Systemy uprawy

Istnieje wiele mniej lub bardziej dokładnie zdefiniowanych systemów przygotowania gleby do siewu. Tworząc nazwy tych systemów bierze się pod uwagę fakt, czy wykonywana jest w nich orka. W sytuacji takiej wyróżnia się najczęściej dwie zasadnicze grupy, system orkowy i bezorkowy. Trzecią powszechnie wyróżnianą grupą jest siew bezpośredni, w którym jedyną maszyną ingerującą w glebę jest siewnik.

Orka w polu

Uprawa tradycyjna

Lepiej radzi sobie ze złym płodozmianem w porównaniu do uprawy uproszczonej, lecz należy zaznaczyć, iż odpowiedni płodozmian przynosi znaczne korzyści w każdym z systemów.

Dowiedz się więcej
Väderstad TopDown w polu

Uprawa bezpłużna

Uprawa bezpłużna sprawdza się dobrze na większości gleb i w każdym klimacie.

Dowiedz się więcej
Siew bezpośredni z Rapid 400C

Siew bezpośredni

Siew bezpośredni jest najbardziej konkurencyjny na suchych obszarach

Dowiedz się więcej