Dziewczyna stojąca w naszej fabryce.

LUDZIE

Będziemy pracować nad poprawą warunków pracy naszych pracowników i rolników.

Jak pracujemy

Zaangażowanie na rzecz naszych pracowników

Zobowiązujemy się wobec naszych pracowników do tworzenia kultury, która stawia dobre samopoczucie naszych pracowników na szczycie naszych priorytetów. Poprzez edukację i ustanawianie procedur i systemów bezpiecznego środowiska pracy tworzymy odpowiednie warunki do osiągnięcia naszego celu, jakim jest zero urazów związanych z pracą. Ale nasze zaangażowanie i dobre samopoczucie naszych pracowników to nie wszystko. Nasza kultura zachęca do ciekawości i stawiania sobie wyzwań w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Chcemy stworzyć miejsce rozwoju, w którym ludzie się rozwijają.

Zobacz więcej

Wierzymy, że dialog
jest kluczem do sukcesu.

Zobacz więcej

Czym się zajmujemy:

  • Bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem
  • Programy przywództwa wspierające naszych pracowników
  • Roczne oceny umożliwiające rozwój osobisty
  • Elastyczne miejsce pracy zapewniające równowagę między życiem zawodowym a prywatnym
  • Programy wymiany zachęcające do rozwoju
  • Kodeks postępowania zapewniający bezpieczeństwo
Zobacz więcej
Dwoje ludzi śmiejących się razem.

Zaangażowanie na rzecz naszych rolników

Zobowiązujemy się do uproszczenia pracy i poprawy wyników dla naszych rolników. Wszystkie nasze maszyny są dokładnie testowane w warunkach polowych i w naszym dziale testowym, aby spełnić nasze wysokie wymagania dotyczące jakości i wydajności w polu, a także standardów certyfikacji. Zespół ds. rozwoju i testów pracuje w ścisłej współpracy z naszymi rolnikami, aby uzyskać cenne spostrzeżenia dotyczące użyteczności i maksymalizacji każdego etapu pracy oraz potencjału każdego nasiona. Nasza kultura bezpieczeństwa rozciąga się na użytkowników naszych maszyn, wspierając rolników praktycznymi przewodnikami i poradami, jak najlepiej ustawić i obsługiwać maszynę. Zawsze testujemy przed dostawą i nigdy nie zostawiamy rolnika po dostawie - to partnerstwo z zobowiązaniem na całe życie.

Zobacz więcej

Cenimy sobie współpracę z naszymi rolnikami.

Zobacz więcej

Czym się zajmujemy:

  • Wszystkie maszyny posiadają znak CE i są poddawane audytom zewnętrznym
  • Rada bezpieczeństwa produktu do analizy przyczyn źródłowych
  • Dział testów zapewniający wysoką wydajność i jakość
  • Współpraca z rolnikami w celu zapewnienia funkcjonalności
Zobacz więcej
Rolnik stojący na polu.

Zaangażowanie na rzecz naszego społeczeństwa

Naszym największym wkładem w społeczeństwo jest umożliwienie rolnikom produkowania większej ilości żywności w sposób efektywny pod względem wykorzystania zasobów. Jednak w czasach niestabilności na świecie zaangażowanie na rzecz społeczeństwa wzrosło bardziej niż produkcja żywności. Niedawno, gdy pracownicy znaleźli się po obu stronach wojny, wszyscy zebraliśmy się razem, aby zapewnić stabilność i pomóc potrzebującym. Inicjatywy, w których uczestniczymy, mają wpływ od najbliższej społeczności lokalnej po skalę globalną. Droga Väderstad polega na byciu niezawodnym, okazywaniu szacunku i byciu dla siebie nawzajem. Nasza kultura zachęca nas do odwagi i stawiania sobie wyzwań w poszukiwaniu nowych rozwiązań. W tym duchu pomysł jednego człowieka stał się rzeczywistością, w wyniku czego ponad 2 000 wyprodukowanych pieców polowych zostało wysłanych na Ukrainę, a udostępnienie ich planów umożliwiło innym producentom wniesienie wkładu. Naprawdę wierzymy, że razem jesteśmy silniejsi i razem budujemy społeczeństwo, w którym chcemy żyć.

 

Zobacz więcej

Naprawdę wierzymy, że razem
możemy coś zmienić.

Zobacz więcej

Nasz wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej

Raport zrównoważonego rozwoju

Przeczytaj nasz pełny raport zrównoważonego rozwoju tutaj.