Zaļš augs, kas simbolizē ilgtspējību

Ilgtspējība uzņēmumā Väderstad

Mūsu apņemšanās

Apņemšanās radīt lauksaimniecības inovācijas ir bijusi mūsu biznesa pamatā jau kopš pirmsākumiem; atbalstīt lauksaimniekus, lai viņi optimizētu savas lauksaimniecības zemes, kas ļautu nodrošināt ilgtspējīgu pārtikas ražošanu nākamajām paaudzēm.

Mūsu pieeja

Meitene Väderstad kreklā strādā ražošanā .

CILVĒKI

Mūsu galvenā prioritāte ir droša un veselīga darba vide, kas nodrošina izaugsmi – gan mūsu darbiniekiem, gan mūsu lauksaimniekiem.

Uzzināt vairāk
Sauja ar sēklām

PLANĒTA

Mūsu produktu un ražošanas pamatā ir rūpes par zemi un tikai vajadzīgā resursu daudzuma izmantošana, ne vairāk.

Uzzināt vairāk
Viens uz otra salikti dzelteni veltņa gredzeni

PRODUKTS

 Mūsu ilgtspējīgo produktu pamatā ir inovatīvu un efektīvu risinājumu izstrāde ar garantētu kvalitāti.

Uzzināt vairāk

Mūsu ieguldījums

Mēs kā starptautisks uzņēmums uzņemamies starptautisku atbildību

Mēs kopumā sniedzam ieguldījumu 9 no 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķiem (IAM) ANO Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam īstenošanā

Uzzināt vairāk
9 ANO mērķi būsu ilgtspējībai

Stratēģiskās mērķa jomas

Uzzināt vairāk

CILVĒKI

  • "nulles vīzija" negadījumiem

  • Dzimumu līdztiesība

  • Augsta darbinieku iesaiste

Uzzināt vairāk

PLANĒTA

  • Līdz 2045. gadam sasniegt neto nulles emisiju līmeni

  • Energoefektivitāte

Uzzināt vairāk

PRODUKTS

  • Kvalitāte un piegāžu precizitāte

  • Inovāciju līderi

  • Augsta klientu apmierinātība

Uzzināt vairāk

PEĻŅA

  • 8% peļņa pirms nodokļu nomaksas

  • 10% pārdošanas pieaugums gadā

Uzzināt vairāk

Ziņojumi un saistītais saturs