Inovācijas un attīstība – efektīvākai kultivēšanai un labākai pasaulei

Väderstad grupā mēs vēlamies vienkāršot pasaules lauksaimnieku darbu un uzlabot tā rezultātus. To darām, izstrādājot efektīvas lauksaimniecības mašīnas un metodes augsnes gatavošanai un sējai. Mūsu vīzija ir kļūt par pasaulē vadošo partneri, nodrošinot izcilu kultūru dīgšanu, un, sadarbojoties ar klientiem, mums ir svarīgs uzdevums – pabarot pasaules iedzīvotājus. Tādēļ mēs vēlamies stiprināt savu vadošo pozīciju pasaulē, radot pievilcīgu uzņēmumu nākotnei. Mēs to sasniegsim, savā darbā izmantojot ilgtspējīgu attieksmi it visā- sākot no materiālu izvēles un ietekmes uz vidi līdz rūpēm par mūsu klientiem un darbiniekiem visā pasaulē.

Inovācijas

Aizrautība ar inovācijām mūs nepārtraukti virza uz to, lai mēs atrastos priekšplānā, izstrādājot augstas efektivitātes produktus. Piemēram, panākt, lai vienā darba gājienā varētu veikt pēc iespējas vairāk papilddarbības vai pārliecināties, ka mūsu agregātiem ir mazākais nepieciešamais vilkšanas spēks uz darba metru, kas savukārt samazina dīzeļdegvielas patēriņu. Ražošanā mēs nepārtraukti cenšamies samazināt nepieciešamo enerģijas patēriņu. Divi piemēri tam ir pāreja uz LED apgaismojumu, kā arī tas, ka ievērojam visas prasības attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu, otrreizējo pārstrādi un transportēšanu. Šobrīd procesā ir uzņēmuma sertifikācija vides jomā atbilstoši ISO14001 prasībām.


Sociālā atbildība

Mēs uzņemamies pilnu sociālo atbildību par saviem darbiniekiem un klientiem, pret kuriem vienmēr izturamies godīgi, vienlīdzīgi un ar cieņu. Mūsu prioritāte ir radīt drošu darbvietu ar mērķi izpildīt programmas “Vision Zero” mērķi attiecībā uz nelaimes gadījumiem darbavietā. Mēs vēlamies samazināt mūsu darbības ietekmi uz vidi, un esam, piemēram, palielinājuši uzlādes staciju skaitu elektriskajiem automobiļiem mūsu darbiniekiem un apmeklētājiem. 2018. gadā “Universum” veiktajā valsts mēroga aptaujā Väderstad AB tika nominēts kā viens no labākajiem darba devējiem Zviedrijā, augstāko novērtējumu saņemot jomās jēgpilns nolūks un inovācijas.


Ilgtermiņa ilgtspējība

Mēs vēlamies kļūt vēl labāki ilgtermiņa ilgtspējībā visās Väderstad grupas darbības jomās, un tādēļ mēs tagad pastiprinām savus centienus. Mūsu ambīcija laikposmā no 2019. gada ir kļūt vēl aktīvākiem, atšķirīgākiem un atklātākiem par mūsu prioritātēm, mērķiem un rezultātiem.