Information on REACH

REACH to rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych i ich bezpiecznego stosowania, zatwierdzone przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA). Väderstad AB wspiera i przestrzega rozporządzenia REACH - stanowi ono ważną część naszego stałego zaangażowania w odpowiedzialną produkcję, obsługę i użytkowanie naszych produktów.

REACH ma na celu wzmocnienie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed zagrożeniami, jakie mogą stwarzać chemikalia. Artykuł 33.1 rozporządzenia REACH nakłada na wszystkie firmy obowiązek udostępniania informacji, jeżeli dostarczają one na rynek produkty zawierające substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) w ilości powyżej 0,1% wagi produktu, znajdujące się na aktualnej liście "kandydatów do zatwierdzenia". Poprzez udostępnienie tych informacji umożliwiamy profesjonalnym odbiorcom dostarczanych produktów podjęcie odpowiednich działań przy obchodzeniu się z tymi produktami.

Dowiedz się więcej

Informacja o plikach cookie

Ta strona zawiera dwa typy plików cookie. Trwałe pliki cookie, które w postaci plików tekstowych są wysyłane i przechowywane na komputerze i pliki tymczasowe, które są przechowywane krótko i znikają po zamknięciu przeglądarki internetowej. Pliki cookie są używane do optymalizacji funkcji strony internetowej i dostosowania go do własnych potrzeb. Funkcjonalność serwisu jest w pewnym stopniu uzależnione od tymczasowych plików cookie.

Aby zapobiec zapamiętywaniu plików cookie, można skonfigurować przeglądarkę internetową tak, aby nie były pobierane do komputera. Jednakże, tymczasowe pliki cookie są niezbędne do poruszania się po stronie. Dalsze informacje są dostępne w sekcji pomocy naszej przeglądarki internetowej. Użytkownik ma możliwość zmiany ustawień dotyczących plików cookie w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies, należy zmienić ustawienia przeglądarki. Pozostanie na stronie bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na działanie plików cookies.