Konfidencialitātes politika

Mums, uzņēmumam Väderstad, rūp savu klientu, piegādātāju, darbinieku un citu ieinteresēto pušu konfidencialitāte un drošība, tāpēc mūsu mērķis ir pastāvīgi nodrošināt augstu datu aizsardzības līmeni. Väderstad Group uzņēmumi var dalīties savā starpā ar personas datiem, lai nodrošinātu saziņu un uzņēmējdarbības procesus.

Papildus Konfidencialitātes politikas prasībām to valstu, kurās darbojas uzņēmums Väderstad, likumi un noteikumi var pieprasīt veikt personas datu apstrādi veidā, kas atšķiras no šajā dokumentā norādītā. Šādos gadījumos meitasuzņēmumiem un citām iestādēm ir jārīkojas atbilstoši noteikumiem, kuri tiek piemēroti šo iestāžu darbībām. Vienmēr nepieciešams ievērot to valstu, kurās Väderstad izvērš savu uzņēmējdarbību, obligāti piemērojamos likumus un noteikumus, kā arī tiem vienmēr ir prioritāte strīdu gadījumos vai gadījumos, kad notiek atkāpšanās no šī dokumenta prasībām. Personas dati šo politiku ietvaros ir jebkāda veida informācija, ko tiešā vai netiešā veidā iespējams sasaistīt ar identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Väderstad AB konfidencialitātes politika

Šī konfidencialitātes politika norāda, kā Väderstad AB apstrādā jūsu kā klienta, piegādātāja, darbinieka vai citas ieinteresētās puses personas datus. Uzziniet vairāk šeit.

Väderstad Group personas datu apstrādes politika

Šis dokuments uzsver personas datu drošas pārvaldības nozīmību Väderstad Group uzņēmumos. Uzziniet vairāk šeit.

Informācija par sīkdatnēm

Šī mājaslapa izmanto sīkdatņu failus. Pastāvīgās sīkdatnes, kas ir kā teksta faili, kas tiek sūtīt no šīs vietnes un glabājas jūsu datorā. Pagaidu sīkdatnes tiek uzglabātas īslaicīgi un pazūd, kad aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai optimizētu funkcijas mājas lapā, un pielāgotu tās jūsu vajadzībām. Mājas lapas funkcionalitāte ir zināmā mērā atkarīga no pagaidu sīkdatnēm.

Lai izvairītos no sīkdatņu uzglabāšanos jūsu datorā, jūs vairet konfigurēt pārlūkprogrammas iestatījumu, lai tās neuzglabātos Jūsu datorā. Tomēr, pagaidu sīkdatnes ir nepieciešamas, lai varētu pārvietoties pa mājaslapu. Sīkāka informācija pieejama jūsu pārlūkprogrammas palīdzības sadaļā.