Väderstad wprowadza nową głowicę dystrybutora, zwiększającą kontrolę nad siewnikiem

Väderstad, jedna z wiodących na świecie firm zajmujących się uprawą roli, siewem i sadzeniem, ulepsza pneumatyczne siewniki Rapid A 400-800S, Rapid A 600-800C, Spirit 400C/S i Spirit 600-900C/S o nową głowicę rozdzielającą na rok modelowy 2024. Opcjonalnie nowa głowica rozdzielająca może być wyposażona w silniki dla wszystkich wylotów, zapewniając operatorowi większą kontrolę nad przepływem materiału siewnego.

Nowa głowica dystrybutora do pneumatycznych siewników Rapid i Spirit umożliwia korzystanie z dwóch nowych funkcji: dynamiczne zakładanie ścieżek technologicznych oraz możliwość przełączania rozstawu rzędów z 125 mm na 250 mm za pomocą jednego przycisku.

- Funkcja dynamicznego zakładania ścieżek technologicznych sprawia, że zakładanie ścieżek jest prostsze i bardziej niezawodne niż kiedykolwiek wcześniej. Funkcję tę można łatwo skonfigurować za pomocą systemu sterowania Väderstad E-Control opartego na iPadzie. Podczas siewu siewnik automatycznie wyłącza określone rzędy, gdy jest to konieczne, aby dopasować się do śladów opon opryskiwacza, mówi Björn Jeansson, dyrektor ds. zarządzania siewnikami w Väderstad.

Po wprowadzeniu rozstawu kół i rozstawu opon opryskiwacza, oparty na iPadzie system sterowania Väderstad E-Control oblicza, kiedy określone rzędy muszą zostać wyłączone, aby utworzyć nieobsiewane ścieżki technologiczne. Podczas pracy na polu ścieżka technologiczna będzie kontrolowana automatycznie, zamykając rzędy niezależnie od tego, gdzie znajdują się na siewniku.

- Funkcja dynamicznego włączania ścieżek technologicznych ułatwia życie, ponieważ pozwala na wykorzystanie pełnej szerokości roboczej, nawet jeśli siewnik nie pasuje do szerokości opryskiwacza. Dla wykonawców oznacza to szybkie przełączanie między polami, na których stosowane są różne szerokości opryskiwacza i nawozu, mówi Björn Jeansson.

Ważną funkcją, która jest dodatkowo dostarczana z nową głowicą dystrybutora, jest możliwość łatwej zmiany rozstawu rzędów maszyny z 125 mm na 250 mm, oszczędzając w ten sposób czas w pracowitym sezonie.

- Zmiana rozstawu rzędów z 125 mm na 250 mm odbywa się za naciśnięciem przycisku w systemie E-Control z kabiny. System jest skoordynowany z czujnikami SeedEye, zapewniając pełną funkcjonalność, mówi Björn Jeansson.

Nowa głowica rozdzielająca umożliwia dodatkowo wyłączenie połowy maszyny dla 4-metrowych siewników Rapid A 400S i Spirit 400C/S. Zmniejsza to koszty wejściowe i minimalizuje powierzchnię podwójnego wysiewu.

Nowa głowica dystrybutora dla siewników Spirit 400C/S, Spirit 600-900C/S, Rapid A 400-800S i Rapid A 600-800C będzie dostępna od grudnia 2023 roku.