemalt
Juurt defineeritakse kui taime lehtede ja sõlmedeta maa-alust osa.

Juured

Hea struktuuriga mullas on taimede juurestik hästi arenenud. Kõrgete saakide saamiseks on see väga tähtis.

Loe lähemalt
Õigesti töödeldud koristusjäägid parandavad mulla seisukorda

Põhujääkide lagundamine

Õigesti töödeldud koristusjäägid teevad mulla seisukorda paremaks. Koristusjäägid parandavad mulla struktuuri ja teevad selle poorsemaks.

Loe lähemalt

Info küpsiste kohta

See veebileht sisaldab kaht tüüpi küpsiseid. Püsivad küpsised, mis salvestatakse tekstifailina teie arvutisse ning ajutised küpsised, mida hoitakse alles vaid seni, kuni te veebibrauseri sulgete. Küpsiseid kasutatakse veebilehe optimaalse töö tagamiseks ning teie arvuti nõudmistele vastavaks kohandamiseks. Mõningatel juhtudel sõltub veebilehe funktsionaalsus ajutistest küpsistest.

Küpsiste vältimiseks võite oma veebibrauseri selliselt seadistada, et neid ei laeta ega salvestata teie arvutisse. Siiski on ajutised küpsised leheküljel navigeerimiseks vajalikud. Täiendava info leiate meie veebibrauseri Help (abi) peatükist.