Sauja ar zemi un planētas simbolu

PLANĒTA

Mūsu lielākais ieguldījums ilgtspējīgā pasaulē ir iekārtas un metodes, ko izstrādājam. Mēs turpināsim optimizēt lauksaimniecības nozarē atstāto pēdas nospiedumu.

Kā mēs strādājam

Atbildība par mūsu augsni

Iedzīvotāju skaits pasaulē pieaug, un tāpat arī nepieciešamība pēc pārtikas, savukārt piekļuve aramzemei kļūst arvien ierobežotāka, un līdz ar to arī lauksaimniecības metodes tiek vairāk regulētas. Uz mums kā lauksaimniecības tehnikas ražotāju gulstas liela atbildība - atbalstīt lauksaimniekus visā pasaulē un ļaut viņiem efektīvi un ilgtspējīgi ražot vairāk pārtikas. Šeit galvenais ir laba augsnes veselība, kas dod ražu vairākās paaudzēs. Mūsu produktu izstrāde koncentrējas uz precizitāti, maksimāli izmantojot katra lauka procesa un katras sēklas potenciālu. Gadu gaitā esam iepazīstinājuši ar dažādām inovācijām, paceļot precīzo stādīšanu jaunā līmenī. Tāpat arī esam piedāvājuši risinājumus, kas ievērojami samazina augsnes apstrādi un ķīmisko vielu izmantošanu. Samazināta augsnes apstrāde nozīmē samazinātu erozijas risku un palielina oglekļa uzkrāšanas spēju, samazinot emisijas.

Uzzināt vairāk

Mēs vēlamies nodrošīnāt lauksaimniecības zemju pārticību vairākās paaudzēs.

Uzzināt vairāk

Ko mēs darām:

  • Koncentrējamies uz produktu attīstību: resursu efektivitāte, precizitāte
  • Īpaši sekla augsnes apstrāde
  • Precīzā lauksaimniecība
  • Vairāki uzdevumi vienā darba gājienā
Uzzināt vairāk
Zaļš lauks ar kultūraugiem

Atbildība par mūsu pēdas nospiedumu

Savā ražošanas ķēdē mēs nepārtraukti strādājam pie tā, lai racionalizētu mūsu procesus un ražošanas metodes, lai samazinātu atkritumu daudzumu, taupītu enerģiju un uzlabotu izejvielu izmantošanu. Mēs esam apņēmušies līdz 2045. gadam visā pasaulē sasniegt nulles emisiju līmeni no mūsu pašu darbībām.

Mūsu ambīcijas un kvalitātes prasības ir augstas. Piegādātāji un materiāli tiek izvēlēti ļoti rūpīgi. Tāpēc esam ļoti lepni, ka sadarbojamies ar tikpat ambiciozu rūdīta augstas kvalitātes tērauda piegādātāju – Zviedrijas uzņēmumu SSAB. Kopā mēs izaicinām šī materiāla īpašības, lai iegūtu vislabāko produktu. Mūsu pūliņu rezultātā ir izveidots unikāls tērauda sastāvs, kas ļauj mums izgatavot iekārtas ar tādām īpašībām, kas vislabāk raksturo Väderstad - ilgs darba mūžs un minimāla apkope.

Uzzināt vairāk

Mēs sadarbojamies un pilnveidojamies apzinīgi, tā ir daļa no mūsu DNS.

Uzzināt vairāk

Ko mēs darām:

  • Līdz 2045. gadam sasniegt neto nulles emisiju līmeni
  • Videi draudzīga transportēšāna vai transportēšana neizmantojot fosilo kurināmo no mūsu ražotnēm Zviedrijā
  • Mūsu ražotnēs Zviedrijā 100% elektrība, kuras ražošanā netiek izmantots fosilais kurināmais
  • Agregāti ar ilgu darba mūžu
  • Rīcības kodekss mūsu piegādātājiem
Uzzināt vairāk
Plauksta glāsta lauku

Mūsu ieguldījums Ilgtspējīgas attīstības mērķos (IAM)

Uzzināt vairāk