Sieviete mūsu rūpnīcā

CILVĒKI

Strādāsim, lai uzlabotu mūsu darbinieku un lauksaimnieku darba apstākļus.

Kā mēs strādājam

Saistības pret mūsu cilvēkiem

Mēs apņemamies saviem darbiniekiem radīt vidi, kas mūsu darbinieku labklājību izvirza mūsu prioritāšu augšgalā. Izglītojot un izveidojot rutīnas un sistēmas drošai darba videi, mēs radām pareizos apstākļus, lai sasniegtu mērķi, proti, nulli ar darbu saistītu traumu. Taču mūsu apņemšanās un cilvēku labklājība ir kas vairāk par drošību. Mūsu vide veicina zinātkāri un iespēju sevi izaicināt, meklējot jaunus risinājumus. Mēs vēlamies izveidot vidi, kas veicina izaugsmi un kur cilvēki var attīstīties.

Uzzināt vairāk

Mūsuprāt, panākumu atslēga
ir dialogs.

Uzzināt vairāk

Ko mēs darām:

 • Drošība ir mūsu galvenā prioritāte
 • Līderības programmas mūsu cilvēku atbalstam
 • Ikgadēji novērtējumi personīgajai izaugsmei
 • Elastīga darba vieta, kas rada darba un privātās dzīves līdzsvaru
 • Apmaiņas programmas izaugsmes veicināšanai
 • Rīcības kodekss, lai nodrošinātu mūsu vērtību ievērošanu
Uzzināt vairāk
Divi cilvēki kopā smejas.

Saistības pret mūsu lauksaimniekiem

Mēs apņemamies vienkāršot darbu un uzlabot mūsu lauksaimnieku rezultātus. Visi mūsu agregāti tiek rūpīgi pārbaudīti gan laukos, gan mūsu testēšanas nodaļā, lai sasniegtu mūsu augstās prasības attiecībā uz kvalitāti un veiktspēju laukos, kā arī sertifikācijas standartus. Izstrādes un testēšanas komanda cieši sadarbojas ar mūsu lauksaimniekiem, lai gūtu vērtīgu ieskatu par izmantojamību un maksimalizētu katru darba posmu un ikvienas sēklas potenciālu. Mūsu drošības kultūra attiecas arī uz mūsu agregātu lietotājiem, mēs atbalstām lauksaimniekus ar praktiskiem ceļvežiem un pakalpojumiem par to, kā agregātu vislabāk iestatīt un ar to strādāt. Pirms piegādēm vienmēr veicam pārbaudes, un pēc piegādes par lauksaimnieku nekad neaizmirstam — tā ir partnerība ar saistībām uz mūžu.

Uzzināt vairāk

Sadarbību ar mūsu lauksaimniekiem vērtējam ļoti augstu.

Uzzināt vairāk

Ko mēs darām:

 • Visi agregāti ir marķēti ar CE zīmi, un tos ir auditējusi trešā puse
 • Produktu drošības padome nepilnību pirmcēloņu analīzei
 • Testēšanas nodaļa augstas veiktspējas un kvalitātes nodrošināšanai
 • Sadarbība ar mūsu lauksaimniekiem, lai garantētu izmantojamību
Uzzināt vairāk
Lauksaimnieks stāv laukā.

Saistības pret mūsu sabiedrību

Mūsu lielākā sociālā atbildība ir tas, ka mūsu lauksaimnieki var saražot vairāk pārtikas resursu ziņā efektīvā veidā. Taču laikā, kad pasaulē valda nestabilitāte, sociālā atbildība ir pāraugusi pārtikas ražošanu. Pavisam nesen ar darbiniekiem abās kara pusēs sanācām kopā, darot visu iespējamo, lai nodrošinātu stabilitāti un palīdzētu tiem, kam tas nepieciešams. Iniciatīvām, kurās mēs piedalāmies, ir gan vietēja, gan globāla ietekme. Väderstad vērtības ir būt uzticamiem, izturēties ar cieņu un vienam otru atbalstīt. Mūsu kultūra mudina mūs būt drosmīgiem un izaicināt sevi, meklējot jaunus risinājumus. Tā, piemēram, viena cilvēka ideja kļuva par realitāti, uz Ukrainu nosūtot vairāk nekā 2000 lauka krāsnis un publicējot to projektu, kas ļauj arī citiem ražotājiem piedalīties šajā akcijā. Mēs patiesi ticam, ka kopā esam stiprāki un kopā veidojam un sniedzam ieguldījumu tādā sabiedrībā, kādā vēlamies dzīvot.

 

Uzzināt vairāk

Mēs patiesi ticam, ka kopā
varam radīt pārmaiņas.

Uzzināt vairāk

Ko mēs darām:

 • Kultūra, kas atbalsta darbinieku sociālās iniciatīvas
 • Pieejami apmeklētāju centra apmeklējumi
 • Vietējo sporta komandu un sportistu sponsorēšana
 • Mūsu kopienas atbalstīšana, piemēram, pirmās palīdzības helikopters Kanādā
 • Iniciatīva "Iepazīstinām meitenes ar inženierzinātnēm"
 • Rīcības kodekss
Uzzināt vairāk

Mūsu ieguldījums Ilgtspējīgas attīstības mērķos (IAM)

Uzzināt vairāk