Agregat uprawowo-siewny Väderstad Spirit 800 w wersji nawozowej na polu

Siewniki Spirit

Wysoka precyzja - doskonałe wschody

Agregat pneumatyczny Spirit wyrównuje pole i przygotowuje je do siewu, konsoliduje glebę, wysiewa nasiona i dociska glebę nad nimi w jednym przejeździe. Zapewnia dużą precyzję siewu przy dużych prędkościach roboczych. Dzięki indywidualnej kontroli głębokości redlic Spirit zawsze umieszcza nasiona na odpowiedniej głębokości siewu. Korzyścią są wyrównane wschody na całym polu.

Aby wyświetlić tę funkcję, musisz zaakceptować pliki cookie. Kliknij tutaj, aby zmienić swoją zgodę.

Siewnik Väderstad Spirit z precyzyjnymi redlicami nasiennymi

Precyzyjne redlice nasienne

W celu zapewnienia odpowiedniego podłoża pod siew, duże koła wału skonsolidują glebę przed umieszczeniem nasion w glebie. Każda redlica nasienna posiada szerokie koło dociskowe, które pozwala reagować na wszelkie nierówności na polu, zapewniając tym samym stałą głębokość roboczą.

Zobacz więcej
siewnik Väderstad Spirit dokładnie umieszcza nasiona w glebie

Imponująca dokładność umieszczania nasion w glebie

Aby uzyskać dokładne rozmieszczenie nasion na glebach lżejszych lub podczas płytkiego siewu, Spirit wyposażono w dwutalerzowe redlice nasienne.

Talerze o dużej średnicy zapewniają płynną jazdę, a mocna szwedzka stal V-55 zapewnia wyjątkowo długą żywotność.

Aby dostosować się do zmieniających się warunków glebowych, nacisk na redlice może być zmieniany z kabiny ciągnika podczas pracy.

Zobacz więcej
Siewnik Väderstad Spirit z zawieszeniem TriForce zdjęcie bez tła

TriForce

TriForce to unikatowe mocowanie redlic nasiennych do ramy za pomocą trzech elementów gumowych. W porównaniu z konwencjonalnymi zawieszeniami gumowymi składającymi się czterech elementów, TriForce kopiuje powierzchnię pola znacznie precyzyjniej.

Rozwiązanie to umożliwia dokładne umieszczenie nasion w glebie, nawet w śladach ciągnika.

Zobacz więcej
Siewnik Väderstad Spirit z talerzami siewnymi w systemie OffSet zdjęcie bez tła

Talerze siewne w systemie OffSet

Dla zapewnienia agresywnego kąta pracy oraz maksymalnej siły zagłębiania się w glebę, talerze redlicy nasiennej zostały zamontowane w systemie OffSet. Spirit wysiewa na zadanej głębokości roboczej niezależnie od rodzaju gleby czy warunków na polu.

Odpowiedni kształt talerzy i agresywny kąt pracy pozwala zmaksymalizować precyzję siewu. W rozwiązaniach gdzie talerze nie są montowane w systemie OffSet, często gleba dostaje się pomiędzy nie zakłócając optymalne rozmieszczenie nasion.

Zobacz więcej
Agregat uprawowo-siewny Väderstad Spirit z stożkowym kształtem talerzy

Stożkowy kształt talerzy

Talerze relicy nasiennej mają stożkowy kształt, dlatego tworzą wąską szczelinę nasienną, minimalnie wzruszając glebę.

Wpływa to na niższe zapotrzebowanie na moc i poprawia efekty pracy na polach gdzie zalegają resztki pożniwne. Talerze redlicy nasiennej są ustawione w systemie OffSet, czyli z lekkim przesunięciem względem siebie.

Zobacz więcej
Väderstad Spirit umiejscowienie wylotu nasion

Umiejscowienie wylotu nasion

Nasiona wypadają z przewodu nasiennego przed środkiem talerzy w miejscu gdzie ich prędkość obrotowa nie zakłóca ich umiejscowienia w glebie.

Obrót talerzy pomaga umieścić nasiona na dnie szczeliny nasiennej, co umożliwia natychmiastowy dostęp do wilgoci. System ten nie wymaga stosowania dodatkowych elementów zatrzymujących nasiona w bruździe, co przekłada się na redukcję kosztów części.

