Cultus HD

Nowy Cultus HD 425-525

Cultus HD wyznacza nowy standard w segmencie zawieszanych kultywatorów zębowych. Został zaprojektowany tak, aby nigdy nie iść na kompromis w kwestii precyzji utrzymania głębokości pracy i wysokiej wydajności polowej.

Nadejdzie jesienią 2023 roku

Zobacz więcej
Click to active 360 product spinner

Zawsze utrzymuje zadaną głębokość roboczą.

Sercem maszyny są nowe, wytrzymałe zęby Cultus HD. Z siłą uwalniania do 680 kg. Cultus HD utrzyma swoją głębokość pracy w pełnym zakresie warunków.

Zobacz więcej

Zoptymalizowana uprawa gleby

Kluczowym wskaźnikiem wydajności zęba kultywatora jest jego zdolność do utrzymania dużej siły nacisku na glebę przez cały czas. W tym zakresie Cultus HD wyróżnia się z tłumu.

Przy napotkaniu na ciężką przeszkodę, ząb Cultus HD jest w stanie całkowicie podnieść się nad glebę omijając przeszkodę. Przy ponownym wejściu w glebę, zachowuje pełną siłę, aby szybko powrócić do pozycji roboczej. W ten sposób Cultus HD zapewnia bardzo dużą precyzję utrzymania głębokości pracy, co daje doskonałe wyniki uprawy na całym polu.

Zobacz więcej
Wytrzymała konstrukcja Cultus HD

Solidna konstrukcja

Każdy element Cultus HD został zaprojektowany tak, aby zapewnić długą pracę w polu.

Zobacz więcej
Zdjęcie Cultus HD z lotu ptaka w polu

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change your consent.

Automatyczna regulacja talerzy wyrównujących

System automatycznej regulacji talerzy wyrównujących Dynamic Control zapewnia, że niwelatory zawsze pracują w optymalnej pozycji. Dzięki temu nie ma potrzeby ręcznej regulacji, a operator nie musi się martwić o tak ważną jakość wyrównania uprawionej gleby.

Zobacz więcej

Nadejdzie jesienią 2023 roku

Zobacz więcej