Väderstad Tempo F 8 põllul

Tempo F 6-8

Click to active 360 product spinner
On osa Tempo kontseptsioon

Väderstad Tempo on uue põlvkonna ribaskülvik, mis töötab väga kiiresti - võrreldes tavapäraste ribaskülvikutega kaks korda kiiremini, säilitades samal ajal oma ületamatu täpsuse. Otsekülv, minimeeritud või künniga mullaharimissüsteem - Tempo annab väga häid tulemusi neis kõigis. Taimed saavad parima võimaliku kasvustardi ja tärkavad ühtlaselt.

Loe Tempo kontseptsioonist lähemalt

Väderstad Tempo muljetavaldav sügavuskontroll

Muljetavaldav sügavuskontroll

Tagamaks optimaalset sügavuskontrolli on Tempo F varustatud hüdrauliliste tugiratastega reaüksuste vahel. See väldib masina kaldumist künklikel aladel. Rehvide lai muster aitab säilitada tööügavust olenemata mullastiku tüübist, millel töötatakse. Suur läbimõõt kindlustab masina sujuva liikumise suurel töökiirusel, see suurendab külvi täpsust.

Loe lähemalt
Väderstad Tempo nutikalt kohandatud tugirattad

Nutikalt kohandatud tugirattad

8-realisel Tempo F 8-l on neli tugiratast, mis kõik on ühendatud hüdraulilise vedava üksusega - nii moodustub ühiselt liikuv tandem.  

See tagab, et kaal jaotub kogu põllul töötamise ajal ühtlasel rataste vahel ning masin liigub künklikul põllul sujuvalt.

Loe lähemalt
Väderstad Tempo - väga täpne külv igas põllumajandusettevõttes

Väga täpne külv igas põllumajandusettevõttes

Tempo sobitub enamike traktorite taha. Sel on väike hüdraulikanõue, iseseisev elektrimootor ning madal veojõutarve.

Tempo F-le saab lisavarustusena paigaldada PTO-toitel ventilaatori, see vähendab külviku sõltuvust traktorist veelgi ning säilitab külvi täpsuse.

Loe lähemalt
Väderstad Tempo F kõrge tootlikkusega väetisepunker

Kõrge tootlikkusega väetisepunker

Lisavarustusena saab Tempo F-le paigaldada väeturid ning 1275 või 1700-liitrise väetisepunkri.

Väetisepunker paigaldatakse külviku peale ning selle suurele täiteavale ligipääsuks on kahel pool masinat laiad astmed. Kõrge tootlikkusega väetisepunkri puhul on nii täitekordi kui tööseisakuid põllul vähem.

Elektrilimootorid võimaldavad väetisekülvi varieeruvate külvinormidega, nii saab sama väetisekoguse juures põllult rohkem saaki.

Loe lähemalt
Väderstad Tempo poole väljakülvi sulgemine hoiab väetist kokku

Poole väljakülvi sulgemine hoiab väetist kokku

Sarnaselt seemnete poole väljakülvi sulgemisele on sama funktsioon olemas ka väetisekülvil. See tagab õige väetusnormiga väetamise ka ebatasastel põldudel.

Väetis mõõdetakse välja läbi lühikeste torude, mistõttu masina reageerimisaeg on lühem.

Väetise poole väljakülvi sulgemisega tagatakse taimedele võrdsed kasvutingimused, taimik tärkab ühtlasemalt ning kulutused väetisele on väiksemad.

Loe lähemalt
Väderstadi kiire ribaskülvik

Mulla tihenemine on minimaalne

Järelveetava külviku üks eeliseid on väiksem raskus traktorile. Väiksema raskusjõu puhul saab kasutada väiksemaid traktoreid ning madalamat rehvi rõhku. Kaal jaotub traktori ja külviku vahel, mistõttu avaldatakse pinnasele vähem survet ning tihese tekkimise risk on väiksem. Selle eeliseks on hea mulla struktuur ja ühtlane taimede tärkamine.

