Zarząd Väderstad zostaje wzmocniony przez specjalistę ds. rolnictwa Poula Hovesena

Poul Hovesen

Väderstad, jedna z wiodących na świecie firm w dziedzinie technologii uprawy gleby i siewu, umacnia swój zarząd duńsko-brytyjskim specjalistą ds. rolnictwa Poulem Hovesenem. Poul jest ceniony za swoje wysiłki w brytyjskim rolnictwie i współpracuje z Väderstad od lat 90-tych.  Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu w branży i głębokiemu zaangażowaniu w kwestie zrównoważonego rozwoju, Poul jest silnym zewnętrznym członkiem grupy.

Poul został wybrany do zarządu Väderstad na dorocznym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 15 lutego. Od 1987 roku działa w sektorze rolniczym w Wielkiej Brytanii, gdzie obecnie zarządza trzema dużymi przedsiębiorstwami rolnymi i jednocześnie jest właścicielem i zarządzającym dużego przedsiębiorstwa rolnego w północnej Polsce.

-Cieszymy się z powołania Poula do naszego Zarządu. Nasza współpraca rozpoczęła się na początku lat 90-tych, kiedy Poul był zaangażowany w prace Väderstad nad technologią uprawy precyzyjnej. Jestem przekonany, że dzięki swojej międzynarodowej praktyce w branży, wniesie on bardzo cenne doświadczenie do naszej dalszej globalnej ekspansji", mówi Crister Stark, Prezes Zarządu i współwłaściciel.

Poul Hovesen was born in Denmark and moved to Norfolk in the east of England in 1987, where he was responsible for Salle Farms Company. In 2011, he was appointed Director of Farming at Holkham Farming Company and recently appointed as Consultant for The Raynham Farm Co. Poul has also held various advisory roles and memberships, including within Morley Research and Agri-Tech East Stakeholder Group. In 2014, he received the Farmer of the Year Award and last year he was elected to the Royal Agricultural Society for his work within the industry.

Poul Hovesen urodził się w Danii i w 1987 roku przeprowadził się do Norfolk na wschodzie Anglii, gdzie był odpowiedzialny za Salle Farms Company. W 2011 r. został mianowany dyrektorem ds. rolnictwa w Holkham Farming Company, a ostatnio powołany na stanowisko konsultanta w The Raynham Farm Co. Poul pełnił również różne funkcje doradcze i był członkiem Morley Research i Agri-Tech East Stakeholder Group. W 2014 roku otrzymał nagrodę Farmer of the Year Award, a w zeszłym roku został wybrany do Royal Agricultural Society za swoją pracę w branży.

-"Przez lata miałem zaszczyt pracować z kreatywnymi i innowacyjnymi rolnikami, naukowcami i międzynarodowymi firmami, takimi jak Väderstad. Razem mamy praktyczne i teoretyczne podstawy do tworzenia nowych technologii rolniczych przyszłości. Moją ambicją jest pomoc w zagwarantowaniu, że pozostaniemy w czołówce producentów rozwijających maszyny i technologie dla rolnictwa", mówi Poul.

W skład nowego zarządu Väderstad wchodzi: Prezes zarządu Crister Stark, Siw Stark, Christina Stark, Andreas Stark, Bo Stark, Linnéa Stark, Charlotte Stark, Victoria Sirén, przedstawiciele związków zawodowych Peter Bladh i Magnus Pantzar oraz zewnętrzni członkowie zarządu Ann Krumlinde i Poul Hovesen.