Tempo L w słońcu

PowerShoot

Przepis na szybki siew precyzyjny

Aparat dozujący Tempo, wyróżnia się z tłumu. Technologia PowerShoot wykorzystuje nadciśnienie powietrza do utrzymania pełnej kontroli nad nasionami, od momentu opuszczenia tarczy dozującej aż do gleby. Wpływ grawitacji, wibracji i nachyleń pola zostały usunięte z równania. Precyzja siewu przy dużej prędkości nie jest problemem dla Tempo.

Znaczenie szybkiego siewu z duża precyzją

Szybki siew zapewnia wiele korzyści. Większy areał może być obsiany tą samą szerokością roboczą z lepszą precyzją. Istnieje kilka sposobów na zwiększenie zysku gospodarstwa.

Zobacz więcej

Optymalny moment to podstawa

Idealne okno czasowe do siewu jest zwykle bardzo wąskie.
Często ekstremalna pogoda ogranicza dostępny czas jeszcze
bardziej. Siew w optymalnym momencie zapewnią, że nasiona
znajdą się w glebie o idealnej temperaturze i wilgotności.
Każde opóźnienie zmniejsza potencjalny zysk gospodarstwa.

Zwiększona wydajność

Siew z dużą prędkością znacznie zwiększa wydajność
maszyny. W ten sposób mniejszy siewnik radzi sobie z takim
samym areałem co większy model. Większa wydajność
hektarowa pozwala na pracę mniejszym ciągnikiem.

Jeden siewnik zamiast dwóch

Szybki siew oznacza obsianie większej ilości hektarów
za pomocą mniejszej liczby sekcji wysiewających, co
znacząco obniża nakłady ponoszone na samą maszynę,
ale w niektórych przypadkach może oznaczać oszczędność
jednego ciągnika i operatora.

PowerShoot logo
Ziarno w przewodzie

502 hektary w 24 godziny

Światowy rekord siewu: