Talerze stożkowe - lepsza agronomia

Stożkowy kształt talerzy tworzy drobną strukturę gruzełkową gleby i równomiernie miesza resztki pożniwne. Kształt ten zapewnia również zachowanie tego samego kąta roboczego niezależnie od zużycia i głębokości roboczej. Korzyścią jest doskonale uprawione pole i szybka mineralizacja resztek pożniwnych.

Kruszenie i mieszanie

Stożkowy kształt talerzy zapewnia wysoki stopień rozdrobnienia, ważny dla kontaktu nasion z glebą. Kształt talerzy wpływa na intensywne mieszanie gleby, dzięki czemu sucha gleba nie jest wprowadzana do warstwy siewnej. Intensywne mieszanie resztek pożniwnych przyspiesza proces mineralizacji.

Zobacz więcej

Brak zagęszczenia

Ostry kąt natarcia stożkowego talerza minimalizuje jego powierzchnię styku z glebą. Pozostawia to "otwarte" dno bruzdy, wolne od nadmiernego ugniecenia gleby. Efektem jest doskonałe stanowisko dla rozwoju korzeni z zachowanym podsiąkiem kapilarnym.

Zobacz więcej

Wciska kamienie

Kształt stożkowego talerza sprawia, że nie wyciąga on kamieni na powierzchnię pola. Zamiast tego kamienie są dociskane, co minimalizuje zakłócenia w kolejnych operacjach na polu.

Zobacz więcej