Uudised

Viimaste uudiste lugemiseks palun vaata meie uudiste arhiivi.

Kõikide meie toodete kohta leiate laia valiku pilte meedia andmebaasist. Sealt leitavaid fotosid võite vabalt kasutada, kuid oleme tänulikud, kui te meid nende kasutamisest ja kasutamise eesmärgist teavitate.
Link meedia andmebaasile

Info küpsiste kohta

See veebileht sisaldab kaht tüüpi küpsiseid. Püsivad küpsised, mis salvestatakse tekstifailina teie arvutisse ning ajutised küpsised, mida hoitakse alles vaid seni, kuni te veebibrauseri sulgete. Küpsiseid kasutatakse veebilehe optimaalse töö tagamiseks ning teie arvuti nõudmistele vastavaks kohandamiseks. Mõningatel juhtudel sõltub veebilehe funktsionaalsus ajutistest küpsistest.

Küpsiste vältimiseks võite oma veebibrauseri selliselt seadistada, et neid ei laeta ega salvestata teie arvutisse. Siiski on ajutised küpsised leheküljel navigeerimiseks vajalikud. Täiendava info leiate meie veebibrauseri Help (abi) peatükist.