Tempo WideLining maksymalizuje plon

Aby zoptymalizować proces nawożenia płynną gnojowicą bez drastycznego zmniejszania całkowitego potencjału plonotwórczego pól, Väderstad wprowadza pierwszy na świecie system tworzenia ścieżek technologicznych bez wyłączania sekcji siewnych.

Aby wyświetlić tę funkcję, musisz zaakceptować pliki cookie. Kliknij tutaj, aby zmienić swoją zgodę.

Zmiana rozstawu rzędów – zamiast zamykania sekcji siewnych

Väderstad WideLining hydraulicznie przestawia cztery sekcje siewne na ramie maszyny. Tworzy to ścieżki dla kół wozu asenizacyjnego o szerokości 1050 mm.

Zobacz więcej

Pełna automatyzacja

Po włączeniu funkcji WideLining maszyna oblicza pole i automatycznie ustawia sekcje siewne tak, aby utworzyć ścieżki na podstawie szerokości roboczej wozu asenizacyjnego. Rozsunięcie poszczególnych sekcji następuje podczas podnoszenia maszyny na poprzeczniaku.

Zobacz więcej

Przykładowy plon w porównaniu pracy z systemem WideLining
do poprzednich technologii:

 

Szerokość robocza siewnika: 6m
Liczba sekcji siewnych: 8 rzędów
Rozstaw międzyrzędzi: 750mm
Szerokość robocza wozu asenizacyjnego: 18m

Zobacz więcej

Brak ścieżek technologicznych

Przy co trzecim przejeździe 8-rzędowego siewnika na polu, uprawy w dwóch rzędach są niszczone przez koła ciągnika i wozu asenizacyjnego.

W ten sposób ulega zniszczeniu 8,3% plonów na polu, co prowadzi do znacznego spadku ogólnych plonów.

Zobacz więcej

Standardowe ścieżki technologiczne

Przy co trzecim przejeździe 8-rzędowego siewnika na polu, dwie sekcje siewne zostają wyłączone.

Oznacza to, że na polu zostaje wysianych o 8,3% mniej nasion, co prowadzi do znacznego spadku ogólnych plonów.

Zobacz więcej

Väderstad WideLining

Przy co trzecim przejeździe 8-rzędowego siewnika na polu, cztery sekcje siewne zostają rozsunięte hydraulicznie co tworzy ścieżki o szerokości 1050 mm.

Gdy wszystkie sekcje pracują w pełnej dawce siewu, plon nie jest ograniczany.

Zobacz więcej
"Ponieważ Väderstad WideLining pozwala na wysiew we wszystkich rzędach siewnika Tempo z optymalną dawką, potencjał plonów jest utrzymywany na najwyższym poziomie".
Zobacz więcej

502 hektary w 24 godziny

Światowy rekord siewu: