Tempo WideLining maksymalizuje plon

Aby zoptymalizować proces nawożenia płynną gnojowicą bez drastycznego zmniejszania całkowitego potencjału plonotwórczego pól, Väderstad wprowadza pierwszy na świecie system tworzenia ścieżek technologicznych bez wyłączania sekcji siewnych.

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video.

Zmiana rozstawu rzędów – zamiast zamykania sekcji siewnych

Väderstad WideLining hydraulicznie przestawia cztery sekcje siewne na ramie maszyny. Tworzy to ścieżki dla kół wozu asenizacyjnego o szerokości 1050 mm.

Zobacz więcej

Pełna automatyzacja

Po włączeniu funkcji WideLining maszyna oblicza pole i automatycznie ustawia sekcje siewne tak, aby utworzyć ścieżki na podstawie szerokości roboczej wozu asenizacyjnego. Rozsunięcie poszczególnych sekcji następuje podczas podnoszenia maszyny na poprzeczniaku.

Zobacz więcej

Przykładowy plon w porównaniu pracy z systemem WideLining
do poprzednich technologii:

 

Szerokość robocza siewnika: 6m
Liczba sekcji siewnych: 8 rzędów
Rozstaw międzyrzędzi: 750mm
Szerokość robocza wozu asenizacyjnego: 18m

Zobacz więcej

Brak ścieżek technologicznych

Przy co trzecim przejeździe 8-rzędowego siewnika na polu, uprawy w dwóch rzędach są niszczone przez koła ciągnika i wozu asenizacyjnego.

W ten sposób ulega zniszczeniu 8,3% plonów na polu, co prowadzi do znacznego spadku ogólnych plonów.

Zobacz więcej

Standardowe ścieżki technologiczne

Przy co trzecim przejeździe 8-rzędowego siewnika na polu, dwie sekcje siewne zostają wyłączone.

Oznacza to, że na polu zostaje wysianych o 8,3% mniej nasion, co prowadzi do znacznego spadku ogólnych plonów.

Zobacz więcej

Väderstad WideLining

Przy co trzecim przejeździe 8-rzędowego siewnika na polu, cztery sekcje siewne zostają rozsunięte hydraulicznie co tworzy ścieżki o szerokości 1050 mm.

Gdy wszystkie sekcje pracują w pełnej dawce siewu, plon nie jest ograniczany.

Zobacz więcej
"Ponieważ Väderstad WideLining pozwala na wysiew we wszystkich rzędach siewnika Tempo z optymalną dawką, potencjał plonów jest utrzymywany na najwyższym poziomie".
Zobacz więcej

502 hektary w 24 godziny

Światowy rekord siewu:

Informacja o plikach cookie

Ta strona zawiera dwa typy plików cookie. Trwałe pliki cookie, które w postaci plików tekstowych są wysyłane i przechowywane na komputerze i pliki tymczasowe, które są przechowywane krótko i znikają po zamknięciu przeglądarki internetowej. Pliki cookie są używane do optymalizacji funkcji strony internetowej i dostosowania go do własnych potrzeb. Funkcjonalność serwisu jest w pewnym stopniu uzależnione od tymczasowych plików cookie.

Aby zapobiec zapamiętywaniu plików cookie, można skonfigurować przeglądarkę internetową tak, aby nie były pobierane do komputera. Jednakże, tymczasowe pliki cookie są niezbędne do poruszania się po stronie. Dalsze informacje są dostępne w sekcji pomocy naszej przeglądarki internetowej. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki. Pozostanie na stronie bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na działanie plików cookies.