1990ndad - Rapidi ajastu

Väderstad Rapid

1990. aastatel ületas ettevõtte töötajate arv 125. Ajad läksid paremaks, kogu kümnendi majandusolud paranesid. 

90-ndate keskel kasvas töötajate arv 200-ni ning kümnendi lõpuks oli see arv umbes 300.

Kui see pole kombi, siis pole see ka külvik

Bo Stark, perekonna noorim poeg, vastutas aastaid Rootsi turu eest ning oli seotud DS-külviku järetulija loomisega. DS-külvik oli hea, kuid ei saanud eriti hästi hakkama külvimeetoditega, mille laialdasemat kasutuselevõtmist oli tulevikus oodata. Oluliseks sai "kombi" nõue ehk külvik, mis suudaks külvata korraga seemet ja väetist. "Kui see pole kombikülvik, siis see polegi külvik", ütlesid põllumehed. Külvikul pidi olema suur kandevõime ning suutlikkus töötada mistahes ilmastikutingimustes.

Loe lähemalt

Rapid ja Concorde sisenesid turule

1990. aastal algas kahe külvisüsteemi intensiivne arendustöö. Rapid, mille eelkäijaks oli varasem DS-külvik ning Concorde, mis põhines NZ-kultivaatoril. Mõlema masina prototüüpe esitleti Rootsis Elmia põllumajandusnäitusel ning need said põllumeestelt väga positiivse tagasiside. Alustati tootmisega ning tehas sisenes uude ajajärku. Uus külvisüsteem osutus murranguliseks.

Seemendisüsteemi suhtes oli Rapid DS-külvikuga seotud, kuid selle ehitus oli täiesti uus. Ettevõtte jaoks algas pikk ja kallis teekond läbi raskuste. Põllumehed olid siiski entusiastlikud ning toetasid ettevõtet nende raskes töös ka rasketel aegadel.

Loe lähemalt

Tutvustati Concorde külvikut

Rapidiga samaaegselt loodi Concorde külvik. Tegemist oli uue külvikuga, mis põhines legendaarsel NZ-kultivaatoril. Süsteem pakkus väga suurt tootlikkust, kuid polnud nii paindlik nagu Rapid. Põllumehed olid nii Rapid`i kui Concorde projektidega tuttavad tänu laiale kõlapinnale, mida Väderstad põllumeeste ringkonnas alati hoida püüds. Väderstad`i eesmärk oli koguda iga olulise kliendi arvamust.

Loe lähemalt

The Concorde drill

 Concorde külvik, uus külvisüsteem, mis põhines legendaarsel NZ-kultivaatoril. 

Loe lähemalt

Hinnang oli väga positiivne ja seda mitte seoses masina ehitusega, vaid hinnati Rapid külviku pinnast kultiveerivat esiosa. Selles järgus võidi vaid ette kujutada, kui palju raha põllumehed Rapid külviku kasutamisega kokku saavad hoida.

Loe lähemalt

Korralik tugipunkt Rootsis

90-ndatel kasvas oluliselt toodangu müügimaht Rootsis, rahvusvahelistel turgudel kasvas see isegi kiiremini. Rootsi müüginumbritest poole andsid külvikud, ülejäänu moodustasid põllurullid ja kultivaatorid. "Mullaharimine ja külv tehakse suures osas korraga ja ühe masinaga. See on osa meie kontseptsioonist ja põllumajandustootja kasumlikust ärist," ütleb Bo Stark, kes vastutab Väderstad-Verkeni müügi eest Skandinaavias.

Loe lähemalt

Happy Finnish farmers receive their Rapid

Esimene külvik, mis eksporditi Soome

Loe lähemalt

Eksport Põhjamaadesse

Väderstad-Verkeni toodete eksporti põhjanaabritele saab vaadelda alates 60-ndate aastate lõpust. Põhjamaade põllumajandustootjad on Väderstad`i tehnoloogiaid vähehaaval, kuid üha laiemalt omaks võtnud. Sageli on tehnilises arengutöös mänginud juhtrolli üksikud põllumehed ja importivad ettevõtted. Ilmastikutingimuste tõttu esitavad Põhjamaade põllumehed masinatele teiste riikidega võrreldes erinevaid nõudmisi ja nii on aastate jooksul kujunenud olukord, kus mõned Vädesrtad`i tootevalikud on saadaval ainult Skandinaaviamaades.

Loe lähemalt

Tütarettevõtete loomine

Ühel 1992. aasta hallil novembrikuu päeval otsustasid Crister Stark, Christina Stark ja Einar Gudmundsson peale juhatuse kinnitust helistada Väderstad`i Inglismaa importijale. Leping importijaga pidi lõpetatama, sest eesmärk oli luua Inglismaale Väderstad`i esimene välisriigis asuv tütarettevõte, Väderstad Limited. Peagi eksponeeris Väderstad oma tootevalikut Smithfieldi näituseboksis, mis eduka müügi näol põllumajandustootjatelt sooja vastukaja sai.

Loe lähemalt