Jeśli dobrze zrozumiesz swoją glebę, jej budowę i podstawowe właściwości, otrzymasz dobrą podstawę do wytyczenia optymalnej technologii dla Twojego gospodarstwa.

Aby w pełni zoptymalizować swoje gospodarstwo należy wnikliwie poznać, jak działa i zachowuje się gleba w różnych warunkach. Z tego powodu przygotowaliśmy kilka porad i faktów na temat różnych typów gleb, ich budowy i procesów strukturotwórczych.

Gleba składa się z około 50% stałych cząstek i z około 50 % porów między nimi

Elementy składowe gleby

Gleba składa się z około 50% stałych cząstek i z około 50 % porów między nimi

Dowiedz się więcej

Właściwości różnych gatunków gleb

Różne typy gleb wpływają na napowietrzanie i wydajność.

Dowedz się więcej

Struktura gleby

Struktura gleby opisuje fizyczną konfigurację gleby

Dowiedz się więcej
Link do rozdziału Procesy strukturotwórcze

Procesy strukturotwórcze

Zrozumienie znaczenia czynników sterujących procesami strukturotwórczymi

Dowiedz się więcej