Instrukcje QuickStart Tempo V

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change you're consent.

Podłączanie do ciągnika - Tempo V

Dowiedz się, jak podłączyć Tempo V do ciągnika.

Zobacz więcej

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change you're consent.

Ustawienia podstawowe - Tempo V

Poznaj podstawowe ustawienia Tempo V.

Zobacz więcej

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change you're consent.

Kalibracja - Tempo V

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change you're consent.

Ustawienia sekcji siewnej - Tempo V

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video. Click here to change you're consent.

Zmiana liczby sekcji w Tempo V

Dowiedz się jak w Tempo V zmienić liczbę sekcji wysiewających z 12 na 8.

Zobacz więcej

Zobacz instrukcje QuickStart, aby dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji i kontroli zadań ISOBUS w Tempo.
Kliknij tutaj

Zobacz więcej