Väderstad Rapid 800S na polu

Siewniki Rapid

Niezawodny siew w każdych warunkach

Agregat uprawowo-siewny Rapid zapewnia doskonałe wyniki podczas siewu z dużą prędkością. Tysiące użytkowników z całego świata doceniają prostą konstrukcję tej maszyny oraz jej doskonałą jakość, która gwarantuje długą żywotność i niskie koszty eksploatacji. Niezależnie od tego, czy w gospodarstwie stosuje się siew bezpośredni, uprawę uproszczoną czy tradycyjny system orkowy, agregat Rapid przygotowuje optymalne dla roślin warunki, co przekłada się na doskonałe plony.

Zblizenie na system laczenia redlic w Rapid

Unikatowy system połączenia redlic

Najważniejszym podzespołem agregatu Rapid jest unikatowa redlica nasienna. Redlica skonstruowana w Väderstad zrewolucjonizowała branżę producentów siewników już 25 lat temu. Rapid wyposażono w innowacyjny system kontroli głębokości roboczej, którym steruje się z kabiny ciągnika. Każde koło wału oponowego utrzymuje żądaną głębokość roboczą dwóch redlic nasiennych, a jednocześnie konsoliduje glebę. Dzięki takiej konstrukcji sekcji wysiewającej agregat Rapid zapewnia równomierne wschody we wszelkich warunkach.

Zobacz więcej

Precyzyjne umieszczenie nasion w glebie

Redlica nasienna, w której zastosowano pojedynczy talerz, wcina się w glebę z wielką siłą, gdyż nacisk wywierany na każdą z redlic wynosi co najmniej 150 kg. Tak wielkie siły zapewniają precyzyjne utrzymanie żądanej głębokości roboczej również przy pracy z dużą prędkością.

Dzięki zastosowaniu redlicy talerzowej, agresywnie rozcina glebę. Bruzda nasienna jest równa i pozbawioną resztek pożniwnych w każdych warunkach, niezależnie od rodzaju gleby czy stosowanego w gospodarstwie systemu uprawy.

Zobacz więcej
Siewnik Väderstad Rapid - rysunek wyrównanych wschodów

Wyrównane wschody

Kąt natarcia talerza redlicy dobrano tak, aby w otoczeniu nasion znajdowała się gleba o optymalnej strukturze, dzięki czemu nasiona mają dobry kontakt z glebą, co w decydującym stopniu wpływa wschody roślin.

Niezmiernie istotny jest również fakt, że nasiona zostają umieszczone w glebie na głębokości nieco większej od głębokości roboczej przednich narzędzi uprawowych. Nasiona otacza gleba o niezmienionej strukturze, w następstwie czego zapewniony zostaje właściwy podsiąk wilgoci glebowej z trzech kierunków.

Zobacz więcej

Mniej przejazdów przed siewem

Jedną z wielkich zalet zastosowania redlicy jednotalerzowej jest to, że doprawia ona jednocześnie glebę. Efekt pracy przednich narzędzi uprawowych zostaje wzmocniony, co skutkuje jeszcze lepszą strukturą gleby w łożu siewnym.

Ponieważ gleba jest uprawiana intensywniej podczas siewu, potrzeba mniej przejazdów do przygotowania pola. Zredukowanie liczby przejazdów przyczynia się do zachowania wilgoci zawartej w glebie, a to pozwala uzyskać optymalne warunki rozwoju roślin.

Zobacz więcej
Väderstad Rapid zapewnia wyrównane wschody
Rapid zapewnia skuteczną konsolidację gleby

Skuteczna konsolidacja gleby

Za redlicami nasiennymi umieszczono wał oponowy o dużej średnicy. Wał skutecznie zamyka bruzdy nasienne gwarantując optymalny kontakt nasion z glebą we wszelkich warunkach.

W wyniku nacisku wywieranego na boki przez koła wału oponowego nie dochodzi do zasklepiania się wierzchniej warstwy gleby. Konsolidacja gleby nad nawozem umieszczonym na znacznej głębokości sprawia, że szybciej się rozpuszcza.

