Inovāciju aizsākums - Väderstad ļauj palielināt darba apjomu uz lauka

Crister Stark uz lauka

Uzņēmuma Väderstad pastāvēšanas laikā radīti pieci inovatīvi agregāti, kas ļāvuši palielināt darba jaudu un snieguši efektīvus rezultātus uz lauka. Veltnis HV, kultivators NZ, sējmašīna Rapid, disku kultivators Carrier un precīzās sējas sējmašīna Tempo ir tie pieci inovatīvie tehnoloģiskie risinājumi, kuri pārvērta lauksaimniecības industriju un vēl joprojām sniedz pievienoto vērtību to izmantotājiem - lauksaimniekiem visā pasaulē.

Uzņēmumam Väderstad jau apritējuši 55 darba gadi un es tajā strādāju kopš 17 gadu vecuma. Esmu gan pieredzējis kā tiek attīstītas tehnoloģijas uzņēmumā, gan piedalījies to izstrādē vairāku desmitu gadu gaitā.

Tehnoloģiskie atklājumi, kas radīja pārmaiņas

Jaunas tehnoloģijas dažkārt rodas no kaut kā maza, niecīga un pavisam nemanāma. Dažkārt atklājumi rodas pēkšņi un pārvērš ierasto kārtību dažu stundu laikā. Uzņēmums Väderstad spēris mazus soļus pretī attīstībai, bet spējis arī radīt piecus nozīmīgus tehnoloģiskos risinājumus, kas mainījis lauksaimniecības nozari. Tie ir veltnis HV, kultivators NZ, sējmašīna Rapid, disku kultivators Carrier un precīzās sējas sējmašīna Tempo. Šie agregāti palīdzējuši palielināt saimniecību jaudas pateicoties to vienkāršajai darbībai, lielajam darba ātrumam un spējai veikt dažādas operācijas vienā darba gājienā. Lielā agregātu jauda nodrošina daudz labākus darba rezultātus uz lauka nekā tas bijis iepriekš. Ieguvēji ir gan lauksaimnieki visā pasaulē, gan uzņēmums Väderstad.

Maina virzienu

Väderstad paaugstinājis tehnoloģisko risinājumu līmeni un izveidojis jaunu kvalitātes standartu. No šī brīža sēja ar Rapid bija kļuvusi par standartu, pret kuru tika salīdzinātas citas sējmašīnas. Jāteic, ka visas no iepriekšminētajām mašīnām tika dēvētas par "spēles mainītāju" ("game changer"). Lauksaimniecības industrija tika "sašūpota" un tika uzņemts jauns virziens. Ar šo mašīnu visus darbus uz lauka varēja veikt vienā darba gājienā, kas pirms tam nebija iespējams. To pašu darbu tagad varēja veikt divreiz ātrāk. Tādējādi sākās progress un attīstība inovāciju jomā.

Koncentrēšanās uz inovācijām

Produktu uzlabošana un to padarīšana labāka ir mūsu galvenais motivātors uzņēmumā Väderstad. Mums arī patīk būt labākajiem. Tāpēc nepieciešams čakli strādāt pie produktu attīstības, bet tai pat laikā radīt vidi, kurā fokuss tiek likts uz inovācijām. Ar mūsu radītajiem izgudrojumiem, mēs varam nodrošināt lauksaimniecības nozari ar risinājumiem, kuri pielāgoti šim mainīgajam laikam, kurā attīstība notiek ļoti strauji. Mums ir svarīgas jaunas idejas, darbs pie produktu attīstīšanas, testi un izmēģinājumi. Dažreiz darbs pie produktu attīstības nonāk strupceļā. Kad tā notiek, mēs speram nelielu soli atpakaļ un mēģinām "uzlādēt baterijas" un tuprināt iesākto. Tiem, kas vēlas mācīties un radīt ko jaunu un labāku lauksaimniecības nozarei, noder arī nelāgas pieredzes, kas noved pie vēl labāka rezultāta kā iecerēts.

Kad problēma kļūst par risinājumu

Mēs saņemam noderīgus ierosinājumus un idejas no lauksaimniekiem visā pasaulē, kas strādā ar mūsu ražoto tehniku. Par to mēs esam ļoti pateicīgi. Mēs vēlamies saglabāt šos komunikācijas kanālus, kas sniedz mums noderīgu informāciju. Kad tiek ziņots par kādu problēmu, mēs sākam tai meklēt risinājumu. Dažreiz problēmas var atrisināt ātri, bet citreiz tiek patērēts vairāk laika. Precīzās sējas sējmašīnas Tempo izstrādei bija nepieciešami 15 gadi, bet gala rezultāts noteikti ir bijis gaidīšanas vērts. Mēs esam lepni par rezultātiem, kurus devuši mūsu lielākie produktu attīstības projekti. Tempo - tāpat kā Rapid, Carrier un citas mūsu mašīnas - sniedz ieguvumus mūsu klientiem un tas ir pats svarīgākais mums, uzņēmumam Väderstad!

Uzziniet vairāk