Salmu sadalīšanās

Pareizi iestrādāti salmi ir ieguvums augsnei

Kombainam salmi ir jāsasmalcina, lai augsnes mikroorganismi varētu labāk tos apstrādāt, un tad ātri jāiejauc augsnē, lai tie sāktu sadalīties. Pareizi iestrādāti salmi ir ieguvums augsnei. Salmi uzlabo augsnes struktūru un padara augsni poraināku.

Augsnes apstrāde

Tiklīdz salmi tiek iejaukti augsnē, tiem nekavējoties uzbrūk sēnītes un baktērijas. Šiem mikroorganismiem augšanai nepieciešami ogļhidrāti, un tie izmanto salmus kā oglekļa un enerģijas avotu. Tas nozīmē, ka salmu svars pakāpeniski samazinās, mikroorganismiem augot un salmiem sadaloties.

Uzzināt vairāk

Svara samazināšanās sākas nekavējoši

Ja salmu rugaine tiek iejaukta augsnē septembra vidū, līdz oktobra vidum tā būs zaudējusi trešo daļu tās svara. Nākamajā pavasarī būs atlikusi tikai puse no salmu svara, bet septembrī, gadu pēc ierakšanas, būs atlikuši tikai 10-20% no sākotnējā salmu daudzuma. Pārējais ogleklis būs kļuvis par jaunām baktērijām un sēnītēm, un būs izdalījies gaisā kā oglekļa dioksīds vai būs izveidojis jaunus stabilus organisko vielu savienojumus augsnē.

Uzzināt vairāk

Nav nepieciešams papildu slāpeklis

Sadalīšanās procesā arī mikroorganismiem nepieciešams slāpeklis. Tādēļ sadalīšanās sākumā šajā procesā tiek izmantots slāpeklis no augsnes, un tas vairs nav pieejams augiem. Šajā periodā tas ir aptuveni 3 kg N uz tonnu salmu. Kad puse no sākotnējā salmu svara ir zudusi sadalīšanās procesā, process kļūst atgriezenisks un slāpeklis tiek atgriezts augsnē. Tajā laikā minerālu slāpeklis augsnē ir pietiekami augstā līmenī un reti vērojams slāpekļa trūkums. Tomēr lauku galos un vietās, kuras nav apstrādātas ar kombainu, ražas novākšanas laikā, var būt slāpekļa trūkums, jo tajās ir liels salmu daudzums.

Uzzināt vairāk

Ir svarīgi sabojāt salmu virsmu

Attiecībā uz salmu sadalīšanos apstrādes dziļums nav svarīgs; bet svarīgi ir saskrāpēt salma virsmu. Ja tas netiek izdarīts, mikroorganismiem ir problēma sākt sadalīt organiskās vielas uz salma virsmas. Tas ir iemesls, kādēļ salmu jumts var nodrošināt pret lietu, sniegu un mikroorganismiem gadu desmitiem ilgi.

Ja salmi, ko vēlas izmantot salmu jumtam, ir izlaisti cauri kombainam un to virsma ir saskrāpēta, tie nebūs derīgi kā jumta materiāls.

Uzzināt vairāk

Salmu "pārvēršana" augsnē

Salmu sadalīšanās sākas, tiklīdz salmi nonāk saskarē ar augsni un mikroorganismi sāk savu "uzbrukumu". Tas nozīmē, ka augsnes apstrādes dziļums nav svarīgs, ja salmi nonāk saskarē ar augsni un ir pietiekami mitrs. Tāpat nav svarīgi, cik smalki salmi ir sasmalcināti - no tā nav iegūstams nekāds reāls labums, jo tai sekojošā rugaines kultivēšana salmus iestrādā augsnē jebkurā gadījumā.

Tomēr sadalīšanās sākas arī tad, ja salmi atrodas uz augsnes virskārtas. Trīs pamatīgas lietus gāzes un salmi zaudē līdz pat 90 % kālija un 60%fosfora, kas aizplūst atpakaļ augsnē.

Uzzināt vairāk
Mūsdienās kūlas dedzināšana nav vairs tik populāra

Salmu sadalīšanās uzlabo auglību

Regulāra salmu sajaukšana ar augsni (pretēji salmu dedzināšanai) nodrošina augsnes daļiņu stabilitāti, lielāku skaitu slieku un augsni ar izteiktāku porainību, un augstāku hidraulisko vadītspēju. Daudzi lauksaimnieki Eiropā ir to novērojoši pēc tam, kad tikai ieviesti ierobežojumi attiecībā uz salmu dedzināšanu.

Uzzināt vairāk

Vārdnīca:

Oglekļa dioksīds = šūnu elpošanas gāzveida atlieku produkts (CO2) saknēs, kas, kopā ar ūdeni, ir cukuru, ko augs veido fotosintēzes procesā, izejviela.

Hidrauliskā vadītspēja = ūdens daudzums, kas var infiltrēties augsnē konkrētā laikā; labs rādītājs tam, cik labi augsne funkcionē no augsnes fizikālo īpašību perspektīvas.

Uzzināt vairāk

Uzziniet vairāk