Uprawa tradycyjna

Orka w polu

Orka jest niezawodną, wypróbowaną metodą uprawy gleby, sprawdzającą się w większości warunków i zapewniającą pewne specyficzne korzyści. Podczas jednego przejazdu pług przyorywuje słomę i rozluźnia glebę przygotowując ją do siewu nasion.

Orka

Pług jest tradycyjnym narzędziem, nie oznacza to jednak, że nie jest on udoskonalany. Współczesny pług wyposażony jest w lemiesze, które umożliwiają wykonanie orki na różną głębokość, zapewniając jednocześnie niemal całkowite przykrycie słomy glebą. Regulację nastaw roboczych wykonuje się z kabiny traktorzysty, co zwiększa wydajność pracy. Obecnie na rynku są dostępne również automatyczne pługi współpracujące z systemem  GPS przeznaczone do orki on-land oraz specjalistyczne pługi do płytkiej orki.

Typowym problemem pojawiającym się przy stosowaniu orki jest podeszwa płużna czyli warstwa nadmiernie zagęszczonej gleby znajdująca się bezpośrednio poniżej głębokości, na jaką wykonuje się orkę. Z tego powodu należy co roku zmieniać głębokość pracy pługa. Przyorywanie dużych ilości słomy może doprowadzić do powstania warstwy słomiastej na dnie bruzdy. Można temu przeciwdziałać stosując wcześniejszą uprawę np. za pomocą agregatu Carrier.

Zobacz więcej

Tworzenie podłoża do siewu i siew

Gleba lekka po wykonaniu orki wymaga jedynie pewnego wyrównania i lekkiego zagęszczenia w celu uzyskania optymalnych warunków do siewu. Stosując agregaty uprawowo-siewne takie jak Rapid lub Spirit, pozostałe uprawki można ograniczyć do jednej lub dwóch, a nawet zupełnie z nich zrezygnować.

Na glebach gliniastych wierzchnia warstwa gleby po wykonanej orce wymaga więcej zabiegów doprawiających w celu przygotowania jej do siewu nasion. Dawniej w tym celu stosowano kultywatory, wały i włóki. Obecnie powszechnie są stosowane maszyny wyposażone w talerze uprawowe np. agregat Carrier, w połączeniu z kultywatorami w celu zmniejszenia liczby przejazdów roboczych. Agregaty uprawowo-siewne takie jak Rapid lub Spirit mają mniejsze wymagania dotyczące przygotowanie pola do siewu, niż tradycyjne siewniki.

W regionach chłodnych takich, w których gleba zimą zamarza, przygotowanie wiosną podłoża do siewu na glebach gliniastych jest znacznie łatwiejsze, porównywalne do przygotowania na glebach lżejszych.

Zobacz więcej

Wady orki

Systemy orkowe są szczególnie mało przydatne w warunkach suchych,  ponieważ gleba podczas wykonywania orki traci stosunkowo dużo wody. Zjawisko to może doprowadzić do osłabienia wschodów, jeżeli po siewie nie wystąpią opady deszczu.

Na polach uprawianych orkowo, obfite opady deszczu występujące po siewie nasion mogą spowodować różne problemy. W niektórych warunkach glebowych, na pozbawionej słomy powierzchni gleby może wytworzyć się skorupa glebowa. Ponadto występujący w niektórych regionach ulewny deszcz lub silny wiatr mogą nasilać zjawisko erozji.

Intensywna uprawa prowadzi do zmniejszenia liczebności dżdżownic.

Z wyjątkiem regionów, w których czynnikami o decydującym znaczeniu są zaskorupienie gleby, susza lub erozja, ograniczenie stosowania orki wynika przede wszystkim z przyczyn ekonomicznych. Wprawdzie pług nie jest najdroższym elementem wyposażenia, ale jego niewielka wydajność powoduje, że koszt uprawy hektara jest wysoki. Problemy stwarza również duży nakład czasu potrzebnego do wykonania uprawy, jest to szczególnie ważne w dużych gospodarstwach oraz przy uprawach jesiennych.

Zobacz więcej