Augsnes sablīvēšanās

Ar penetrometru var izmērīt cik ļoti augsne sablīvējusies

Augsnes sablīvēšanās rezultātā tiek saspiestas poras, kuras nesaspiestas transportētu ūdeni un gaisu. Tas traucē sakņu augšanu un var izraisīt skābekļa trūkumu. Augsnes pievelšana var izraisīt ievērojamu ražas samazinājumu.

Augsnes sablīvēšanās nozīmē, ka augsnes blīvums palielinās, kad tā ir saspiesta. Citiem vārdiem sakot, augsne kļūst blīvāka un katrs augsnes litrs sver vairāk, ja poras ir saspiestas. Ļoti viegli ir saprast un izmērīt augsnes pievelšanas efektu, vērojot traktora riepu pārbraucam irdenai augsnei mitras augsnes apstākļos.

Traucētas saknes

Augsnes noblīvēšanās rezultātā saknēm tiek traucēta augšana un to attīstībai rodas mehāniskā pretestība divos veidos:

  1. Noblīvēšanās samazina lielo poru jeb makroporu skaitu un izmēru. Augsnē ir mazāk poru ar diametru, kas lielāks par saknēm, kurās saknes varētu brīvi augt, un tām nebūtu jāsaskaras ar mehānisku pretestību
  2. Pievelšana palielina augsnes mehānisko pretestību, jo augsnes daļiņas tiek saspiestas ciešāk kopā
Uzzināt vairāk

Ierobežots ūdens kustība

Augsnes pievelšana ierobežo ūdens kustību cauri augsnei. Augsnes augšējie slāņi piesātinās ar ūdeni, un tas rada skābekļa trūkumu saknēm, kā parādīts attēlā. Turklāt augsnes aerācijas stāvoklis ietekmē to, cik augam ir pieejamas barības vielas, piemēram, slāpeklis un mangāns. Anaerobos apstākļos denitrifikācija var izraisīt ievērojamu slāpekļa zudumu slāpekļa dioksīda vai slāpekļa gāzes veidā, kas izdalās atmosfērā. Augsnes pievelšana var samazināt slāpekļa pieejamību augsnē.

Uzzināt vairāk

Water transport restricted due to compaction

Būtisks ir gaiss: ieteicamās vērtības attiecībā uz augsnes porainību: >25 % gaisa nozīmē labu aerāciju, 10-25% gaisa nozīmē ierobežošanu dažos apstākļos, un <10 % gaisa raksturo skābekļa trūkumu.

Uzzināt vairāk

Iespējamie pasākumi augsnes uzlabošanai

Lai izvairītos no augsnes noblietēšanās, ir svarīgi izmantot pasākumus, kas ilgtermiņā uzlabo augsnes struktūru. Šādi apstākļi ir drenāža, augsnes kaļķošana, veģetācijas nodrošināšana uz augsnes, un papildus organisko vielu apgāde. Šo pasākumu rezultātā augsne ir sausāka, un tas samazina noblietēšanos dziļumā.

Audzēšanas sistēma un augsnes apstrāde arī ir būtiska, runājot par augsnes pieblīvēšanu. Pats svarīgākais ir neveikt augsnes gatavošanu, ja augsne ir pārāk mitra. Sausai augsnei ir lielāka nestspēja, bet mitra augsne zem tāda paša svara tiek saspiesta. Liela saskares platība ar platām riepām vai dubultiem riteņiem nozīmē mazāku spiedienu uz augsni. Kā parādīts attēlā, darba gājienu skaits ir tikpat svarīgs, cik tas, lai aprīkojuma kopējais svars būtu cik zems vien iespējams.

Uzzināt vairāk

Izmēģinājums (L2-7118) Onestādā, Skonē 2000. gadā parādīja, kā augsnes pievelšana pirms pavasara sējas ietekmē dažādu kultūru ražu (mieži, kvieši, auzas, cukurbietes un zirņi). Pievelšana tika veikta, veicot vairākus darba gājienus ar smagu tehniku pirms sējas:

  1. Sēja bez pievelšanas
  2. Viens gājiens + sēšana
  3. Viens gājiens ar šķidro kūtsmēslu cisternu + sēšana
  4. Trīs gājieni ar šķidro kūtsmēslu cisternu + sēšana
Uzzināt vairāk

Rezultāti rāda, ka vasaras kviešu, miežu un auzu ražu pozitīvi ietekmē neliela pievelšana, t. i., viens gājiens + sēšana. Savukārt biešu un zirņu raža samazinājās pat ar šādu augsnes apstrādi. Kad tika palielināts gājienu skaits un līdz ar to augsne pievelta vairāk, visu kultūru raža samazinājās. Visvairāk tas ietekmēja zirņus, kuri ir ļoti jutīgi pret skābekļa trūkumu.

Uzzināt vairāk

Vārdnīca:

Poras = augsnes poras ir tukšās vietas, kanāli un plaisas augsnē, kas aizpildītas ar ūdeni vai gaisu atkarībā no faktiskā ūdens daudzuma augsnē

Denitrifikācija = denitrifikācija ir process, kas noris augsnē pie zemas skābekļa koncentrācijas, kurā baktērijas pārvērš augiem pieejamo nitrātu (NO3). slāpekļa gāzē (N2). Ja denitrifikācija nav pilnīga, veidojas slāpekļa oksīds (N2O), kas ir spēcīga siltumnīcefekta gāze.

Uzzināt vairāk

Uzziniet vairāk