Sēklas gultnes sagatavošana

Sēklas gultnes gatavošana

Ir vairākas metodes, kā sagatavot labu sēklas gultni. Izšķirošais faktors ir tas, kā, izmantojot dažādās metodes, tiek sastrādātas iepriekšējās kultūras atliekas.

Sēklas gultne ir pamats auga augšanai. Tomēr ir vairākas metodes, kā sagatavot sēklas gultni:

  • Konvencionālā saimniekošana
  • Aršana ar vērstuvju arklu + sēja ar Rapid
  • Minimālā augsnes apstrāde
  • Seklā augsnes apstrāde
  • Tiešā sēja

Izmantojamā metode ir atkarīga no daudziem dažādiem faktoriem, piemēram, augu atlieku daudzuma, pieejamā aprīkojuma, augsnes tipa, klimata, utt.

Aršana sasilda augsni un iestrādā augu atliekas, lai tās netraucē sējai. Tomēr tā izjauc augsnes struktūru un palielina organisko vielu oksidāciju. Ja neveic aršanu, tiek saglabātas organiskās vielas un augsnes struktūra, bet salmi var radīt problēmas sējas laikā un pārnēsāt slimības.

Sēklas gultnes sagatavošana un sēja, izmantojot dažādas metodes

Dažādas augsnes sagatavošanas un sējas metodes

1. Konvencionālā saimniekošana - salmu iearšana, kultivēšana sējas dziļumā ar zaru/disku kultivatoru, parastā sēja, mēslojuma izkaisīšana..

2. Salmu iearšana, seklā kultivēšana, sēja ar Rapid, ja sēkla un mēslojums tiek iestrādāti augsnē vienlaikus

Uzzināt vairāk
Dažādas augsnes sagatavošanas un sējas metodes

3. Minimālā augsnes apstrāde – salmu iestrāde ar kultivatoru, sēja ar Rapid, kad sēkla un mēslojums tiek iestrādāti augsnes/salmu slānī vienlaikus.

4. Seklā apstrāde – sekla salmu iestrāde augsnes virskārtā, sēja ar Rapid, kad sēkla un mēslojums tiek iestrādāti augsnes/salmu slānī vienlaikus.

5. Tiešā sēja – sēja ar Rapid, kad sēkla un mēslojums tiek iestrādāti vienlaikus bez iepriekšējas augsnes gatavošanas. Salmi paliek virs augsnes.

 

Uzzināt vairāk

Augu atlieku iestrāde

Svarīga atšķirība starp dažādām augsnes apstrādes metodēm ir tas, kā tiek iestrādātas augu atliekas. Augu atliekas ietekmē iespēju iegūt labu augsnes kontaktu ar sēklu. Ja uz lauka paliek liels daudzums salmu, nepieciešama pamatīga apstrāde, lai salmi tiktu pēc iespējas labāk sasmalcināti un netraucētu nākamās kultūras augšanu. Salmu, t. i., iepriekšējās kultūras, veids nosaka, cik ātri tie sadalīsies un cik efektīvi tos varēs sasmalcināt.

Uzzināt vairāk

Ķīpot vai iejaukt augsnē

Salmus var ķīpot un novest no lauka vai iejaukt augsnē. Augu atlieku sadalīšanās var uzlabot nabadzīgas augsnes struktūru. Ja salmiem ir alternatīva vērtība dzīvnieku audzēšanā vai sildīšanai, tos ķīpo un savāc. Tad augsnes gatavošana īstermiņā ir vieglāka. Tomēr augsnes gatavošana ilgtermiņā var kļūt grūtāka, ja samazinās organisko vielu daudzums.

Uzzināt vairāk

Aršana dažreiz attaisnojas

Augsnes sagatavošanas metodi dažkārt ietekmē arī nākamās audzējamās kultūras vērtība. Ja ražu var pārdot par augstu cenu, tas atsver aršanas izmaksas, ja, veicot aršanu, iespējams iegūt labāku ražu. Vēl viens vērā ņemams aspekts ir nezāles un slimības. Ja pastāv slimību pārnešanas risks, labāk ir veikt pilnu augsnes apvēršanu. Grūti apkarojamas nezāles arī būtu jāiear. Visbeidzot, vērā ņemams aspekts ir arī pieejamā tehnika liela daudzuma augu atlieku apstrādei.

Uzzināt vairāk

Optimāla pievelšana

Sēklas gultnes pievelšanas mērķis ir radīt labu kontaktu starp sēklu un augsni, nodrošinot sēklām un saknēm optimālu ūdens, barības vielu un skābekļa padevi atbilstoši attēlam "Sēklas gultnes pievelšana".

Pārāk maza pievelšana, t.i., pārāk irdena augsne ap sēklu, nozīmē, ka kapilārais ūdens nenokļūst pie sēklas, jo poras ir pārāk lielas. Tas nozīmē, ka augsne apkārt sēklai dažkārt var kļūt pārāk sausa. Savukārt pārāk liela pievelšana nozīmē, ka lielās poras tiek saspiestas un ir mazāk efektīvas liekā ūdens novadīšanai un skābekļa piegādei sēklai un oglekļa dioksīda aizvadīšanai no tās. Tā rezultātā saknēm var rasties skābekļa deficīts. Vieglākās augsnēs (vidējās un smalkās smilšu augsnēs), vislabāko rezultātu iegūsiet ar vieglu tehniku, bet mālainās augsnēs kultivēšanai un pievelšanai nepieciešama smagāka tehnika.

Uzzināt vairāk

Sēklas gultnes pievelšana

Augsni veido aptuveni 50% cietu vielu un 50% poras. Ideālā gadījumā puse poru ir pildītas ar ūdeni un puse ar gaisu. Tomēr to ietekmē arī nokrišņu daudzums, augsnes struktūra un tās apstrāde.

Uzzināt vairāk
Sēklas gultnes pievelšana
  1. Pārāk maza pievelšana, t. i., pārāk irdena augsne ap sēklu, nozīmē, ka poras ir pārāk lielas un slikti tiek pievadīts kapilārais ūdens. Augsne ap sēklu izžūst, izžūst arī sēkla un stādiņš novīst.
  2. Optimāla pievelšana nodrošina labu sēklas kontaktu ar augsni, sēkla tiek apgādāta ar kapilāro ūdeni. Tajā pašā laikā ir pietiekami daudz lielu poru skābekļa transportēšanai.
  3. Pārāk liela pievelšana nozīmē, ka lielās poras tiek saspiestas un kļūst mazāk efektīvas liekā ūdens drenēšanā un skābekļa piegādē sēklai, kā arī oglekļa dioksīda novadīšanā. Tā rezultātā var rasties skābekļa deficīts, kas nogalina saknes.
Uzzināt vairāk

Vārdnīca:

Kapilāri = kapilārais ūdens ir ūdens, kas var virzīties augšup augsnē pa smalkajām porām starp saistītajām ūdens molekulām porās, un arī piesaistot ūdens molekulas. Nogulumu augsnēm ir augsta kapilaritāte un tajās novēro lielu kapilārās pacelšanās augstumu apvienojumā ar lielu kapilārā ūdens pacelšanās daudzumu

Iepriekšējā kultūra = kultūra, kas tīrumā tika audzēta iepriekšējā sezonā, t. i., pagājušā gada kultūra, un tā ietekmē šī gada kultūru ar atlieku daudzumu, slāpekli, kas no tām izdalās, augsnes struktūru, slimībām, utt.

Uzzināt vairāk

Uzziniet vairāk