Innowacja i rozwój - dla bardziej efektywnej uprawy i lepszego świata

W grupie Väderstad naszym celem jest ułatwianie pracy i poprawa wydajności rolnikom całego świata. W tym celu opracowujemy wysoce wydajne maszyny i technologie uprawy i siewu. Naszą wizją jest stać się wiodącym partnerem na świecie w zakresie wybitnych osiągnięć, a wraz z naszymi klientami odgrywamy ważną rolę w żywieniu ludności świata. Dlatego chcemy wzmocnić naszą wiodącą pozycję na świecie poprzez stworzenie atrakcyjnej firmy na przyszłość. Osiągamy to, pracując na rzecz długoterminowego zrównoważonego rozwoju we wszystkim, począwszy od wyboru materiałów i wpływu na środowisko, a skończywszy na dbałości o naszych klientów i pracowników na całym świecie.

Innowacja

Nasza pasja do innowacji napędza nas do ciągłego dążenia do tego, aby być w czołówce firm, które opracoują wysoce wydajne produkty. Na przykład poprzez umożliwienie wykonywania większej liczby zabiegów w tym samym czasie lub upewnienie się, że nasze maszyny mają mniejsze zapotrzebowanie na moc na metr szerokości roboczej, co z kolei zmniejsza zużycie paliwa. W naszej produkcji stale pracujemy nad zmniejszeniem zużycia energii. Dwa przykłady to przejście na oświetlenie LED, jak również śledzenie i spełnianie wymogów dotyczących utylizacji odpadów, recyklingu i transportu. Jesteśmy również w trakcie procesu certyfikacji środowiskowej firmy zgodnie z normą ISO14001.

Odpowiedzialność społeczna

Bierzemy na siebie wielką odpowiedzialność za naszych pracowników i klientów, którzy są zawsze traktowani sprawiedliwie, jednakowo i z szacunkiem. Naszym priorytetem jest stworzenie bezpiecznego miejsca pracy, w którym celem jest osiągnięcie poziomu zero, jeśli chodzi o obrażenia. Chcemy zachęcać do zmniejszania wpływu na środowisko naturalne, na przykład zwiększyliśmy liczbę stacji ładowania samochodów elektrycznych zarówno dla pracowników, jak i gości. Firma Väderstad AB została wskazana jako jeden z najlepszych szwedzkich pracodawców 2018 roku w ogólnokrajowym badaniu Universum, z najwyższym wynikiem w dziedzinach istotnych celów i innowacji.

Zrównoważony rozwój w długim okresie

Chcemy stać się jeszcze lepsi w zakresie długoterminowego zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach Grupy Väderstad, dlatego też intensyfikujemy nasze wysiłki. Naszą ambicją na rok 2019 i kolejne lata jest stać się bardziej aktywnym, wyraźnym i przejrzystym w odniesieniu do naszych priorytetów, celów i wyników.