Wpływ różnych technologii uprawy oraz siewu na stan rzepaku w okresie suszy

This content is hosted by a third party (www.youtube.com). Your current cookie settings have disabled the video. You can customize them in order to show the video.

Dostosuj

Zapraszamy do zapoznania się ze wstępnym sprawozdaniem z pól doświadczalnych, na których sprawdzaliśmy wpływ różnych technologii uprawy oraz siewu na stan rzepaku.