Augsnes struktūra

Augsnes struktūra nosaka augsnes fizisko konfigurāciju

Augsnes struktūra nosaka augsnes fizisko konfigurāciju. Smilšu daļiņas smilšu augsnē kopā turas slikti un tās neveido struktūras agregātstāvokli, savukārt māla daļiņas māla augsnē veido augsnes struktūras agregātstāvokli. Tas padara mālainas augsnes viegli apstrādājamas, un uzlabo gaisa un ūdens cirkulāciju augsnē.

Augsnes struktūras tiek definētas kā primāro daļiņu 3-D izvietojums augsnē, t.i., kā primārās daļiņas ir izvietotas un saistītas savā starpā. Augsnes struktūras noteicošie faktori ir tās tekstūra un organisko vielu saturs. Nošķir augsnes, kuras veido viengraudaina struktūra un augsnes ar organisko un minerālo vielu apkopojums.

Uzzināt vairāk
Smilšainā augsne ir piemērs viengraudainas augsnes struktūrai

Smilšainas augsnes neturas kopā

Smilšu augsne, tāda kā šī (skatīt attēlu) ir viengraudainas struktūras augsnes piemērs. Smilšu graudiņi ir salīdzinoši lieli un parasti slikti turas kopā. Pat smilšu augsnes ar augstāku koloīdu saturu viegli sabirst, ja uz tām izdara spiedienu. Smilšu augsnei ar zemu māla saturu bieži vien nepieciešama dziļāka kultivēšana, lai radītu labu aramzemi un apstākļus kultūru augšanai. Zems māla saturs smilšainai augsnei nozīmē mazu iekšējās struktūras veidošanas spēju.

Uzzināt vairāk
Mālu augsne, kā šī, turas kopā un tai bieži vien ir agregātstāvokļa struktūra

Māla augsnes iegūst agregātstāvokli

Mālu augsne, kā šī (skatīt attēlu), turas kopā un tai bieži vien ir agregātstāvokļa struktūra. Pat 5% māla saturs spēcīgi ietekmē augsni un dominē pār citām īpašībām.

Augsnes struktūra veidojas dažādu tādu procesu rezultātā, kas apvienojumā veido agregātstāvokli. Šie struktūras veidošanas procesi ietekmē augsnes struktūru dinamiskā mijiedarbībā ar augsnes apstrādi.

Uzzināt vairāk
Kad māla daļiņas tiek saistītas kopā drupatās, augsnes īpašības gandrīz vienmēr uzlabojas.

Agregātstāvoklis uzlabo augsni

Kad māla daļiņas tiek saistītas kopā drupatās, augsnes īpašības gandrīz vienmēr uzlabojas. Svarīgi ir tas, ka augsnes apstrāde kļūst vieglāka. Arī augsnes aerācija ir labāka, uzlabojas skābekļa piegāde sakņu sistēmai un oglekļa dioksīda aizvade no tās. Agregātstāvokļa struktūra uzlabo arī augsnes caurlaidspēju attiecībā uz ūdeni un tās ūdens uzturošo spēju. Laba augsnes struktūra padara aramu māla augsni ražīgāku, jo tiek nodrošinātas visas būtiskās funkcijas auga un tā sakņu sistēmas attīstībai. Tas nodrošina ātrāku augšanu un labāku ražu.

Uzzināt vairāk

Vārdnīca:

Agregātstāvokļa struktūra = kad primārās daļiņas ir no māla daļiņu izmēra grupas, tās ir saistītas viena ar otru un veido struktūru, ko var stabilizēt organiskās vielas, kaļķis un dažādas ķīmiskas nogulsnes

Oglekļa dioksīds = šūnu elpošanas gāzveida atlieku produkts saknēs, kas, kopā ar ūdeni, ir cukuru, ko augs veido fotosintēzes procesā, izejviela

Koloīds = koloīdi ir sīkākās daļiņas augsnē, kuru vidējais diametrs ir mazāks nekā 0,0002 mm. Koloīdi ir dažas organiskās vielas un smalks māls

Skābeklis = elements, kas atrodas gaisā kā skābekļa gāze pie 21% koncentrācijas – būtisks šūnu elpošanai augiem un to saknēm

Viengraudaina struktūra = augsnē ar viengraudainu struktūru agregātstāvokļa primārās daļiņas turas kopā ļoti vāji vai nemaz

Tekstūra = augsnes tekstūra attiecas uz minerālu daļiņu proporcijām ar atšķirīgu vidējo diametru, t.i., smilts, nogulumu un māla relatīvo attiecību, jo īpaši saskaņā ar Daļiņu izmēru sadalījuma tabulu Augsni veidojošie elementi

Uzzināt vairāk

Uzziniet vairāk