Tempo L w słońcu

PowerShoot

Przepis na szybki siew precyzyjny

Aparat dozujący Tempo, wyróżnia się z tłumu. Technologia PowerShoot wykorzystuje nadciśnienie powietrza do utrzymania pełnej kontroli nad nasionami, od momentu opuszczenia tarczy dozującej aż do gleby. Wpływ grawitacji, wibracji i nachyleń pola zostały usunięte z równania. Precyzja siewu przy dużej prędkości nie jest problemem dla Tempo.

Aby wyświetlić tę funkcję, musisz zaakceptować pliki cookie. Kliknij tutaj, aby zmienić swoją zgodę.

Znaczenie szybkiego siewu z duża precyzją

Szybki siew zapewnia wiele korzyści. Większy areał może być obsiany tą samą szerokością roboczą z lepszą precyzją. Istnieje kilka sposobów na zwiększenie zysku gospodarstwa.

Zobacz więcej

Optymalny moment to podstawa

Idealne okno czasowe do siewu jest zwykle bardzo wąskie.
Często ekstremalna pogoda ogranicza dostępny czas jeszcze
bardziej. Siew w optymalnym momencie zapewnią, że nasiona
znajdą się w glebie o idealnej temperaturze i wilgotności.
Każde opóźnienie zmniejsza potencjalny zysk gospodarstwa.

Zwiększona wydajność

Siew z dużą prędkością znacznie zwiększa wydajność
maszyny. W ten sposób mniejszy siewnik radzi sobie z takim
samym areałem co większy model. Większa wydajność
hektarowa pozwala na pracę mniejszym ciągnikiem.

Jeden siewnik zamiast dwóch

Szybki siew oznacza obsianie większej ilości hektarów
za pomocą mniejszej liczby sekcji wysiewających, co
znacząco obniża nakłady ponoszone na samą maszynę,
ale w niektórych przypadkach może oznaczać oszczędność
jednego ciągnika i operatora.

Połączenie wydajności i precyzji

W tradycyjnych siewnikach punktowych nasiona grawitacyjnie opadają przez dyszę nasienną z aparatu dozującego w dół do gleby. Gdy wraz ze wzrostem prędkości pojawiają się wibracje, nasiona odbijają się od ścian dyszy wysiewającej przez co traci się znaczną część precyzji. To właśnie w tym miejscu Tempo ze swoim nadciśnieniowym systemem siewu, wyróżnia się z tłumu.

Ustaw suwak prędkości siewnika w oknie symulacji poniżej aby doświadczyć precyzji wysiewu i wydajności siewnika Tempo.

Zobacz więcej

Wskaźnik precyzji

Prędkość (km/h)

Dokładność siewu

Tempo
Konkurencja
Braki i podwojenia w siewie nasion mierzy się w laboratorium. Dane dotyczące maszyn konkurencyjnych to średnia wartość wyliczona na podstawie badań kilku znanych konkurentów.

Braki i podwojenia

Tempo
Konkurencja
Braki 1% nasion równają się 0,6% zniżce plonów, a podwojenia 1% równają się 0,4% zniżce plonów.

Strata plonu w procentach

Tempo
Konkurencja
Wydajność oblicza się na podstawie 6 metrów szerokości roboczej i współczynnika efektywności wynoszącego 75%.

Hektary zasiane w 10 godz. dniu pracy

PowerShoot logo
Ziarno w przewodzie

502 hektary w 24 godziny

Światowy rekord siewu: