Augsnes erozija

Šis saturs izvietots trešās puses vietnē (www.youtube.com). Pašreizējie sīkdatņu iestatījumi ir atspējojuši šo video. Jūs varat pielāgot sīkdatnes, lai noskatītos video.

Augsnes erozija, ko aramzemē izraisa ūdens vai vējš, var aizpūst vai aizskalot lielu augsnes daudzumu. Augi un augu atliekas uz lauka virsmas nodrošina aizsardzību, un šī iemesla dēļ minimālā apstrāde ir labs līdzeklis pret eroziju.

Ja augsni klāj veģetācija, tai ir aizsargslānis un to tieši neietekmē lietus un vējš. Tomēr apstrādātu un kailu augsni var smagi ietekmē ūdens un vēja izraisīta erozija.

Uzzināt vairāk
Augsne, kuru ietekmējusi vēja erozija

Vēja izraisīta erozija

Sausai, kailai augsnei vējš var radīt bojājumus, pūšot smilšu graudus, kas sitas pret sadīgušo kultūru. Kā parādīts šajā fotogrāfijā, virca var samazināt vēja eroziju, piesaistot augsni un novēršot augsnes kustību.

Uzzināt vairāk
Augsne, kuru skārusi ūdens erozija

Ūdens izraisīta erozija

Laukos ar nogāzēm ūdens erozija var būt smaga, jo lietus sitas pa kailu augsni, kuru neaizsargā augu sega vai augu atliekas. Māla daļiņām, ko aiznes lietus ūdens, ir piesaistīts fosfors, un tas sakrājas lauka zemākajā daļā vai tiek aizskalots drenāžā.

Uzzināt vairāk

Ūdens aizskalo fosforu

Spēcīgs lietus un intensīva sniega kušana var aizskalot augsni no aramzemes. Šis ūdens aiznes augsnes daļiņas, augu barības vielas un organiskās vielas uz upēm, ezeriem un jūrām. Visvairāk tas ietekmē tīrumus ar nogāzēm. Jo lielāka nogāze, jo lielāka erozija, jo ūdens notecēšanas ātrums ir lielāks.

Divkārt lielāks ūdens tecēšanas ātrums nozīmē četrkārt lielāku erozijas spēku attiecībā pret augsni. Fosfora (P) zudums ievērojami palielinās līdz ar ūdens izraisītu eroziju, jo fosforu augsnē piesaista māla daļiņu virsma.

Uzzināt vairāk

Aizpūš pa vējam

Vējš spēj pārvietot augsnes daļiņas smilšu graudiņa lielumā vai mazākas, ja augsne ir kaila un sausa. Daļiņas ar izmēru <1 mm tiek pārvietotas pa virsmu, bet daļiņas ar izmēru <0,1 mm tiek brīvi pūstas pa gaisu. Lesa augsnes veidojas kā vēja sapūstas sanesas.

Vēja eroziju var samazināt, stādot aizsargjoslas, mēslojot lauka virskārtu un audzējot aizsargājošas kultūras. Plašas prērijas, piemēram, ASV un Kanādā, spēcīgi ietekmē vēja erozija.

Uzzināt vairāk

Palīdz minimāla apstrāde

Prēriju apvidos vai vietās ar aramzemes nogāzēm iesakām veikt dažāda veida minimālu apstrādi kā pretpasākumu vēja un ūdens izraisītai erozijai. Seklāka apstrāde nozīmē, ka augu atliekas tiek uzkrātas augsnes augšējā slānī. Tas palielina organisko vielu daudzumu augšējā augsnes slānī, un tā tiek uzlabota daļiņu kopuma stabilitāte un augsnei ir labāka pretestība pret lietus ietekmi un vēja pūsmām.

Arot lauku ar nogāzi, noderīga metode ir kontūras aparšana, jo tas samazina erozijas risku. Jāizmanto lauka topogrāfija, lai nodrošinātu, ka ūdens iesūcas augsnē, nevis notek pa vagām no lauka.

Uzzināt vairāk

Augu sega aizsargā

Augu atliekas, kas paliek uz augsnes virskārtas ir vēl viens faktors, kādēļ minimāla apstrāde aizsargā augsni pret eroziju. Kopumā gan augi, gan augu atliekas uz augsnes efektīvi palēnina ūdens un vēja kustības ātrumu pa augsnes virsmu, jo augoši augi vai augu atliekas aktīvi aizsargā augsni no lietus lāšu iedarbības.

Zālāji sniedz augsnei vislabāko aizsardzību, bet labība - vidēju aizsardzību. Rindu kultūras kā cukurbietes vai kukurūza atstāj daļu augsnes kailu un tādēļ aizsardzība ir vāja. Vissliktākā izvēle no erozijas viedokļa ir atmatā atstāts tīrums, kurā nekas neaug un uz kura virsmas nav augu atlieku.

Uzzināt vairāk

Vārdnīca:

Lesa augsne= poraina, vēja sanesta augsne, kuras daļiņu lielums ir aptuveni tāds kā smilšmālam (skatīt tabulu "Daļiņu izmēru sadalījums" sadaļā "Augsni veidojošie elementi"). Lesa augsnes sastopamas Austrumeiropā un Ukrainā, un tās var iestiepties vairāk nekā 100 metru dziļumā

Kontūru aparšana = aršana ap lauka kontūru

Uzzināt vairāk

Uzziniet vairāk