Zobacz więcej
Istotne detale, jak te wymienione tutaj, składają się na jakość agregatu Spirit - dokładne umieszczenie nasion w glebie i doskonałe wschody
Zobacz więcej
Mężczyzna na polu ze wschodami po Spirit

Maksymalna wydajność w rozstawie 125mm

Szybkie i wyrównane wschody zabezpieczają przed konkurencją ze strony chwastów, jest to szczególnie ważne, gdyż nieustannie wzrasta liczba chwastów odpornych na herbicydy. Badania pokazują, że rozstaw rzędów 125 mm powoduje 20% mniej chwastów w stosunku do rozstawu 150 mm. Węższe rzędy umożliwiają większe odległości między nasionami w rzędzie, obniżając tym samym ekspansję chorób grzybowych. Szybkie i wyrównane wschody to także mniejsze odparowanie wilgoci glebowej.

Zobacz więcej
Narzędzia przednie siewnika Väderstad Spirit na polu

Efektywne narzędzia przednie

Aby skutecznie przygotować podłoże pod siew, Spirit jest wyposażony w solidne narzędzia uprawowe. Indywidualnie zamontowane talerze uprawowe zapewniają doskonałą precyzję i przepływ uprawionej gleby. Stożkowy kształt talerzy wpływa na stworzenie odpowiedniej struktury gleby, a tym samym dobrego kontaktu z nią nasion. Przednie narzędzia można regulować z kabiny ciągnika w pracy. Ponieważ narzędzia przednie są montowane do ramy w układzie równoległoboku, zapewniony zostaje jednakowy kąt pracy niezależnie od głębokości roboczej. Jeśli pole wymaga dodatkowego wyrównania, przed talerzami uprawowymi można zamontować włókę CrossBoard, którą steruje się hydraulicznie z kabiny ciągnika.

Zobacz więcej

X-disc – Wykorzystac pełen potencjał

Uzyskanie pełnej kontroli nad siewem wymaga, aby maszyna podążała prosto za ciągnikiem. Jest to szczególnie istotne w pagórkowatym terenie.

Ustawienie talerzy w układzie X-Shape redukuje siły boczne działające na maszynę i utrzymuje ją w lini pracy ciągnika.

X-Shape to jeden z podstawowych komponentów nowoczesnego rolnictwa i kluczowy czynnik dla osiągnięcia pełnego potencjału systemu GPS lub RTK.

Zobacz więcej

Koła wału równo konsolidują glebę

Aby stworzyć jednakowe, stabilne podłoże pod siew, duże koła wału konsolidują glebę między narzędziami przednimi a redlicami nasiennymi. Wał o dużej średnicy pracujący przed wysiewem nasion to ogromna zaleta na lżejszej glebie lub po głębokiej uprawie.

Zobacz więcej
Väderstad Spirit środkowa część wału hydraulicznie regulowana

Środkowa część wału hydraulicznie regulowana

Aby zapewnić takie same warunki wszystkim nasionom, Spirit jest wyposażony w hydrauliczną regulację środkowej części wału, która konsoliduje glebę między kołami ciągnika.

W efekcie wschody są wyrównane na całej szerokości roboczej maszyny.

Zobacz więcej
OffSet w Väderstad Spirit oszczędza paliwo

OffSet oszczędza paliwo

OffSet oznacza, że co drugie koło wału zamontowane jest z przesunięciem w tył o 250 mm i na oddzielnej osi. Według badań, OffSet minimalizuje ryzyko spychania gleby przed wałem i obniża zapotrzebowanie na moc o 25%. Dodatkową zaletą jest to, że konstrukcja jest mniej podatna na drgania, co przekłada się na większą dokładność siewu.

Zobacz więcej
Väderstad Spirit Siew Combi zabezpiecza plon

Siew Combi zabezpiecza plon

Umieszczanie składników odżywczych jednocześnie z siewem nasion zapewnia ich efektywne wykorzystanie w najdogodniejszym dla roślin momencie. Ponieważ nawóz jest umieszczony w wilgotnej glebie, występuje mniejsza zależność od opadów deszczu. Aby sprostać różnym potrzebom gospodarstw, Spirit jest dostępny z różnymi systemami nawożenia - FIX i Nordic.

Zobacz więcej
Väderstad starszy rolnik przed maszyną Väderstad na polu

Długa żywotność

Agregat Spirit zaprojektowano z myślą o dużej trwałości i niskich kosztach eksploatacji. Bezobsługowe łożyska, wzmocnione połączenia i niewielka ilość punktów smarowania sprawiają, że obsługa nie zajmuje wiele czasu, a przestoje są krótkie.

Zobacz więcej

Poznaj produkty w ramach koncepcji Spirit