Loe lähemalt
Väderstad E-teenused

Täielik kontroll vaid näpuvajutuse abil

iPad-l põhinev kontrollsüsteem Väderstad E-Control kogub juhtmevabalt infot iga seemne kohta, mis masinat läbib, edastades muuhulgas infot külvi kvaliteedi,vahelejätmiste, topeltkülvi, külvinormi ning kauguse kohta külvireast. 

Selle eeliseks on kastajasõbralik liides ja kalibreerimine, lihtne, reaalajas info kuvamine ning masina juhtimine. 

iPad-i puhul saate alla laadida programmi uuendusi, seega saate kasu ka tulevku uuendustest.

Loe lähemalt

Antud sisu haldab kolmas osapool (www.youtube.com). Teie praegused küpsiseseaded on video keelanud. Video kuvamiseks saate neid kohandada.

Kontseptsioon

Tsoon 1 - väetise külv (lisavarustuses)

Väetuskettad ja mahukas väetisepunker teevad võimalikuks seemnete ja väetise samaaegse külvi.

Väetamiskomplekt

Tsoon 2 - reapuhastid

Reapuhastid kuuluvad Tempo lisavarustusse. Nende ülesandeks on eemaldada taimeprügi, mullatükke ja kive. Vajadus reapuhastite järele on tunduvalt suurem otsekülvisüsteemis ning põldudel, kus on ohtralt koristusjääke.

Rippes reapuhastid

Tsoon 3 - seemnekülv

Tempo teostab külvi väga suurel kiirusel, kuid seejuures ei tehta järeleandmisi külvi täpsuses. Tempo on äärmiselt täpne, selle seemneannusti tagab seemne asetamise õigesse kohta mullas. Maksimaalse saagi saamiseks on Tempo täpsus kõige olulisemaks eeliseks.

16 mm külvirea vahe

22 mm külvirea vahe

Mikrograanulite laotuskomplekt

Peenseemnete külvikomplekt

Tsoon 4 - külvivao sulgemine

Peale seemne muldaviimist sulgeb sulgurratas külvivao ja tagab seemnele korralikud tingimused idanemiseks. Olenevalt põllumajandusettevõtte vajadustest on masinale võimalik lisada ka kolmandate tootjate sulgurrataste lahendusi.

Kitsas sulgurratas 25 mm

Lai sulgurratas 50 mm

Ogaline sulgurratas

Protekteeritud sulgurratas 50 mm

Tehniline info

Tempo F 6 8
Reaüksuste arv 6 8
Reavahe (mm) 700/750/762/800 700/750/762/800
Töölaius (m) 4,2-4,8 5,6-6,4
Transpordilaius (m) 3,0-3,3 3,0-3,3
Transpordikõrgus (m) 3,0-3,2 3,5-3,8
Seemnepunkri maht reaüksuse kohta (l) 70 70
Graanulite külvisepunkri maht reaüksuse kohta (l) 17 17
Kaal väetisekülviga (kg) 2100-3300 2800-3400
Kaal ilma väetisekülvita (kg) 2800-3300 3800-4200
Seemendisurve maks. (kg) 325 325
Soovituslik külvisenorm (km/h) 10-17 10-17
Hüdraulikanõue 1-3+FR 1-3+FR
Veojõutarve alates (hj) 100 140
Väderstad teeb kõik endast oleneva, et anda oma tootede kohta võimalikult täpset informatsiooni. Siiski, kuna me pühendume toodete pidevale uuendamisele, et pakkuda teile parimaid võimalikke lahendusi, ei pruugi käesoleval lehel esitatud info masina kõige viimase mudeli andmetele täiel määral vastata. Iga mudeli täpne tehniline spetsifikatsioon kinnitatakse teile masina tellimise hetkel.
 
LS = Koormustundik   FR = Vaba tagasivool    DA = Kahesuunaline vool
H = Hüdrauliline   P = Pneumaatiline    

Loe lähemalt

Otsi toodete dokumentatsiooni

Kas te osite Väderstadi toodetega seotud materjale nagu kasutusjuhendid, varuosakataloogid ja juhendvideod? Kasutusjuhendid ja varuosakataloogid on olemas kõikidele meie masinatele alates tootmisaastast 1962.

Kasuta materjalide leidmiseks otsingut!

Maailmarekordi püstitanud külvik

Saa osa maailmarekordist