Zobacz więcej
Siewnik Rapid z systemem OffSet ma mniejsze zapotrzebowanie na moc

OffSet zmniejsza zapotrzebowanie na moc

System OffSet oznacza, że co drugie koło wału oponowego jest zamocowane na oddzielnej osi, cofniętej o 190 mm.

Kolejną zaletą tej konstrukcji jest zmniejszenie drgań maszyny, a to pozwala dodatkowo zwiększyć precyzję siewu.

Zobacz więcej
System OffSet w Rapid zmniejsza zapotrzebowanie na moc o 25 procent

Wyniki testów dowodzą, że takie przesunięcie kół względem siebie pozwala zminimalizować problem spychania gleby i aż o 25% obniżyć zapotrzebowanie na moc.

Zobacz więcej
Siewnik Väderstad Rapid z rozstawem 125mm

Rozstaw 125mm to optymalny plon

Szybkie i wyrównane wschody są podstawą do uzyskania wysokich plonów. Ponieważ  odporność chwastów na herbicydy nieustannie wzrasta jest to szczególnie ważny aspekt. Badania pokazują, że rozstaw 125mm wpływa na zmniejszenie ilości chwastów o 20%  w porównaniu z rozstawem 150mm. Węższy rozstaw międzyrzędzi pozwala na większe rozstawienie nasion w rzędzie, co wpływa na mniejszą presję chorób grzybowych. Szybkie i wyrównane wschody plonu głównego prowadzą także do zmniejszenia parowania wilgoci glebowej.

Zobacz więcej
Siewnik Väderstad Rapid 800C
X-disc pozwala wykorzystać pełen potencjał maszyny

X-disc pozwala wykorzystać pełen potencjał maszyny

Aby utrzymać pełną kontrolę nad agregatem, niezmiernie istotne jest precyzyjnie utrzymanie kierunku jazdy. Ścisłe trzymanie się kierunku wytyczonego przez ciągnik ma szczególne znaczenie na polach pagórkowatych.

W agregacie Rapid talerze przednich narzędzi uprawowych ustawiono w układzie X-Shape, co sprawia, że maszyna idealnie utrzymuje kierunek jazdy nadawany przez ciągnik. Takie zamocowanie talerzy uprawowych pozwala w pełni wykorzystać możliwości systemu nawigacji i pozycjonowania (GPS czy RTK).

Zobacz więcej

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change your consent.

Rapid – doskonały wybór w każdej technologii uprawy

Agregat Rapid umożliwia siew bezpośrednio w ściernisko, siew po orce czy siew w systemach uprawy uproszczonej.

Zastosowane w tych maszynach potężne narzędzia przednie oraz redlice talerzowe, które doprawiają glebę, pozwalają prowadzić siew w najróżniejszych warunkach. Rapid umożliwia redukcję liczby przejazdów oraz pomaga utrzymać wilgoć w glebie. Duży nacisk na redlice sprawia, że agresywnie wcinają się w glebę, umożliwiając prowadzenie siewu bezpośredniego.

Za pomocą agregatu Rapid można wysiewać wszelkie rośliny – od traw o małych nasionach po rośliny o nasionach bardzo dużych, na przykład fasolę.

Zobacz więcej
Agregat uprawowo-siewny Väderstad Rapid z systemem wysiewu nawozu

Siew kombinowany zabezpiecza plon

Agregaty uprawowo-siewne Rapid oferujemy w wersjach z wysiewem nawozu i bez. Gdy nawóz zostaje umieszczony w glebie podczas siewu nasion, efektywność jego wykorzystania jest większa. Ponieważ nawóz trafia do wilgotnej gleby, zmniejsza to zależność od deszczu, a plony są wyższe w wyniku odpowiedniego umieszczenia substancji odżywczych w glebie. Nawóz jest wprowadzony dokładnie tam gdzie rośliny go potrzebują i bez problemu mogą pobierać składniki odżywcze. Kiełkujące rośliny mają przewagę nad konkurującymi z nimi chwastami.

Na całym świecie siew kombinowany budzi coraz większe zainteresowanie z powodu rosnących nakładów oraz coraz większej świadomości ekologicznej. W tej dziedzinie firma Väderstad oferuje swoje wieloletnie doświadczenie.

Zobacz więcej

Poznaj produkty w ramach koncepcji Rapid